Bli medlem i FFFS!

 • Vi er politisk uavhengig.
 • Juridisk hjelp ved arbeidstvister.
 • Du står ikke alene.

Innmelding

Innmelding i henhold til Fellesforbundet For Sjøfolk vedtekter.

Fyll inn feltene nedenfor og klikk på knappen “send innmelding” nederst på siden.

Vær obs på å få med hele adressen, slik at velkomstpakken kommer trygt fram!

Innmeldingsskjema

  Navn*:

  Postadresse*:

  Postnr./sted*:

  Land*:

  Fødselsdato*:

  Telefon:

  Mobiltelefon:

  Epost*:

  Skipets navn*:

  Rederiets navn*:

  Stilling ombord*:

  Vervet av:

  Fullmakt

  Jeg

  Medlem nr

  i Forbund

  gir herved Fellesforbundet For Sjøfolk fullmakt til å melde meg ut av ovennevnte forbund.