En seier for demokratiet, FFFS sitt forslag førte til utredning på Stortinget

By 14. juli 2021 Aktuelt
En seier for demokratiet! En støtteerklæringen fra FFFS lå på Stortingets bord, og det førte til flertall for en utredning. https://fffs.no/lo-undergraver-domstolenes-uavhengighet/
 
 
Nedenfor har en alle dokumentene fra Stortingets behandling, hvor FFFS fikk medhold: Stortinget påla regjeringen med 44 mot 42 stemmer å utrede en bedre meddommerordning i arbeidsrettssakene, med mindre avhengighet av LO og NHO.
 
 
 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=84338