All Posts By

FFFS

Har sjømannsforbundet begynte å drive med fagforening nå?

By | Aktuelt

Er interessant lesing å se på artiklene i VG der, sjømannsforbundet og Fellesforbundet har anmeldt hurtigrute skipet Fritjof Nansen for sosial dumping. Der det kommer frem at filippinerne jobber for ned mot 29 kr i timen.
Da lurer jeg på hvorfor de ikke gjorde noe i 2016, når alle offshore rederier begynte å flagg om til NIS og sette i land norske sjøfolk i stor stil i Nordsjøen.
Hvorfor ventet de i 4 år?
Skal ikke sitte og tenke på hvorfor.

Hvis de er blitt så opptatt av å jobbe for rettferdighet nå. Kan de kjøre et søksmål mot Rederiforbundet? Det er de som som er med å organisere dette som skjer til sjøs med NIS flagg i Nordsjøen. Rederiforbundet organiserer rederiene i Norge,
Tenker det kan være greit å ta med et bilde som viser hva sjømannsforbundet virkelig står for. En avtale som de nekter for at i hele tatt eksisterer.
Tror det skjer mye i media, men ikke så mye i virkeligheten med sjømannsforbundet.

Mvh

Thomas Hellevang

 

En global tilbakegang i verdensøkonomien

By | Aktuelt

Korona pandemien ser ut som å bli den verste tilbakegangen i verdens økonomien på lang tid.

Vi ser at flere og flere jobber forsvinner. Rigger og båter blir lagt i opplag, i raskt tempo. Rederiene kommer til å bruke dette for alt det er verdt ,for å kvitte seg med sjøfolk.

Flere av rederiene var på felgen økonomisk før Korona pandemien kom. Nå er det nok flere rederier som trolig kommer til å gå konkurs, akkurat som med krisen på 80 tallet.
Hvis norske sjøfolk sitter å toer sine hender. Er de snart uten jobben. Like sikkert, som at sjømannsforbundet opprettet Manila avtalen i 1983.

Spennede tider vi går i møte nå. Som ingen av oss forstår konsekvensene av.

Mvh

Thomas Hellevang

Hva er situasjonen til sjøs i dag

By | Aktuelt

Sitter å tenker på alle sjøfolk som sitter fast i utlandet. Mange av de er i en dårlig situasjon. I flere tilfeller er det mulig å gjennomføre mannskapskifte. Hvis rederiene leier inn fly selv.
Da snakker vi om høye kostnader. Det vil ikke rederiene gjøre på grunn av at dette koster masse penger.

I alle kriser som har vært i de siste 100 årene, blir sjøfolk ofret. Enten vi snakker krig eller en krise som nå.
Hva gjorde de tre forbundene når den krisen oppsto i mars i år. De laget en protokoll som fratok sjøfolk rettigheter som de hadde før denne krisen oppsto. Fordi de en skulle tenke på rederiene.

Da lurer jeg på når de forbundene skal begynne å tenke på norske sjøfolk?
Det er sjøfolkene de skal representere ikke rederiene.
Disse forbundene kommer med store ord. Men de gjør ikke mye i praksis.

Tenker at handlinger må gå foran, tomme ord. En må se på hvilken protokoller har de kommet med i senere år? Hvem gangner de?
Tenker at handlingene og mangel på handlinger viser hvem disse tre forbundene støtter. Det er i hvert fall ikke norske sjøfolk.

Nå har jeg dekning igjen. Etter å ha vært to måneder på vest Afrika.

Mvh

Thomas Hellevang

En hilsen fra Vest Afrika

By | Aktuelt

Hei alle sjøfolk,

Vi er ikke døde her inne på siden til FFFS. Jeg har hatt dårlig dekning den siste tiden. Jeg er på en båt for GC Riber på vest Afrika.

Nå er det masse sjøfolk som sitter fast rundt om i verden på grunn av Korona krisen. Rederiene kommer til å bruke denne krisen for alt den er verdt til å kvitte seg med norske sjøfolk, og ta inn billigere arbeidskraft.

Som vanlig i alle kriser, er det sjøfolkene som blir ofret. De tre andre forbundene, sier at sjøfolkene må tenke på rederiene. Så de skal overleve. Når skal rederiene begynne å tenke på sjøfolkene som har vært med å bygge opp de norske rederiene?

De tre andre forbundene viser med handling hvem sitt lag de er på. Da tenker jeg på den siste protokollen som ble lagt frem 17 mars i år.
Nå ser det ut som det blir en knall hard økonomisk nedgang, både til sjøs og til lands. Vi må komme oss igjennom dette også!

Skal komme komme sterkere tilbake, når jeg får bedre dekning her ned.

Riktig god sommer til alle sjøfolk. Enten de er enige med meg eller ikke.

Hilsen fra Thomas Hellevang

Fellesforbundet for sjøfolk.

Innlegg i BT av Sjøoffisersforbundet 19.05.20

By | Aktuelt

Sitter å ser på et avis innlegg i BT 19.05.20. Der Sjøoffisersforbundet sier de gjør alt de kan, for norske sjøfolk som sitter fast på båter rundt om i verden. Har de glemt protokollen de var med å laget 17 mars. Der de tar bort rettigheter fra sjøfolk som er på forskjellige båter i verden og ikke kommer seg hjem. Snakk om dobbeltmoral.
Mvh
Thomas Hellevang

Klage til ILO

By | Aktuelt

Thomas Hellevang

Vedlegg15:17 (for 2 minutter siden)

til jonas.iversen, anne.mette.odegard, fafo, fn-sambandet, Harald, Harald, Sissel

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Ved Jonas Iversen og Anne Mette Ødegård.

07.05.20 Haga

Thomas Hellevang.

Nesteleder i Fellesforbundet for sjøfolk

Eidsvågbakken 1, 5106 Eidsvåg.

E-post: info@fffs.no

Jeg tillater meg å sende en klage på Solstad Offshore ASA, ved Pål Jacobsen
HR Crew Manager Solstad Offshore ASA.

Vi fikk en e-post som Pål Jacobsen har sendt internt til Solstad båter
i Nordsjøen. Der det går frem at FFFS ikke skal slippes ombord på
skipsbesøk. Se vedlegg.

Dette strider mot organisjonsfrihet i Norge, ytringsfrihet, det er
brudd på grunnloven.  Det er brudd på skipstakerloven. Den europeiske
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 11. Det er brudd på §13.1, Vern
mot diskriminering. Arbeidsmiljøloven.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_13

Grunnloven §100 er dette brudd på. https://jusleksikon.no/wiki/Ytringsfrihet

Det er også brudd på ILO CO87 og CO98.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO

Jeg vil poengtere at fellesforbundet for sjøfolk er en fagforening som
har eksistert i 20 år. Vi har like stor rett til å snakke om
fagforening til sjøs som de tre store fagforeningene
Sjømannsforbundet, sjøoffisersforbundet og maskinistforbundet.

Kan dere undersøke saken? Jeg er ingen jurist, men dette er ikke en
god oppførsel av seriøst rederi i det norsk arbeidsliv. Da tenker vi i
FFFS at den internasjonale arbeidsorganisasjonen  som hører til under
FN, kan gi oss svar på dette?

Mvh

Thomas Hellevang

Fellesforbundet for sjøfolk i Bergen. FFFS

En fare for fri fagforening i Norge

By | Aktuelt, Ukategorisert

Her er en e-post til alle båter i Nordsjøen i Solstad, angående skipsbesøk fra FFFS.Sendt fra Pål Jacobsen ,HR Crew Manager i Solstad offshore. Denne er sendt i fjor, Vi fikk informasjon om dette nylig.

 

Hei

Noen av våre NOR registrerte båter har den siste tiden fätt besøk av representanter fra FFFS om bord. FFFS har ingen tariff eller Hovedavtale med Norges rederiforbund. Dette betyr at FFFS ikke har forhandbngsrett for båter registrert i NOR1NIS registeret.

Det er de 3 sjømannsorganisasjonene NSF, DNMF og NSOF som har en gyldig tariffavtale/Hovedavtale mcd Norges rederi forbund.
Dette vil si at dere ikke har plikt til å slippe FFFS om bord på skipet og de har heller ingen rett til å innsyn i dokumenter som arbeidsavtaler, lønnslipper etc.

Skulle dere en henvendelse fra FFFS hvor de ønsker komme om bord så ønsker vi at dere kontakter rederiet.

Best Regards

Pål Jacobsen
HR Crew Manager
Solstad Offshore ASA Skudeneshavn I Norway
Tel: +47 5285 6587 I Mobile: +47 92 41 34 33 E-mail: pal.jacobsen@solstad.com I www.solstad.com

Dette er brudd på nasjonale og internasjonale lover.  Og en diskriminering av en lovlig fagforening  i Norge.

Det er en fare for velferden for sjøfolk og fare for den frie fagforening for sjøfolk. Solstad en fare for den frie fagforening i Norge? Skulle tro dette var arbeidslivet for 100 år siden. Det er dessverre dagens arbeidsliv i 2020.

Dette bør være et varsko på hvor arbeidslivet og rett til fri fagforening er på vei i landet vårt.

Thomas Hellevang

Fellesforbundet For Sjøfolk.

Protokoll angående Koronakrisen

By | Aktuelt

Viser til Korona protokoll fra 17.03.20

17.03.20 var det forhandlinger mellom sjøoffisersforbundet, sjømannsforbundet, maskinistforbundet og rederiforbundet. På grunn av Koronakrisen.
Der de fjerner de rettighetene som sjøfolk hadde tidligere i forhold til arbeid utover turnus og ekstra betaling. De er flere sjøfolk jeg har snakket med som sitter fast i utlandet. Alle vet om noen som gjør det i mange rederier. Det er flere sjøfolk som har reist ut i begynnelsen av februar, som ikke vet når de kan reise hjem.
Protokollen sier at de ikke har rett på ekstrabetaling for arbeid over turnus, tidligere fikk en ekstra betaling ved arbeid over 7 dager på utenriks. (Sør om Brest)

Varslingsfristen avvikes fra 14 dager til to dager. Sjøfolk som blir gående hjemme. Får utbetalt månedslønn, dette skal gjøres opp innen et år. Og dagene skal seiles inn igjen
Ekstra dager som blir opptjent skal utbetales et år etter er opptjent fra 01.06.20. Denne protokollen skal gjelde frem til 31.05.2020 og kan forandres etter hvert som krisen skrider frem.

Vi i FFFS er redd at sjøfolk som blir gående hjemme på ventelønn, kommer til å bli permittert. Rederiene kommer til å bruke denne krisen for alt det er verdt. Vi i FFFS forstår at dette er en verdens omfattende krise, som går hardt utover rederiene. Det kan ikke være meningen at det er den norske sjømann som skal betale for dette.
Når norske rederier og oljenæringen får krisepakker som skal forhindre at rederier og oljeselskaper går konkurs. Må det dryppe litt på sjøfolkene som bokstavelig står i stormen rundt om i verden. Det skal komme en ny lov om konkursbeskyttelse før sommeren.

Mvh
Thomas Hellevang
Fellesforbundet for sjøfolk