All Posts By

FFFS

Nyhetsbrev 05.12

By | Aktuelt, hovedsaker

Kjære medlem.

FFFS skriver på nytt rettshistorie. Nye Kystlinksaken (62 års saken) blir nå tatt opp i Den Europeiske Sosialpakten i Strasbourg (SP). Beskjeden fikk vi for to dager siden. Det betyr at hele sakskomplekset vil bli tatt opp, fra Tingrettens behandling i Skien 28.08.08 til Høyesteretts behandling og avslag 26.01.10.

Les mer

Hva skal til, mer misunnelse?

By | Aktuelt, hovedsaker

Hva er det Solstad/rederne må ha, for at norske sjøfolk skal være attraktive?

I det siste har vi sett at Solstad skal si opp et stort antall norske sjøfolk, er det bare på grunn av at de er for dyre, eller kan det være noe annet som ligger bak?
Vi ser i aviser og i andre medier at Solstad har blitt enige med sjømannsforbundene om at de nå flagger ut seks skip, og setter mannskapene på land. De skal erstattes med billigere utlendinger.

Les mer

Nyhetsbrev 31.01.12

By | Aktuelt, hovedsaker

Kjære medlem.


Først av alt, et riktig godt nyttår, ønskes dere alle.

2011 ble avsluttet både turbulent og innholdsrikt. Vi hadde rettssak mot Finansdepartementet i saken om skattefradrag på innbetalt kontingent. Vi ble ikke særlig overasket over dommen da vi så at det var en ung dommer (dette er ikke ment som noen diskriminering, men som en observasjon) som skulle administrere retten. Vi tapte et slag, men vi skal vinne krigen. Vi anker til lagmannsretten, våre medlemmer skal ikke ha dårligere behandling enn det LO- medlemmer har.

Les mer

Jeg er ikke synsk, det ser bare slik ut.

By | Aktuelt, hovedsaker

Vi har skrevet om Sjømannsloven mange ganger før, men denne gang har vi grunn til å tro at noe er på gang fra offisielt hold. Før jul fikk Norge beskjed fra Den Europeiske Sosialpakt (ESP) om at de hadde frist til 13. januar med å komme med et tilsvar på anken FFFS sendte domstolen. Dette som en reaksjon på tapet i norsk rettsvesen, i forbindelse med 62 års saken.
Les Mer

AP vil bestemme hvilke fagforeninger som har livets rett.

By | Aktuelt, hovedsaker

Den 6. desember 2011, hadde vi rettssak mot Finansdepartementet i Oslo tingrett. Departementet stilte med tre personer for å forsvare Skattelovens bestemmelse som sier at medlemmer av uavhengige fagforeninger etablert etter 1. juli 1977 og som ikke er med i en hovedsammenslutning (LO, YS…), ikke kan trekke fra fagforeningskontingenten på skatten. En ordning som ble innført i 1977 for å få lønnsoppgjøret, det året i havn.

Les mer