Category

Nyheter

Nye miljøkrav vedtatt for verdensarvfjordene

By | Aktuelt, Nyheter

Det er vedtatt nye miljøkrav for utslipp til luft, kloakk og gråvann for skip i verdensarvfjordene Nærøyfjordene, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnylvsfjorden og Tafjorden kan vi lese i pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet 1.mars 2019. Miljøkravene er ment å redusere utslippene og miljøkartlegging har vist store utslipp i disse fjordene spesielt på sommerstid. Det vil bli krav om miljøinstruks til hvert enkelt skip og det vil bli forbudt å brenne avfall om bord. Skip som er vernet eller fredet av Riksantikvaren kan søke om dispensasjon fra enkelte regler i forskriften. En forventer en utslippsreduksjon allerede sommeren 2019 som følge av disse nye miljøkravene. Stortinget har bestemt at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie innen 2026 og dette nye miljøkravet vil ventelig også gi reduserte utslipp i andre norske fjorder. Du kan lese endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger her: