Innlegg i BT av Sjøoffisersforbundet 19.05.20

By 22. mai 2020 Aktuelt

Sitter å ser på et avis innlegg i BT 19.05.20. Der Sjøoffisersforbundet sier de gjør alt de kan, for norske sjøfolk som sitter fast på båter rundt om i verden. Har de glemt protokollen de var med å laget 17 mars. Der de tar bort rettigheter fra sjøfolk som er på forskjellige båter i verden og ikke kommer seg hjem. Snakk om dobbeltmoral.
Mvh
Thomas Hellevang