Protokoll angående Koronakrisen

By 6. mai 2020 Aktuelt

Viser til Korona protokoll fra 17.03.20

17.03.20 var det forhandlinger mellom sjøoffisersforbundet, sjømannsforbundet, maskinistforbundet og rederiforbundet. På grunn av Koronakrisen.
Der de fjerner de rettighetene som sjøfolk hadde tidligere i forhold til arbeid utover turnus og ekstra betaling. De er flere sjøfolk jeg har snakket med som sitter fast i utlandet. Alle vet om noen som gjør det i mange rederier. Det er flere sjøfolk som har reist ut i begynnelsen av februar, som ikke vet når de kan reise hjem.
Protokollen sier at de ikke har rett på ekstrabetaling for arbeid over turnus, tidligere fikk en ekstra betaling ved arbeid over 7 dager på utenriks. (Sør om Brest)

Varslingsfristen avvikes fra 14 dager til to dager. Sjøfolk som blir gående hjemme. Får utbetalt månedslønn, dette skal gjøres opp innen et år. Og dagene skal seiles inn igjen
Ekstra dager som blir opptjent skal utbetales et år etter er opptjent fra 01.06.20. Denne protokollen skal gjelde frem til 31.05.2020 og kan forandres etter hvert som krisen skrider frem.

Vi i FFFS er redd at sjøfolk som blir gående hjemme på ventelønn, kommer til å bli permittert. Rederiene kommer til å bruke denne krisen for alt det er verdt. Vi i FFFS forstår at dette er en verdens omfattende krise, som går hardt utover rederiene. Det kan ikke være meningen at det er den norske sjømann som skal betale for dette.
Når norske rederier og oljenæringen får krisepakker som skal forhindre at rederier og oljeselskaper går konkurs. Må det dryppe litt på sjøfolkene som bokstavelig står i stormen rundt om i verden. Det skal komme en ny lov om konkursbeskyttelse før sommeren.

Mvh
Thomas Hellevang
Fellesforbundet for sjøfolk