All Posts By

FFFS

Rettssak på vegne av medlem i FFFS

By | Aktuelt

 

Rettssak på vegne av medlem i Fellesforbundet for sjøfolk I Hordaland Tingrett 20.01.21

 

 

Kapteinen ville ikke sitte i karantene på Flesland i mai 2021. Etter å ha reist hjem fra Elfenbenskysten, der han hadde vært 10 uker om bord på en båt.

Sjømannen hadde lest på entrynorway.no, der stod det at en kunne ha karantene hjemme eller på egnet sted. Det ville ikke politiet høre snakk om.

Mannen var tom for blodtrykksmedisiner, han fikk beskjed om å gå på apoteket av politiet, han leidde i stedet en leiebil og reiste til bopel for karantene.

Andre medlemmer av mannskapet ankom tidligere enn Kapteinen på flyplassen fra Afrika, flere av disse sjøfolkene slapp å sitte i Karantene.

 

Sjømannen fikk bot, da han reiste hjem for å sitte i Karantene. Som han nektet å betale. Kilde: sak i BA/ 24.10.21

FFFS kjører rettssak på vegne av medlemmet, da forbundet mener han ikke skal betale bot. Når det er store forskjeller på hvem som måtte sitte i karantene og hvem som fikk reise hjem for å sitte i karantene.

 

Mange anmeldelser blir henlagt, kan se ut som det forskjeller i tolkingen av hvilken lovhjemmel som gjelder i Norge.

 

https://www.tv2.no/a/13967586/

 

 

 

Det er flere som er skeptisk til den forskjellsbehandlingen som har vært i flere karantene saker. Blant annet Jusprofessor Hans Petter Graver i sak fra Aftenposten

 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/9OBQ1E/jusprofessor-advarer-mot-nytt-forslag-til-lov-om-karantenehotell

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom mot Norled i forliksrådet i Stavanger

By | Aktuelt

FFFS fikk dom mot Norled i forliksrådet i Stavanger, etter at et medlem i forbundet ikke  fikk betalt avtalt lønn i rederiet. Derfor ble Norled stevnet i forliksrådet. Rederiet vil ikke gjøre opp for seg, FFFS sin advokat måtte derfor gå til de skritt og sende varsel om tvangsinndrivning av pengene som rederiet er dømt til å betale.

 

Dom mot Norled i forliksrådet

En seier for demokratiet, FFFS sitt forslag førte til utredning på Stortinget

By | Aktuelt
En seier for demokratiet! En støtteerklæringen fra FFFS lå på Stortingets bord, og det førte til flertall for en utredning. https://fffs.no/lo-undergraver-domstolenes-uavhengighet/
 
 
Nedenfor har en alle dokumentene fra Stortingets behandling, hvor FFFS fikk medhold: Stortinget påla regjeringen med 44 mot 42 stemmer å utrede en bedre meddommerordning i arbeidsrettssakene, med mindre avhengighet av LO og NHO.
 
 
 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=84338

Store problemer med Nav etter at jeg ble syk på en båt i Ghana

By | Aktuelt

Hei,

 

Har ikke vært så mye skriving på denne siden på en stund, Jeg ble syk på en vikartur for et norsk rederi i Ghana i fjor sommer, har vært syk siden den tid. Dette skjedde i juli fjor.

 

Jeg reiste gjennom et vikarbyrå som hyrte meg inn gjennom et annet vikarbyrå. Havnet på sykehus i Ghana, kom meg hjem etterhvert. Ble enda sykere i Norge, men trodde jeg skulle komme meg etterhvert. Og begynte å studere juss på årsstudium i Molde, jeg sluttet på skolen i januar. Da ble jeg operert i magen, de fjernet galleblæren min. Er fortsatt syk, med masse smerter i magen, de har jeg hatt nå i 11 måneder.

 

Oppdaget at ingenting er sendt inn til sjøfartsdirektoratet eller Nav, Nav sier nå at jeg er student. Var ikke det når jeg reiste til Ghana i fjor sier jeg. Har registeret alt selv hos både sjøfartsdirektoratet og Nav.

 

Nav avslår stort sett alt jeg sender til dem, fikk arbeidsavklaringspenger 13.06.21, da jeg har  hatt en inntekt på 12 500 kr siden januar. Før jeg fikk penger nå i juni.

 

Begynte å skrive til Stortingsrepresentanter for å få hjelp, jeg skrev til 55 stykker.

 

Nå er Ove Trellevik (H) inne i saken min og Ruth Grung (AP) hjelper meg også. Ruth Grung stilte skriftlig spørsmål om meg til arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen.

 

Han vil ikke svare i saken, på grunn av at det er en enkelt sak og han kan ikke instruere Nav på grunn av maktfordelings prinsippet i Norge.

 

Denne saken med meg, har fått meg til å tenke litt. Tror nok det mange flere sjøfolk som kommer til å falle mellom to stoler i velferdssamfunnet vårt.

 

Her er noen prinsipper som nok blir viktige for mange flere arbeidstakere enn meg:

 

Hvordan private bemanningsbyråer ivaretar sine ansatte når det oppstår sykdom – herunder forsikringer og annet

  1. Hvordan Sjøfartsdirektoratet følger opp sykdom og skader til sjøs – har sjøfolk samme rettigheter som ansatte på land?
  2. Regjeringer og andre oppfordrer folk til å ta videre utdanning i voksen alder – utfordring er da at man mister rettigheter i NAV
  3. Vanskelig å kombinere sykdom og studier (mange har restevne)
  4. Mangel på rådgiving/veiledning, både i NAV og i helsevesenet
  5. Man kommer i situasjoner der man må vente på ytelser fra NAV i 10-11 måneder – det betyr at man må være rik for å være syk eller ha foreldre som kan støtte deg, eventuelt leve på lån
  6. Man må være frisk og ha ressurser for å ha mulighet til å følge opp søknader og klager til NAV, dette gjelder også oppfølging i helsevesenet

 

 

For min del er det en knallhard kamp med Nav, jeg har 7 saker gående med Nav, med 3 instanser. Hadde saker med 4 instanser. Fikk arbeidsavklaringspenger tilslutt.

 

Jeg har fått god hjelp av fellesforbundet for sjøfolk ved Harald Prytz, nettavisen Khrono.no og som jeg skrev over av flere Stortingsrepresentanter. Tenker at jeg er en av få som får hjelp, hva skjer med andre mennesker som ikke får hjelp?

 

Hadde ikke trodde at Nav fungerer som det gjør, vil kalle Nav -systemet en Kafka prosess, der de ikke er veldig villige til å hjelpe deg, en blir sendt rundt på karusell som aldri stopper.

 

Nav er i mine øyne konstruert slik at det er veldig vanskelig å vinne over forvaltningen.

En kan kjøre saker mot Nav i årevis uten å komme noe videre i prosessen.

 

De som sitter med klagene mine er ikke veldig kunnskapsrike i forvaltningsrett, de bryter forvaltningsretten i saksbehandlingen i min og flere saker jeg vet om.

 

 

Jeg kommer til å bruke alle klagemuligheter i Nav, etter det kommer jeg til å klage inn Nav til sivilombudsmannen for brudd på forvaltningsloven.

 

Sakene mine med Nav er langt fra over, det er det flere måneder til.

 

 

Her er en av mine artikler som khrono.no har skrevet om meg og skriftlige spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fra Ruth Grung (AP)

 

 

https://khrono.no/ingen-konkrete-svar-fra-roe-isaksen-i-sak-om-syk-student/585654

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=85101

 

 

 

 

Mvh

 

Thomas Hellevang

 

Fellesforbundet for sjøfolk

 

 

 

 

 

 

LO UNDERGRAVER DOMSTOLENES UAVHENGIGHET

By | Aktuelt

LO UNDERGRAVER DOMSTOLENES UAVHENGIGHET

Fellesforbundet For Sjøfolk ber alle partier på Stortinget om å støtte lovforslaget om å oppheve LO og NHOs adgang til å peke  ut egne favorittmeddommere i arbeidsrettssaker de selv fører i domstolene. Saken kommer opp i Stortinget 25. mai 2021 (Dokument 8:228 L (2020-2021)). Dagens system for uttak av meddommere til arbeidsrettssakene var en gavepakke fra regjeringen Nordli (AP) til LO i 1977. Den har gitt LO en mulighet for en urettmessig påvirkning på domstolene siden 1977, med kontroll over meddommerne. LO oppnevner systematisk ansatte i egen organisasjon og klienter av LOs juridiske avdeling som meddommere i de sakene de selv fører i domstolene. Dermed er de alltid sikret en stemme uansett hvordan saken står. Både domstolene og NHO aksepterer dette. NHO bruker ordningen på urettmessig måte mot arbeidstakere som saksøker NHO-bedrifter, og medfører at arbeidstaker risikerer å tape en sak han burde ha vunnet fordi bedriften har en egen utpekt NHO-meddommer.

Fellesforbundet For Sjøfolk, som er en uavhengig fagforening for alle sjøfolk, krever at norske domstoler må bli helt uavhengig av partene i arbeidsrettssakene. Det skal være domstolen, og ikke partene som oppnevner arbeidslivskyndige meddommere etter tilfeldighetsprinsippet. Alle fortjener en uavhengig rettsbehandling, og dette er også nedfelt i de menneskerettigheter som Norge er bundet av og som Fellesforbundet for Sjøfolk arbeider etter.

Mvh. FFFS
Harald Prytz
Formann

FFFS til forliksrådet i Stavanger

By | Aktuelt

“FFFS gjør som lovet, vi arbeider hele tiden for medlemmene.

Denne gang går ferden til forliksrådet i Stavanger, hvor et av våre medlemmer har fått problemer med rederiet. Når rederiet ikke har forstått hvordan Skipsarbeidsloven skal tolkes, må noen gjøre det for dem, slik at ikke våre medlemmer eller andre sjøfolk, taper på å jobbe hos dem.”

Medlemmer har blitt trukket for minusdager, når de er sykemeldt

By | Aktuelt

Det er kommet inn saker der medlemmer blir trukket for minusdager når de har vært hjemme og er sykemeldt. Da ser ut som ut som at noen av rederiene ikke forstår overenskomsten.

Dette kommer frem av overenskomst angående turnus og fritidsregnskap.
For skip med faste avløsningsordninger går turnusen etter ordinær plan, uavhengig av sykdom i den tid arbeidstakeren skulle vært om bord eller hatt ferie eller fritid i land.
Ved sykdom når man skulle vært om bord, mistes ikke ferie eller fritid i land som man i sykdomsperioden ville ha opparbeidet.

Hvis sykdommen medfører at arbeidstakeren etter friskmelding er i land på dager hvor han etter sin turnus skulle vært om bord, skal slike dager betraktes som minusdager. Disse minusdager kan etter avtale tas inn ved forlengede seilingsperioder. Har arbeidstakeren minusdager når fritidsregnskapet for siste 12-måneders tjenesteperiode gjøres opp, behandles disse etter de vanlige regler for oppgjør av minusdager.

 

29 kr timen på Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen

By | Aktuelt

Ser på reportasjen fra VG  01.09.20 der  Hurtigrute skipet Fridtjof Nansen , der  hurtigruten er anmeldt for kritiske forhold ser jeg,  Filippinske sjømenn jobber for 29 kr i timen.

Da lurer jeg hva som er problemet er det at sjøfolkene kommer i konflikt med  hotellene på Møre, eller er det fordi de tjener 29 kr i timen?  Hvis de er problemet med hotellene, da kan jeg forstå det.

Det er da Sjømannsforbundet som forhandler frem lønn til utenlandske sjøfolk på NIS båter.. Har de glemt det?

Eller det er sikkert ikke så farlig i kampens hete, hvem som gjør hva.   Det er signal effekten som er viktig.

Nederste på linken som ligger med som vedlegg, ligger et skriv fra 2010, til arbeidsdepartementet fra de tre sjømannsorganisasjonene hvem som forhandler hyrer for Nor og NIS.

Husker tilbake til båter jeg besøkte i Bergen og på Mongstad, før krisen kom i mars.

På de fleste båtene, fikk jeg det svaret at de skulle komme til oss i FFFS når vi fikk forhandlingsrett.

Jeg sa de måtte komme før den tid, hvis ikke kommer mafiavirksomheten til sjøs i Norge til å fortsette.

Det blir spennende å se til neste år, hvor mange norske sjøfolk som er tilbake på norske båter til neste jul.

Den som lever for se, det blir vel  noen som blir tilbake håper jeg.

 

Mvh

Thomas Hellevang

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3bc3f45cec1048868130eee14b02520c/sjomannsorganisasjonene_i_norge_merknader.pdf?uid=Sj%C3%B8mannsorganisasjonene_i_Norge

Hurtigruten anmeldt – lønner filippinere 29 kroner timen