All Posts By

FFFS

Rettssak på vegne av medlem i FFFS

By | Aktuelt

 

Rettssak på vegne av medlem i Fellesforbundet for sjøfolk I Hordaland Tingrett 20.01.21

 

 

Kapteinen ville ikke sitte i karantene på Flesland i mai 2021. Etter å ha reist hjem fra Elfenbenskysten, der han hadde vært 10 uker om bord på en båt.

Sjømannen hadde lest på entrynorway.no, der stod det at en kunne ha karantene hjemme eller på egnet sted. Det ville ikke politiet høre snakk om.

Mannen var tom for blodtrykksmedisiner, han fikk beskjed om å gå på apoteket av politiet, han leidde i stedet en leiebil og reiste til bopel for karantene.

Andre medlemmer av mannskapet ankom tidligere enn Kapteinen på flyplassen fra Afrika, flere av disse sjøfolkene slapp å sitte i Karantene.

 

Sjømannen fikk bot, da han reiste hjem for å sitte i Karantene. Som han nektet å betale. Kilde: sak i BA/ 24.10.21

FFFS kjører rettssak på vegne av medlemmet, da forbundet mener han ikke skal betale bot. Når det er store forskjeller på hvem som måtte sitte i karantene og hvem som fikk reise hjem for å sitte i karantene.

 

Mange anmeldelser blir henlagt, kan se ut som det forskjeller i tolkingen av hvilken lovhjemmel som gjelder i Norge.

 

https://www.tv2.no/a/13967586/

 

 

 

Det er flere som er skeptisk til den forskjellsbehandlingen som har vært i flere karantene saker. Blant annet Jusprofessor Hans Petter Graver i sak fra Aftenposten

 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/9OBQ1E/jusprofessor-advarer-mot-nytt-forslag-til-lov-om-karantenehotell

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom mot Norled i forliksrådet i Stavanger

By | Aktuelt

FFFS fikk dom mot Norled i forliksrådet i Stavanger, etter at et medlem i forbundet ikke  fikk betalt avtalt lønn i rederiet. Derfor ble Norled stevnet i forliksrådet. Rederiet vil ikke gjøre opp for seg, FFFS sin advokat måtte derfor gå til de skritt og sende varsel om tvangsinndrivning av pengene som rederiet er dømt til å betale.

 

Dom mot Norled i forliksrådet

En seier for demokratiet, FFFS sitt forslag førte til utredning på Stortinget

By | Aktuelt
En seier for demokratiet! En støtteerklæringen fra FFFS lå på Stortingets bord, og det førte til flertall for en utredning. https://fffs.no/lo-undergraver-domstolenes-uavhengighet/
 
 
Nedenfor har en alle dokumentene fra Stortingets behandling, hvor FFFS fikk medhold: Stortinget påla regjeringen med 44 mot 42 stemmer å utrede en bedre meddommerordning i arbeidsrettssakene, med mindre avhengighet av LO og NHO.
 
 
 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=84338