LO UNDERGRAVER DOMSTOLENES UAVHENGIGHET

By 23. april 2021 Aktuelt

LO UNDERGRAVER DOMSTOLENES UAVHENGIGHET

Fellesforbundet For Sjøfolk ber alle partier på Stortinget om å støtte lovforslaget om å oppheve LO og NHOs adgang til å peke  ut egne favorittmeddommere i arbeidsrettssaker de selv fører i domstolene. Saken kommer opp i Stortinget 25. mai 2021 (Dokument 8:228 L (2020-2021)). Dagens system for uttak av meddommere til arbeidsrettssakene var en gavepakke fra regjeringen Nordli (AP) til LO i 1977. Den har gitt LO en mulighet for en urettmessig påvirkning på domstolene siden 1977, med kontroll over meddommerne. LO oppnevner systematisk ansatte i egen organisasjon og klienter av LOs juridiske avdeling som meddommere i de sakene de selv fører i domstolene. Dermed er de alltid sikret en stemme uansett hvordan saken står. Både domstolene og NHO aksepterer dette. NHO bruker ordningen på urettmessig måte mot arbeidstakere som saksøker NHO-bedrifter, og medfører at arbeidstaker risikerer å tape en sak han burde ha vunnet fordi bedriften har en egen utpekt NHO-meddommer.

Fellesforbundet For Sjøfolk, som er en uavhengig fagforening for alle sjøfolk, krever at norske domstoler må bli helt uavhengig av partene i arbeidsrettssakene. Det skal være domstolen, og ikke partene som oppnevner arbeidslivskyndige meddommere etter tilfeldighetsprinsippet. Alle fortjener en uavhengig rettsbehandling, og dette er også nedfelt i de menneskerettigheter som Norge er bundet av og som Fellesforbundet for Sjøfolk arbeider etter.

Mvh. FFFS
Harald Prytz
Formann