All Posts By

FFFS

Greenpeace mener at Norge sine planer om fortsatt oljeutvinning er urealistiske

By | Aktuelt

Er Norge sine planer om fortsatt oljeutvinning i Nordsjøen urealistiske? Skal vi redde resten av verden med Greenpeace og Miljøpartiet sine fremtidsplaner og visjoner? Hva skal vi leve av i fremtiden i landet vårt.. Er redd vi er veldig avhengige av oljen i mange år enda i landet vårt. Da vi ikke har industri eller resurser som kan erstatte de inntektene, som velferdstaten tar inn gjennom inntektene som staten får vært år. Som hver innbygger i landet nyter godt av. Hvis disse kranene skrues igjen. Raseres velferdstaten.

https://e24.no/energi/i/pLx0JG/greenpeace-om-norske-oljeplaner-like-urealistisk-som-julenissen

 

 

Lys i tunnelen for offshoreflåten?

By | Aktuelt

 

Siem offshore legger ankerhandler nummer to i opplag, får håpe det blir et kort opplag. samtidig som Swire Seabed skriver at de skal si opp 150 mann, og legge ned i Bergen. Ser på Sysla at DOF og Solstad får kontrakter i Afrika og i Brasil. Det er vel og bra for rederiene det gjelder. Det ser fortsatt ut som det er mørke skyer over norsk sjøfart i Norge. Det blir nok ikke mange nordmenn som får jobbe på båter i verken Afrika eller Brasil.
Det er snart et nytt år, får håpe at det nye året bringer med seg, nye muligheter for norsk sjøfart og norske sjøfolk. Nå venter å ser om det blir en bra vinter for rederiene eller opplag og permitteringer.
Vår næring trenger en ny vår med optimisme og håp.
Den som lever får se, den som venter, venter ikke forgjeves sies det.

https://fffs.no/lys-i-tunnelen-for-offshoreflaten/

Prop. 118 L Forslag til ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

By | Aktuelt

Endelig er lovforslaget kommet om ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Den nye pensjonsordningen som er foreslått er en pensjonsmodell som er tråd med prinsippene i pensjonsreformen (2011). Arbeids-og sosialkomittèen har frist til 15.oktober 2019 med å avgi sin innstilling til lovforslaget. Hovedtrekkene i ordningen kan du lese på side 13 i Prop.118 L. Lovforslaget godkjent i Statsråd 24.mai kan du lese her:

Nye miljøkrav vedtatt for verdensarvfjordene

By | Aktuelt, Nyheter

Det er vedtatt nye miljøkrav for utslipp til luft, kloakk og gråvann for skip i verdensarvfjordene Nærøyfjordene, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnylvsfjorden og Tafjorden kan vi lese i pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet 1.mars 2019. Miljøkravene er ment å redusere utslippene og miljøkartlegging har vist store utslipp i disse fjordene spesielt på sommerstid. Det vil bli krav om miljøinstruks til hvert enkelt skip og det vil bli forbudt å brenne avfall om bord. Skip som er vernet eller fredet av Riksantikvaren kan søke om dispensasjon fra enkelte regler i forskriften. En forventer en utslippsreduksjon allerede sommeren 2019 som følge av disse nye miljøkravene. Stortinget har bestemt at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie innen 2026 og dette nye miljøkravet vil ventelig også gi reduserte utslipp i andre norske fjorder. Du kan lese endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger her:

Høyesterett har talt-skriftlig advarsel kan tas til retten

By | Dommer

I Dråpen nr 1/2019 skrev vi om at advarsel gitt i arbeidsforhold nå kan prøves for domstol med henvisning til avgjørelse den 13.03.2018 i Høyesteretts ankeutvalg ((HR-2018-492-U).
«Høyesteretts ankeutvalg legger til grunn at en tilbaketrekking/gyldigheten av advarsel må kunne anses som et rettskrav. Kjennelsen sier at søksmål må fremmes innen rimelig tid etter at advarselen er gitt for at det skal være et rettskrav.» Les dommen her: https://fffs.no/wp-content/uploads/2019/06/HR-2018-492-U.pdf

 

 

Er du vikar, kan det hende at du skal se etter om pensjonen din er innbetalt til PTS.

By | Aktuelt

I 20 år glemte forpleiningsselskapet Sodexo å betale inn pensjonen for sine vikarer. Vi skal ikke påstå at det samme er tilfelle alle steder det er vikarer ansatt, men for all del sjekk opp selv.sodexo

«– Jeg er heldig og var fast ansatt, så min sjømannspensjon er i orden. Men kollegene mine som var vikarer, kan være rammet av at arbeidsgiver Sodexo ikke har betalt inn sjømannspensjon for dem, sier Leif Kydland, tidligere kokk i Sodexo. I 18 år jobbet han om bord på North Atlantid Drillings rigger» (Sysla 07.12.2016)

http://miniurl.no/1a4safe-logo

Vi har skrevet om det før, men gjentar det gjerne, mange av de selskapene hvor vi har medlemmer, har veldig mange vikarer. Den vikaren vi vet om som har hatt lengst fartstid i et selskap er på hele 12 år. Vedkommende som vikaren var vikar for må ha hatt en alvorlig sykdom, om han ikke var vikar for flere.

I tillegg til han med 12 år som vikar, kjenner vi til drøssevis av andre som har seilt vikarer i årevis. Selvfølgelig, er vi klar over at vi må ha en vikarordning, men når det blir spekulert i det, må noe gjøreres. Vi har tilfeller der vikarer bare har vært brukt i begrensede tidsrom slik at selskapet trodde de ikke hadde krav på sykepenger, de mente at vikarene ikke hadde tjent opp nok fartstid til å få sykepenger om de ble syke, heldigvis fikk vi ryddet opp i den misforståelsen.

«Det var i mai i år at SAFE-klubben i Sodexo informerte medlemmene sine om at «Det er avdekket at bedriften ikke har innberettet fartstid for kontraktsvikarer som har reist på flyterigger. Dette kan gå helt tilbake til 1996. I ytterste konsekvens kan dette bety et tap på inntil 700.000 kroner i sjømannspensjon», opplyser fagforeningen i et nyhetsbrev».
http://miniurl.no/1a4

Offshoreforbundet Safe skal ha ros for at de har tatt tak i saken på en ryddig måte for sine medlemmer. Sjømannspensjonen er ikke større enn den må være, blir den i tillegg fraværende blir det ikke mye igjen til å bli fet av, når man på sine eldre dager skal nyte sitt otium. Godt å se at noe blir gjort.