Fellesforbundet for sjøfolk stilte spørsmål om sjøfolk sitt vern

By 30. september 2022 Aktuelt

Fellesforbundet for sjøfolk svarte på forslaget fra Regjeringen om ny lov til sjøs, da stilte vi  spørsmål til Nærings-og fiskeridepartmentet: Høring – Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Sjøfolk har i dag et dårlig vern da Sjøfartsdirektoratet nekter å følge opp brudd på skipsarbeidsloven, når sjøfolk sender inn bekymringsmeldinger til sjøfartsdirektoratet blir de henvist til Nav.

Fellesforbundet for sjøfolk håpar at Regjeringen vil gi sjøfolk det vernet de trenger og at  sjøfartsdirektoratet får den myndigheten de trenger for å følge opp lovbrudd i den nye loven. Slik som arbeidstilsynet gjør på land med brudd på arbeidsmiljøloven.

Mvh

Fellesforbundet for sjøfolk

Svar til høring Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår med vedlegg (2)