All Posts By

FFFS

Godt nyttår norske sjøfolk

By | Aktuelt

Da nærmer det seg et nyttår. En får håpe at det blir oppgang for norske sjøfolk i de nye året. Flere rederier har store problemer på grunn av høy gjeld. Ser en tilbake på sjøfart og shipping. Har det vært store investeringer, store fortjenester og enorme tap. Det er oppgang og nedgang.
De siste månedene har det vært høy aktivitet og brukbare rater i offshore flåten. Vi må bare håpe at markedet vil stabilisere seg, og at på sikt vil rederiene kvitte seg med gamle båter og komme seg på beina igjen, eller bukke under. De sterkeste vil overleve.  Ser i dag at det er store mangel på norske sjøfolk, flere rederier har problemer med å finne nok folk. Til å bemanne båtene sine. Det blir et spennende år, i det nye året. 

Vi må kjempe for rettferdighet i det nye året. Kampen for norske sjøfolk er langt fra over. 

 

Vil med dette ønske alle sjøfolk et riktig godt nyttår. 

Mvh

Fellesforbundet for sjøfolk

Dårlige forhold for arbeidstakere på flerbruksskip i Nordsjøen

By | Aktuelt

Dårlige forhold for arbeidstakere på Flerbruksskip i Nordsjøen.

 

Ser en artikkel i Bergens Tidene 07.12.19, hvor Jonas Gahr Støre skriver at arbeidsforholdene er uholdbare for sjøfolkene som jobber på flerbruksskip som operer i Nordsjøen. Hilde Marit Rysst i Safe og Ommund Stokka i Industri og energi, sier at innleie av arbeidskraft får lønninger, som nordmenn ikke kan leve av. Det er vel meningen? Sist dette var oppe i stortinget i 2017, fikk ikke dette forslaget flertall. Sjøfolkene som jobber på flerbruksfarttøy i Nordsjøen, hører til petroleumsnæringen, men jobber på arbeids- og lønnsvilkår som er mye dårligere enn de som jobber på plattform. 

 

Regjeringen og rederiforbundet sier dette er for dyrt, hvis det blir innført i Nordsjøen. 

Fellesforbundet for sjøfolk skrev i Dråpen nr 2 i 2012, at det må bli innført proteksjonisme i Nordsjøen og på norsk sokkel for alle sjøfolk. Om ikke dette ble innført ville det snart bli slutt på norske sjøfolk både langs kysten og på sokkelen. 

 

Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet sier de vil ha allmengjøring på norsk sokkel, noe som har så mange elementer i seg at de vil forsvinne i forhandlingene. De tre forbundene vet dette, men gikk imot det FFFS mente. Det har de gjort i flere andre saker hvor FFFS mente det motsatte, som for eksempel 70 års aldergrense til sjøs. Noe FFFS vant frem med i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 

 

Denne politikken holder «de tre store» fremdeles på med, selv om det er lagt frem flere rapporter som sier at det går an å ha norske vilkår på sokkelen, og langs kysten.

 

Innen Transportnæringen på land, er det innført allmenngjøring, det vil si at utenlandske sjåfører skal blant annet ha norske lønns og arbeidsvilkår.

 

Jeg har personlig snakket med bussjåfører som kjørte turistbusser om sommeren i Norge tidligere. Nå er disse jobbene overtatt av sjåfører fra Øst-Europa. Sjåfører som kjører for langt dårligere betingelser enn norske sjåfører. De er under loven om allmengjøring, men arbeidsgiverne vrier seg unna, fordi det innvilges dispensasjoner slik at sjåførene kan jobbe på lave lønninger, om dette bare er for en kortere tid. Dette kommer rederne selvfølgelig til å gjøre også, om det blir innført allmengjøring i norsk del av Nordsjøen og på kysten.

 

Vi må få proteksjonisme på norsk sokkel, hvis ikke dette skjer er det bare et tidsspørsmål før den norske sjømannen er borte.

Når de har proteksjonisme i bla. Australia, Brasil og i USA ved Johns ACT, kan en gjennomføre dette i Norge også. 

 

Det må bli slutte å høre på de tre forbundene, som fortsatt trekker sjøfolk for kontingent, selv om de ikke er medlemmer i forbundene. De «tre store» er alle sammen marionetter for rederiforbundet, som slett ikke ønsker norske forhold på sokkelen.

 

Greenpeace mener at Norge sine planer om fortsatt oljeutvinning er urealistiske

By | Aktuelt

Er Norge sine planer om fortsatt oljeutvinning i Nordsjøen urealistiske? Skal vi redde resten av verden med Greenpeace og Miljøpartiet sine fremtidsplaner og visjoner? Hva skal vi leve av i fremtiden i landet vårt.. Er redd vi er veldig avhengige av oljen i mange år enda i landet vårt. Da vi ikke har industri eller resurser som kan erstatte de inntektene, som velferdstaten tar inn gjennom inntektene som staten får vært år. Som hver innbygger i landet nyter godt av. Hvis disse kranene skrues igjen. Raseres velferdstaten.

https://e24.no/energi/i/pLx0JG/greenpeace-om-norske-oljeplaner-like-urealistisk-som-julenissen

 

 

Lys i tunnelen for offshoreflåten?

By | Aktuelt

 

Siem offshore legger ankerhandler nummer to i opplag, får håpe det blir et kort opplag. samtidig som Swire Seabed skriver at de skal si opp 150 mann, og legge ned i Bergen. Ser på Sysla at DOF og Solstad får kontrakter i Afrika og i Brasil. Det er vel og bra for rederiene det gjelder. Det ser fortsatt ut som det er mørke skyer over norsk sjøfart i Norge. Det blir nok ikke mange nordmenn som får jobbe på båter i verken Afrika eller Brasil.
Det er snart et nytt år, får håpe at det nye året bringer med seg, nye muligheter for norsk sjøfart og norske sjøfolk. Nå venter å ser om det blir en bra vinter for rederiene eller opplag og permitteringer.
Vår næring trenger en ny vår med optimisme og håp.
Den som lever får se, den som venter, venter ikke forgjeves sies det.

https://fffs.no/lys-i-tunnelen-for-offshoreflaten/

Prop. 118 L Forslag til ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

By | Aktuelt

Endelig er lovforslaget kommet om ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Den nye pensjonsordningen som er foreslått er en pensjonsmodell som er tråd med prinsippene i pensjonsreformen (2011). Arbeids-og sosialkomittèen har frist til 15.oktober 2019 med å avgi sin innstilling til lovforslaget. Hovedtrekkene i ordningen kan du lese på side 13 i Prop.118 L. Lovforslaget godkjent i Statsråd 24.mai kan du lese her: