Nyhetsbrev 05.12

By 7. juni 2012 Aktuelt, hovedsaker

Kjære medlem.

FFFS skriver på nytt rettshistorie. Nye Kystlinksaken (62 års saken) blir nå tatt opp i Den Europeiske Sosialpakten i Strasbourg (SP). Beskjeden fikk vi for to dager siden. Det betyr at hele sakskomplekset vil bli tatt opp, fra Tingrettens behandling i Skien 28.08.08 til Høyesteretts behandling og avslag 26.01.10.


SP, har ut fra den klagen vi sendte og Helikopterdommen som ble avsagt i Høyesterett, tidligere i år, sagt at de vil behandle hele saken på nytt. Vi har stor tiltro til at vi denne gang vil få rettens medhold. Vi er for øvrig de første som klager Norge inn for SP. Derfor historie.

Om vi mot formodning skulle tape også i Strasbourg, har vi enda en mulighet. Det viser seg nemlig at alle dommerne som har hatt befatning med saken i Norge frem til nå, ikke har lov til å avsi dommer. Ingen av de ni dommerne har papirene sine i orden. Se under hva loven sier:

4.2 Norsk lov:
4.2.1 Domstolloven § 60
Det er et ufravikelig vilkår at en embetsmann som er beskikket til en dommerstilling, skal signere en skriftlig forsikring, jf dl § 60 som i sin helhet lyder:

”Jeg forsikrer, at jeg samvittighetsfuldt vil opfylde mine pligter som dommer — at jeg vil handle og dømme saaledes, som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken av hat eller venskap, verken for gunst eller gave eller av anden aarsak vike fra ret og retfærdighet.”

Alle dommere unntatt meddommere og skjønnsmedlemmer skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt vil oppfylle sine plikter. Forsikringen sendes til domstoladministrasjonen eller til fylkesmannen for så vidt gjelder forsikring for dommere i forliksrådet. Kongen fastsetter hvordan forsikringen skal lyde.”

Om ikke ed og forsikring ikke er avlagt, blir det nesten som om du skulle kjøre bil uten sertifikat. Med andre ord helt ulovlig.
Les mer på: http://www.sakkyndig.com/lov/DF/dommerforsikring.html

Ellers så setter vi stor pris på responsen vi fikk på vårt ønske om oppdatering av e-post, hjemme adresser og skyldig kontingent. Kjempebra.
En annen ting vi er veldig fornøyd med er at så mange nå har gått over til avtalegiro. Det er en trygg og forutsigbar måte å betale på, samtidig med at vi slipper å purre. For de som ikke liker å bruke penger i øst og vest, er det bare å verve nye medlemmer, for hvert nyvervet medlem går kontingenten din ned.

Solen skinner og vi er i det gavmilde hjørnet. I juni og juli kan ververe få en ekstra bonus. Normal vervepremie per medlem er minus kr. 25 per mnd. per nytt medlem i kontingent. I sommer får man også en T- skjorte på toppen, om man verver tre nye medlemmer, eller flere. (husk å oppgi størrelse)

Scandinavian Star saken er ikke, som Riksadvokaten håpet på, lagt dø. Tvert i mot, vi arbeider iherdig videre. Nå har vi vært på Stortinget og fått Justis komiteen interessert, og en av de nærmeste dagene, sender vi over en rapport som viser hva Riksadvokaten ikke vil ta hensyn til. Blant annet viser vi til at hans påstand om at SINTEF etterforsket hele brannen bare er vas. SINTEF bekrefter i mail til oss (gruppen som arbeider for gjenopptakelse) at de etterforsket kun 1,5 timer av en brann som varte i 38 timer. Og mye mer, les hele rapporten i Dråpen som går i posten 30.06.

Vi vil også takke pensjonert skipsreder Dan Odfjell for støtten på KR 25 000 til arbeidet med å avsløre mordet på 159 mennesker 7. april 1990. Dette er penger som blir brukt av Stiftelsen og deres advokater.

Til slutt vil vi ønske alle en riktig god sommer, i alle fall frem til neste nyhetsbrev.
Med vennlig hilsen Leif.