All Posts By

FFFS

Store problemer med Nav etter at jeg ble syk på en båt i Ghana

By | Aktuelt

Hei,

 

Har ikke vært så mye skriving på denne siden på en stund, Jeg ble syk på en vikartur for et norsk rederi i Ghana i fjor sommer, har vært syk siden den tid. Dette skjedde i juli fjor.

 

Jeg reiste gjennom et vikarbyrå som hyrte meg inn gjennom et annet vikarbyrå. Havnet på sykehus i Ghana, kom meg hjem etterhvert. Ble enda sykere i Norge, men trodde jeg skulle komme meg etterhvert. Og begynte å studere juss på årsstudium i Molde, jeg sluttet på skolen i januar. Da ble jeg operert i magen, de fjernet galleblæren min. Er fortsatt syk, med masse smerter i magen, de har jeg hatt nå i 11 måneder.

 

Oppdaget at ingenting er sendt inn til sjøfartsdirektoratet eller Nav, Nav sier nå at jeg er student. Var ikke det når jeg reiste til Ghana i fjor sier jeg. Har registeret alt selv hos både sjøfartsdirektoratet og Nav.

 

Nav avslår stort sett alt jeg sender til dem, fikk arbeidsavklaringspenger 13.06.21, da jeg har  hatt en inntekt på 12 500 kr siden januar. Før jeg fikk penger nå i juni.

 

Begynte å skrive til Stortingsrepresentanter for å få hjelp, jeg skrev til 55 stykker.

 

Nå er Ove Trellevik (H) inne i saken min og Ruth Grung (AP) hjelper meg også. Ruth Grung stilte skriftlig spørsmål om meg til arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen.

 

Han vil ikke svare i saken, på grunn av at det er en enkelt sak og han kan ikke instruere Nav på grunn av maktfordelings prinsippet i Norge.

 

Denne saken med meg, har fått meg til å tenke litt. Tror nok det mange flere sjøfolk som kommer til å falle mellom to stoler i velferdssamfunnet vårt.

 

Her er noen prinsipper som nok blir viktige for mange flere arbeidstakere enn meg:

 

Hvordan private bemanningsbyråer ivaretar sine ansatte når det oppstår sykdom – herunder forsikringer og annet

  1. Hvordan Sjøfartsdirektoratet følger opp sykdom og skader til sjøs – har sjøfolk samme rettigheter som ansatte på land?
  2. Regjeringer og andre oppfordrer folk til å ta videre utdanning i voksen alder – utfordring er da at man mister rettigheter i NAV
  3. Vanskelig å kombinere sykdom og studier (mange har restevne)
  4. Mangel på rådgiving/veiledning, både i NAV og i helsevesenet
  5. Man kommer i situasjoner der man må vente på ytelser fra NAV i 10-11 måneder – det betyr at man må være rik for å være syk eller ha foreldre som kan støtte deg, eventuelt leve på lån
  6. Man må være frisk og ha ressurser for å ha mulighet til å følge opp søknader og klager til NAV, dette gjelder også oppfølging i helsevesenet

 

 

For min del er det en knallhard kamp med Nav, jeg har 7 saker gående med Nav, med 3 instanser. Hadde saker med 4 instanser. Fikk arbeidsavklaringspenger tilslutt.

 

Jeg har fått god hjelp av fellesforbundet for sjøfolk ved Harald Prytz, nettavisen Khrono.no og som jeg skrev over av flere Stortingsrepresentanter. Tenker at jeg er en av få som får hjelp, hva skjer med andre mennesker som ikke får hjelp?

 

Hadde ikke trodde at Nav fungerer som det gjør, vil kalle Nav -systemet en Kafka prosess, der de ikke er veldig villige til å hjelpe deg, en blir sendt rundt på karusell som aldri stopper.

 

Nav er i mine øyne konstruert slik at det er veldig vanskelig å vinne over forvaltningen.

En kan kjøre saker mot Nav i årevis uten å komme noe videre i prosessen.

 

De som sitter med klagene mine er ikke veldig kunnskapsrike i forvaltningsrett, de bryter forvaltningsretten i saksbehandlingen i min og flere saker jeg vet om.

 

 

Jeg kommer til å bruke alle klagemuligheter i Nav, etter det kommer jeg til å klage inn Nav til sivilombudsmannen for brudd på forvaltningsloven.

 

Sakene mine med Nav er langt fra over, det er det flere måneder til.

 

 

Her er en av mine artikler som khrono.no har skrevet om meg og skriftlige spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fra Ruth Grung (AP)

 

 

https://khrono.no/ingen-konkrete-svar-fra-roe-isaksen-i-sak-om-syk-student/585654

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=85101

 

 

 

 

Mvh

 

Thomas Hellevang

 

Fellesforbundet for sjøfolk

 

 

 

 

 

 

LO UNDERGRAVER DOMSTOLENES UAVHENGIGHET

By | Aktuelt

LO UNDERGRAVER DOMSTOLENES UAVHENGIGHET

Fellesforbundet For Sjøfolk ber alle partier på Stortinget om å støtte lovforslaget om å oppheve LO og NHOs adgang til å peke  ut egne favorittmeddommere i arbeidsrettssaker de selv fører i domstolene. Saken kommer opp i Stortinget 25. mai 2021 (Dokument 8:228 L (2020-2021)). Dagens system for uttak av meddommere til arbeidsrettssakene var en gavepakke fra regjeringen Nordli (AP) til LO i 1977. Den har gitt LO en mulighet for en urettmessig påvirkning på domstolene siden 1977, med kontroll over meddommerne. LO oppnevner systematisk ansatte i egen organisasjon og klienter av LOs juridiske avdeling som meddommere i de sakene de selv fører i domstolene. Dermed er de alltid sikret en stemme uansett hvordan saken står. Både domstolene og NHO aksepterer dette. NHO bruker ordningen på urettmessig måte mot arbeidstakere som saksøker NHO-bedrifter, og medfører at arbeidstaker risikerer å tape en sak han burde ha vunnet fordi bedriften har en egen utpekt NHO-meddommer.

Fellesforbundet For Sjøfolk, som er en uavhengig fagforening for alle sjøfolk, krever at norske domstoler må bli helt uavhengig av partene i arbeidsrettssakene. Det skal være domstolen, og ikke partene som oppnevner arbeidslivskyndige meddommere etter tilfeldighetsprinsippet. Alle fortjener en uavhengig rettsbehandling, og dette er også nedfelt i de menneskerettigheter som Norge er bundet av og som Fellesforbundet for Sjøfolk arbeider etter.

Mvh. FFFS
Harald Prytz
Formann

FFFS til forliksrådet i Stavanger

By | Aktuelt

“FFFS gjør som lovet, vi arbeider hele tiden for medlemmene.

Denne gang går ferden til forliksrådet i Stavanger, hvor et av våre medlemmer har fått problemer med rederiet. Når rederiet ikke har forstått hvordan Skipsarbeidsloven skal tolkes, må noen gjøre det for dem, slik at ikke våre medlemmer eller andre sjøfolk, taper på å jobbe hos dem.”

Medlemmer har blitt trukket for minusdager, når de er sykemeldt

By | Aktuelt

Det er kommet inn saker der medlemmer blir trukket for minusdager når de har vært hjemme og er sykemeldt. Da ser ut som ut som at noen av rederiene ikke forstår overenskomsten.

Dette kommer frem av overenskomst angående turnus og fritidsregnskap.
For skip med faste avløsningsordninger går turnusen etter ordinær plan, uavhengig av sykdom i den tid arbeidstakeren skulle vært om bord eller hatt ferie eller fritid i land.
Ved sykdom når man skulle vært om bord, mistes ikke ferie eller fritid i land som man i sykdomsperioden ville ha opparbeidet.

Hvis sykdommen medfører at arbeidstakeren etter friskmelding er i land på dager hvor han etter sin turnus skulle vært om bord, skal slike dager betraktes som minusdager. Disse minusdager kan etter avtale tas inn ved forlengede seilingsperioder. Har arbeidstakeren minusdager når fritidsregnskapet for siste 12-måneders tjenesteperiode gjøres opp, behandles disse etter de vanlige regler for oppgjør av minusdager.

 

29 kr timen på Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen

By | Aktuelt

Ser på reportasjen fra VG  01.09.20 der  Hurtigrute skipet Fridtjof Nansen , der  hurtigruten er anmeldt for kritiske forhold ser jeg,  Filippinske sjømenn jobber for 29 kr i timen.

Da lurer jeg hva som er problemet er det at sjøfolkene kommer i konflikt med  hotellene på Møre, eller er det fordi de tjener 29 kr i timen?  Hvis de er problemet med hotellene, da kan jeg forstå det.

Det er da Sjømannsforbundet som forhandler frem lønn til utenlandske sjøfolk på NIS båter.. Har de glemt det?

Eller det er sikkert ikke så farlig i kampens hete, hvem som gjør hva.   Det er signal effekten som er viktig.

Nederste på linken som ligger med som vedlegg, ligger et skriv fra 2010, til arbeidsdepartementet fra de tre sjømannsorganisasjonene hvem som forhandler hyrer for Nor og NIS.

Husker tilbake til båter jeg besøkte i Bergen og på Mongstad, før krisen kom i mars.

På de fleste båtene, fikk jeg det svaret at de skulle komme til oss i FFFS når vi fikk forhandlingsrett.

Jeg sa de måtte komme før den tid, hvis ikke kommer mafiavirksomheten til sjøs i Norge til å fortsette.

Det blir spennende å se til neste år, hvor mange norske sjøfolk som er tilbake på norske båter til neste jul.

Den som lever for se, det blir vel  noen som blir tilbake håper jeg.

 

Mvh

Thomas Hellevang

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3bc3f45cec1048868130eee14b02520c/sjomannsorganisasjonene_i_norge_merknader.pdf?uid=Sj%C3%B8mannsorganisasjonene_i_Norge

Hurtigruten anmeldt – lønner filippinere 29 kroner timen

 

 

 

 

 

 

Har sjømannsforbundet begynte å drive med fagforening nå?

By | Aktuelt

Er interessant lesing å se på artiklene i VG der, sjømannsforbundet og Fellesforbundet har anmeldt hurtigrute skipet Fritjof Nansen for sosial dumping. Der det kommer frem at filippinerne jobber for ned mot 29 kr i timen.
Da lurer jeg på hvorfor de ikke gjorde noe i 2016, når alle offshore rederier begynte å flagg om til NIS og sette i land norske sjøfolk i stor stil i Nordsjøen.
Hvorfor ventet de i 4 år?
Skal ikke sitte og tenke på hvorfor.

Hvis de er blitt så opptatt av å jobbe for rettferdighet nå. Kan de kjøre et søksmål mot Rederiforbundet? Det er de som som er med å organisere dette som skjer til sjøs med NIS flagg i Nordsjøen. Rederiforbundet organiserer rederiene i Norge,
Tenker det kan være greit å ta med et bilde som viser hva sjømannsforbundet virkelig står for. En avtale som de nekter for at i hele tatt eksisterer.
Tror det skjer mye i media, men ikke så mye i virkeligheten med sjømannsforbundet.

Mvh

Thomas Hellevang

 

En global tilbakegang i verdensøkonomien

By | Aktuelt

Korona pandemien ser ut som å bli den verste tilbakegangen i verdens økonomien på lang tid.

Vi ser at flere og flere jobber forsvinner. Rigger og båter blir lagt i opplag, i raskt tempo. Rederiene kommer til å bruke dette for alt det er verdt ,for å kvitte seg med sjøfolk.

Flere av rederiene var på felgen økonomisk før Korona pandemien kom. Nå er det nok flere rederier som trolig kommer til å gå konkurs, akkurat som med krisen på 80 tallet.
Hvis norske sjøfolk sitter å toer sine hender. Er de snart uten jobben. Like sikkert, som at sjømannsforbundet opprettet Manila avtalen i 1983.

Spennede tider vi går i møte nå. Som ingen av oss forstår konsekvensene av.

Mvh

Thomas Hellevang

Hva er situasjonen til sjøs i dag

By | Aktuelt

Sitter å tenker på alle sjøfolk som sitter fast i utlandet. Mange av de er i en dårlig situasjon. I flere tilfeller er det mulig å gjennomføre mannskapskifte. Hvis rederiene leier inn fly selv.
Da snakker vi om høye kostnader. Det vil ikke rederiene gjøre på grunn av at dette koster masse penger.

I alle kriser som har vært i de siste 100 årene, blir sjøfolk ofret. Enten vi snakker krig eller en krise som nå.
Hva gjorde de tre forbundene når den krisen oppsto i mars i år. De laget en protokoll som fratok sjøfolk rettigheter som de hadde før denne krisen oppsto. Fordi de en skulle tenke på rederiene.

Da lurer jeg på når de forbundene skal begynne å tenke på norske sjøfolk?
Det er sjøfolkene de skal representere ikke rederiene.
Disse forbundene kommer med store ord. Men de gjør ikke mye i praksis.

Tenker at handlinger må gå foran, tomme ord. En må se på hvilken protokoller har de kommet med i senere år? Hvem gangner de?
Tenker at handlingene og mangel på handlinger viser hvem disse tre forbundene støtter. Det er i hvert fall ikke norske sjøfolk.

Nå har jeg dekning igjen. Etter å ha vært to måneder på vest Afrika.

Mvh

Thomas Hellevang

En hilsen fra Vest Afrika

By | Aktuelt

Hei alle sjøfolk,

Vi er ikke døde her inne på siden til FFFS. Jeg har hatt dårlig dekning den siste tiden. Jeg er på en båt for GC Riber på vest Afrika.

Nå er det masse sjøfolk som sitter fast rundt om i verden på grunn av Korona krisen. Rederiene kommer til å bruke denne krisen for alt den er verdt til å kvitte seg med norske sjøfolk, og ta inn billigere arbeidskraft.

Som vanlig i alle kriser, er det sjøfolkene som blir ofret. De tre andre forbundene, sier at sjøfolkene må tenke på rederiene. Så de skal overleve. Når skal rederiene begynne å tenke på sjøfolkene som har vært med å bygge opp de norske rederiene?

De tre andre forbundene viser med handling hvem sitt lag de er på. Da tenker jeg på den siste protokollen som ble lagt frem 17 mars i år.
Nå ser det ut som det blir en knall hard økonomisk nedgang, både til sjøs og til lands. Vi må komme oss igjennom dette også!

Skal komme komme sterkere tilbake, når jeg får bedre dekning her ned.

Riktig god sommer til alle sjøfolk. Enten de er enige med meg eller ikke.

Hilsen fra Thomas Hellevang

Fellesforbundet for sjøfolk.

Innlegg i BT av Sjøoffisersforbundet 19.05.20

By | Aktuelt

Sitter å ser på et avis innlegg i BT 19.05.20. Der Sjøoffisersforbundet sier de gjør alt de kan, for norske sjøfolk som sitter fast på båter rundt om i verden. Har de glemt protokollen de var med å laget 17 mars. Der de tar bort rettigheter fra sjøfolk som er på forskjellige båter i verden og ikke kommer seg hjem. Snakk om dobbeltmoral.
Mvh
Thomas Hellevang