All Posts By

FFFS

Klage til ILO

By | Aktuelt

Thomas Hellevang

Vedlegg15:17 (for 2 minutter siden)

til jonas.iversen, anne.mette.odegard, fafo, fn-sambandet, Harald, Harald, Sissel

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Ved Jonas Iversen og Anne Mette Ødegård.

07.05.20 Haga

Thomas Hellevang.

Nesteleder i Fellesforbundet for sjøfolk

Eidsvågbakken 1, 5106 Eidsvåg.

E-post: info@fffs.no

Jeg tillater meg å sende en klage på Solstad Offshore ASA, ved Pål Jacobsen
HR Crew Manager Solstad Offshore ASA.

Vi fikk en e-post som Pål Jacobsen har sendt internt til Solstad båter
i Nordsjøen. Der det går frem at FFFS ikke skal slippes ombord på
skipsbesøk. Se vedlegg.

Dette strider mot organisjonsfrihet i Norge, ytringsfrihet, det er
brudd på grunnloven.  Det er brudd på skipstakerloven. Den europeiske
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 11. Det er brudd på §13.1, Vern
mot diskriminering. Arbeidsmiljøloven.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_13

Grunnloven §100 er dette brudd på. https://jusleksikon.no/wiki/Ytringsfrihet

Det er også brudd på ILO CO87 og CO98.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO

Jeg vil poengtere at fellesforbundet for sjøfolk er en fagforening som
har eksistert i 20 år. Vi har like stor rett til å snakke om
fagforening til sjøs som de tre store fagforeningene
Sjømannsforbundet, sjøoffisersforbundet og maskinistforbundet.

Kan dere undersøke saken? Jeg er ingen jurist, men dette er ikke en
god oppførsel av seriøst rederi i det norsk arbeidsliv. Da tenker vi i
FFFS at den internasjonale arbeidsorganisasjonen  som hører til under
FN, kan gi oss svar på dette?

Mvh

Thomas Hellevang

Fellesforbundet for sjøfolk i Bergen. FFFS

En fare for fri fagforening i Norge

By | Aktuelt, Ukategorisert

Her er en e-post til alle båter i Nordsjøen i Solstad, angående skipsbesøk fra FFFS.Sendt fra Pål Jacobsen ,HR Crew Manager i Solstad offshore. Denne er sendt i fjor, Vi fikk informasjon om dette nylig.

 

Hei

Noen av våre NOR registrerte båter har den siste tiden fätt besøk av representanter fra FFFS om bord. FFFS har ingen tariff eller Hovedavtale med Norges rederiforbund. Dette betyr at FFFS ikke har forhandbngsrett for båter registrert i NOR1NIS registeret.

Det er de 3 sjømannsorganisasjonene NSF, DNMF og NSOF som har en gyldig tariffavtale/Hovedavtale mcd Norges rederi forbund.
Dette vil si at dere ikke har plikt til å slippe FFFS om bord på skipet og de har heller ingen rett til å innsyn i dokumenter som arbeidsavtaler, lønnslipper etc.

Skulle dere en henvendelse fra FFFS hvor de ønsker komme om bord så ønsker vi at dere kontakter rederiet.

Best Regards

Pål Jacobsen
HR Crew Manager
Solstad Offshore ASA Skudeneshavn I Norway
Tel: +47 5285 6587 I Mobile: +47 92 41 34 33 E-mail: pal.jacobsen@solstad.com I www.solstad.com

Dette er brudd på nasjonale og internasjonale lover.  Og en diskriminering av en lovlig fagforening  i Norge.

Det er en fare for velferden for sjøfolk og fare for den frie fagforening for sjøfolk. Solstad en fare for den frie fagforening i Norge? Skulle tro dette var arbeidslivet for 100 år siden. Det er dessverre dagens arbeidsliv i 2020.

Dette bør være et varsko på hvor arbeidslivet og rett til fri fagforening er på vei i landet vårt.

Thomas Hellevang

Fellesforbundet For Sjøfolk.

Protokoll angående Koronakrisen

By | Aktuelt

Viser til Korona protokoll fra 17.03.20

17.03.20 var det forhandlinger mellom sjøoffisersforbundet, sjømannsforbundet, maskinistforbundet og rederiforbundet. På grunn av Koronakrisen.
Der de fjerner de rettighetene som sjøfolk hadde tidligere i forhold til arbeid utover turnus og ekstra betaling. De er flere sjøfolk jeg har snakket med som sitter fast i utlandet. Alle vet om noen som gjør det i mange rederier. Det er flere sjøfolk som har reist ut i begynnelsen av februar, som ikke vet når de kan reise hjem.
Protokollen sier at de ikke har rett på ekstrabetaling for arbeid over turnus, tidligere fikk en ekstra betaling ved arbeid over 7 dager på utenriks. (Sør om Brest)

Varslingsfristen avvikes fra 14 dager til to dager. Sjøfolk som blir gående hjemme. Får utbetalt månedslønn, dette skal gjøres opp innen et år. Og dagene skal seiles inn igjen
Ekstra dager som blir opptjent skal utbetales et år etter er opptjent fra 01.06.20. Denne protokollen skal gjelde frem til 31.05.2020 og kan forandres etter hvert som krisen skrider frem.

Vi i FFFS er redd at sjøfolk som blir gående hjemme på ventelønn, kommer til å bli permittert. Rederiene kommer til å bruke denne krisen for alt det er verdt. Vi i FFFS forstår at dette er en verdens omfattende krise, som går hardt utover rederiene. Det kan ikke være meningen at det er den norske sjømann som skal betale for dette.
Når norske rederier og oljenæringen får krisepakker som skal forhindre at rederier og oljeselskaper går konkurs. Må det dryppe litt på sjøfolkene som bokstavelig står i stormen rundt om i verden. Det skal komme en ny lov om konkursbeskyttelse før sommeren.

Mvh
Thomas Hellevang
Fellesforbundet for sjøfolk

Godt nyttår norske sjøfolk

By | Aktuelt

Da nærmer det seg et nyttår. En får håpe at det blir oppgang for norske sjøfolk i de nye året. Flere rederier har store problemer på grunn av høy gjeld. Ser en tilbake på sjøfart og shipping. Har det vært store investeringer, store fortjenester og enorme tap. Det er oppgang og nedgang.
De siste månedene har det vært høy aktivitet og brukbare rater i offshore flåten. Vi må bare håpe at markedet vil stabilisere seg, og at på sikt vil rederiene kvitte seg med gamle båter og komme seg på beina igjen, eller bukke under. De sterkeste vil overleve.  Ser i dag at det er store mangel på norske sjøfolk, flere rederier har problemer med å finne nok folk. Til å bemanne båtene sine. Det blir et spennende år, i det nye året. 

Vi må kjempe for rettferdighet i det nye året. Kampen for norske sjøfolk er langt fra over. 

 

Vil med dette ønske alle sjøfolk et riktig godt nyttår. 

Mvh

Fellesforbundet for sjøfolk

Dårlige forhold for arbeidstakere på flerbruksskip i Nordsjøen

By | Aktuelt

Dårlige forhold for arbeidstakere på Flerbruksskip i Nordsjøen.

 

Ser en artikkel i Bergens Tidene 07.12.19, hvor Jonas Gahr Støre skriver at arbeidsforholdene er uholdbare for sjøfolkene som jobber på flerbruksskip som operer i Nordsjøen. Hilde Marit Rysst i Safe og Ommund Stokka i Industri og energi, sier at innleie av arbeidskraft får lønninger, som nordmenn ikke kan leve av. Det er vel meningen? Sist dette var oppe i stortinget i 2017, fikk ikke dette forslaget flertall. Sjøfolkene som jobber på flerbruksfarttøy i Nordsjøen, hører til petroleumsnæringen, men jobber på arbeids- og lønnsvilkår som er mye dårligere enn de som jobber på plattform. 

 

Regjeringen og rederiforbundet sier dette er for dyrt, hvis det blir innført i Nordsjøen. 

Fellesforbundet for sjøfolk skrev i Dråpen nr 2 i 2012, at det må bli innført proteksjonisme i Nordsjøen og på norsk sokkel for alle sjøfolk. Om ikke dette ble innført ville det snart bli slutt på norske sjøfolk både langs kysten og på sokkelen. 

 

Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet sier de vil ha allmengjøring på norsk sokkel, noe som har så mange elementer i seg at de vil forsvinne i forhandlingene. De tre forbundene vet dette, men gikk imot det FFFS mente. Det har de gjort i flere andre saker hvor FFFS mente det motsatte, som for eksempel 70 års aldergrense til sjøs. Noe FFFS vant frem med i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 

 

Denne politikken holder «de tre store» fremdeles på med, selv om det er lagt frem flere rapporter som sier at det går an å ha norske vilkår på sokkelen, og langs kysten.

 

Innen Transportnæringen på land, er det innført allmenngjøring, det vil si at utenlandske sjåfører skal blant annet ha norske lønns og arbeidsvilkår.

 

Jeg har personlig snakket med bussjåfører som kjørte turistbusser om sommeren i Norge tidligere. Nå er disse jobbene overtatt av sjåfører fra Øst-Europa. Sjåfører som kjører for langt dårligere betingelser enn norske sjåfører. De er under loven om allmengjøring, men arbeidsgiverne vrier seg unna, fordi det innvilges dispensasjoner slik at sjåførene kan jobbe på lave lønninger, om dette bare er for en kortere tid. Dette kommer rederne selvfølgelig til å gjøre også, om det blir innført allmengjøring i norsk del av Nordsjøen og på kysten.

 

Vi må få proteksjonisme på norsk sokkel, hvis ikke dette skjer er det bare et tidsspørsmål før den norske sjømannen er borte.

Når de har proteksjonisme i bla. Australia, Brasil og i USA ved Johns ACT, kan en gjennomføre dette i Norge også. 

 

Det må bli slutte å høre på de tre forbundene, som fortsatt trekker sjøfolk for kontingent, selv om de ikke er medlemmer i forbundene. De «tre store» er alle sammen marionetter for rederiforbundet, som slett ikke ønsker norske forhold på sokkelen.