Category

Dommer

Høyesterett har talt-skriftlig advarsel kan tas til retten

By | Dommer

I Dråpen nr 1/2019 skrev vi om at advarsel gitt i arbeidsforhold nå kan prøves for domstol med henvisning til avgjørelse den 13.03.2018 i Høyesteretts ankeutvalg ((HR-2018-492-U).
«Høyesteretts ankeutvalg legger til grunn at en tilbaketrekking/gyldigheten av advarsel må kunne anses som et rettskrav. Kjennelsen sier at søksmål må fremmes innen rimelig tid etter at advarselen er gitt for at det skal være et rettskrav.» Les dommen her: https://fffs.no/wp-content/uploads/2019/06/HR-2018-492-U.pdf

 

 

Hvem skal lære opp statens advokater?

By | Aktuelt, Dommer

Vi mener at det statens oppgave å lære opp sine egne advokater. Ikke et lite fagforbund.

Vi tapte i Oslo Tingrett i saken om rettferdig behandling av våre medlemmer, men vi anker avgjørelsen til Borgarting Lagmannsrett.

Les dommen her: