All Posts By

FFFS

ESA VIL AVSKAFFE NORSK LIKELØNNSVILKÅR

By | Aktuelt

Av: Kurt I Pedersen, Sjømann

 

Kontrollorganet til EØS, ESA, signaliserer sak mot like lønnsvilkår i den norske verftsindustrien. ESA mener Norge med sine regler om like lønnsvilkår hindrer konkurranse fra arbeidstakere i EU og vil derfor åpne for at arbeidstakere fra EU skal kunne jobbe under dårligere lønnsvilkår for å kunne skaffe seg jobb i Norge.

Både byråkrater og politikere burde forstå at dette ikke går an. Likefullt er Norge underdanig i denne som andre saker fra EU. Vi har friskt i minne bankvesenet der garantien for DINE penger i norske banker kommer til å bli redusert fra 2 millioner kroner til en EU standard på 100.000- Euro ca. 900 000 Nok, ifølge vår finansminister, som kommer fra partiet «for folk flest».

Det var en som så treffende illustrerte hvordan vi nordmenn er i forholdet til EU. Han sa følgende: Vi bare bøyer oss fremover slik at det er fritt frem for å rævkjøre oss.

Det er på tide folk våkner opp for å stanse galskapen. Vi er og har blitt feilinformert så lenge at begeret egentlig er fullt for lenge siden. Vi har innen maritim næring, offshore og transportbransjen en kjempekrise med tap av 10-tusener av arbeidsplasser. Det som egentlig irriterer «folk flest» i disse næringene, er at oppsigelser av et par tusen ansatte i disse næringene, skaper ingen store reaksjoner. Når det derimot blir noen hundre permitteringer på det sentrale Østlandet da er himmel og jord i bevegelse, og media hopper på saken og det blir dekning både i aviser og TV.

Jeg er født og oppvokst på Vestlandet, har vært igjennom utflaggingen i handelsflåten midt på 80 tallet da jeg begynte i transportbransjen og så den samme utflaggingen der. Politikerne har sittet og sett på dette uten å løfte en finger. Håndverkere som har oversvømt landet vårt og utkonkurrert Ola og Kari med priser vi overhode ikke kan leve med. Hva har skjedd? Noen som har ryddet opp? Nei, det virker som om etablissementet sammen med fagforbundene lar dette skje som om det skulle være en langsiktig strategi å selge ut Norge bit for bit.  Når vi nå ser i sak etter sak at ESA angriper oss på flere og flere punkter, er det viktigere enn noen gang at vi står sammen og stopper galskapen og “Tar Landet Tilbake”.

Forholdene i transportbransjen ligner mye det som er beskrevet foran. Her begynte utlendingene å underby norske transportører slik at disse ikke lenger kunne konkurrere. På toppen av det ble det åpnet for kabotasje, noe som tillater en utenlandsk transportør å ta 3 laster innenfor en 7 dagers periode etter at last er levert i Norge før de må ut, disse lastene kunne sysselsatt mange nordmenn. Den verste aktøren for å undergrave Norske transportører er Staten selv gjennom transportselskapet Bring.

Løsning på ovennevnte er i all hovedsak å innføre bestemmelser om at det ved all maritim virksomhet innenfor norske grenser skal benyttes nordmenn uavhengig av flaggstat. For transportnæringen skal kabotasje forbys slik at vi nordmenn frakter gods og passasjerer innenfor norske grenser selv.

Det eneste forbundet som har tatt skikkelig tak i denne saken, er FFFS, å innføre proteksjonisme er det eneste som nytter skal vi få den Norske Sjømann på bøljan igjen, men da må det handles slik folk flest ønsker politikerne skal gjøre.

Videre ser vi parallelt med nedskjæringer i arbeidsmarkedet at strømpriser/nettleien samt andre avgifter og gebyrer øker, ser ikke de politisk korrekte sammenhengen for folk flest her?

Eiendomsskatt er innført mange steder og er på vei til å bli innført flere steder, å ha et sted å bo er en grunnleggende menneskerett og primærbolig skal ikke være et skatteobjekt.

Tiden er overmoden for at folket tar tilbake makten i Norge og får oss ut av EØS og Schengen i ekspressfart. Vi må innføre folkeavstemninger i flere saker slik at folket får være med å bestemme i mange, for folk flest, viktige saker.

Det er en skam at den sittende regjering ikke har tatt grep som kompenserer for nedgangen i sysselsettingen, det hadde vært en enkel sak å gjøre uten å bruke tilskudd til mer eller mindre tullete kurser, som løsning, for å holde de reelle ledighetstallene så lave som mulig.

 

 

 

 

 

En liten sniktitt i neste utgave av “Dråpen”

By | Aktuelt

Velkommen etter.

jonas-gahr-stoereapI flere år har FFFS snakket og skrevet om viktigheten av å beskytte norske sjøfolk fra å bli utkonkurrert av billige utenlandske mannskaper. Vi har i flere år tatt til ordet for å innføre proteksjonisme på kysten og sokkelen. Tilbakemeldingene fra de andre forbundene og enkelte politikere, har vært hånlige fnys.

Når vi nå kan lese at de selvsamme forbund NSF, NSOF og DMNF samt lederen i landets største parti, Jonas Gahr Støre, går bredt ut og sier at man må stoppe sosial dumping, er også det et ekko av hva FFFS har hevdet i årevis, men troverdigheten deres er derimot nå på et lavmål.

Skipsreder og AP leder Jonas Gahr Støre har begynt å lese Dråpen, som resten av Stortingets politikere. Alle stortingspolitikerne ligger inne i Dråpens adresseliste. Nå har Støre begynt å få kalde føtter, kan det se ut som. I årtier har han og hans familie vært storaksjonærer i det Stavangerbaserte rederiet Solvang, som stort sett bare har utenlandske mannskaper.

(Solvang (OSE: SOLV) er et rederi med hovedkontor i Stavanger. Selskapet opererer sytten skip, blant annet tankskip for LPG og etylen. Syv av skipene er nybygde fra Meyerverftet i Rostock/Papenburg og Hyundai Heavy Industries (HHI) i Ulsan, Sør-Korea. MT «Clipper Orion» (60 000 m³), den første LPG-tankeren fra HHI, ble levert i 2008. Selskapet ble stiftet i 1936. Det er notert på Oslo børs) (Wikipedia).

Nå står Støre frem og forlanger norske vilkår på kysten, noe han tydeligvis ikke satte stor pris på for fire år siden, i 2012. Da søkte han nemlig om å slippe norske forhold om bord i et av sine skip, Clipper Harald. De som hadde muligheten til å avslå en slik søknad, var ingen ringere enn de tre nevnte forbundene samt Sjøfarts Direktoratet, hvor gamle kompisen til Jonas Gahr Støre, Olav Akselsen styrer skuta. Selv om Olav Akselsen ikke har de rette papirene for å inneha jobben som direktør i direktoratet, ble han utnevnt Sjøfartsdirektør. Det han derimot har i orden, er partiboka.clipper-harald-ny

For å få en slik søknad innvilget måtte den gå til en nemd bestående av Norsk Sjømanns forbund, Norsk Sjøoffisers Forbund og Det Norske Maskinistforbundet, samt Sjøfartsdirektoratet. Det var «nemden» som skulle avgjøre om det var et saklig grunnlag for å gi dispensasjon. Siden det var Gahr Støre som søkte, går vi ut fra at da var saken grei, og dispensasjon kunne innvilges.

Det Støre søkte fritak fra, var NIS- loven som sa at NIS- registrerte skip ikke kunne gå mellom to norske havner for å laste/losse. Mannskapene om bord i Clipper Harald var selvsagt dårlig betalte utlendinger. Når han og de tre andre organisasjonene nå snakker om å stoppe sosial dumping, får man en fryktelig ond smak i munnen. Man lever ikke som man predikerer.

«– Sjøfolk, skipsoffiserer og maskinister er ryggraden i norsk maritim kompetanse. Jeg er redd for at det vil bli færre av dem og at unge mennesker ikke vil satse på å bli en del av næringen, fordi de ser en næring med dårlig standard og lav lønn, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Klassekampen».

http://miniurl.no/19i

Hvem skal lære opp statens advokater?

By | Aktuelt, Dommer

Vi mener at det statens oppgave å lære opp sine egne advokater. Ikke et lite fagforbund.

Vi tapte i Oslo Tingrett i saken om rettferdig behandling av våre medlemmer, men vi anker avgjørelsen til Borgarting Lagmannsrett.

Les dommen her: