Høyesterett har talt-skriftlig advarsel kan tas til retten

By 14. juni 2019 Dommer

I Dråpen nr 1/2019 skrev vi om at advarsel gitt i arbeidsforhold nå kan prøves for domstol med henvisning til avgjørelse den 13.03.2018 i Høyesteretts ankeutvalg ((HR-2018-492-U).
«Høyesteretts ankeutvalg legger til grunn at en tilbaketrekking/gyldigheten av advarsel må kunne anses som et rettskrav. Kjennelsen sier at søksmål må fremmes innen rimelig tid etter at advarselen er gitt for at det skal være et rettskrav.» Les dommen her: https://fffs.no/wp-content/uploads/2019/06/HR-2018-492-U.pdf