Bli medlem i FFFS!

  • Vi er politisk uavhengig.
  • Juridisk hjelp ved arbeidstvister.
  • Du står ikke alene.

Innmelding

Innmelding i henhold til Fellesforbundet For Sjøfolk vedtekter.

Fyll inn feltene nedenfor og klikk på knappen “send innmelding” nederst på siden.

Vær obs på å få med hele adressen, slik at velkomstpakken kommer trygt fram!

Innmeldingsskjema

Navn*:

Postadresse*:

Postnr./sted*:

Land*:

Fødselsdato*:

Telefon:

Mobiltelefon:

Epost*:

Skipets navn*:

Rederiets navn*:

Stilling ombord*:

Vervet av:

Fullmakt

Jeg

Medlem nr

i Forbund

gir herved Fellesforbundet For Sjøfolk fullmakt til å melde meg ut av ovennevnte forbund.