Medlemmer har blitt trukket for minusdager, når de er sykemeldt

By 23. oktober 2020 Aktuelt

Det er kommet inn saker der medlemmer blir trukket for minusdager når de har vært hjemme og er sykemeldt. Da ser ut som ut som at noen av rederiene ikke forstår overenskomsten.

Dette kommer frem av overenskomst angående turnus og fritidsregnskap.
For skip med faste avløsningsordninger går turnusen etter ordinær plan, uavhengig av sykdom i den tid arbeidstakeren skulle vært om bord eller hatt ferie eller fritid i land.
Ved sykdom når man skulle vært om bord, mistes ikke ferie eller fritid i land som man i sykdomsperioden ville ha opparbeidet.

Hvis sykdommen medfører at arbeidstakeren etter friskmelding er i land på dager hvor han etter sin turnus skulle vært om bord, skal slike dager betraktes som minusdager. Disse minusdager kan etter avtale tas inn ved forlengede seilingsperioder. Har arbeidstakeren minusdager når fritidsregnskapet for siste 12-måneders tjenesteperiode gjøres opp, behandles disse etter de vanlige regler for oppgjør av minusdager.