Nyhetsbrev 04.12

By 7. mai 2012 Aktuelt, hovedsaker

Kjære medlem.

Endelig skinner solen og våren har kommet, vi håper virkelig at det er tilfellet for alle våre medlemmer.

Som dere sikkert så i siste nr. av Dråpen, var det mange artikler av LRV. Dette ønsker vi sterkt skal reduseres. Derfor inviterer vi deg til å komme med innlegg i Dråpen. På den måten håper vi å få et mer nyansert innhold, farget av dine tanker og det du er opptatt av. Vi mener at forbundet skal være ditt, og at du skal ha lov til å komme med dine ord og tanker.

Neste utgave av Dråpen har deadline 13. juni, og vi ønsker ditt innlegg hjertelig velkommen.

Når det gjelder 62 års saken, får vi ikke dommen før i slutten på mai. Vi tok kontakt med domstolen i Strasbourg etter at saken ble behandlet der på sesjonen 19- 23. mars, i håp om å få vite noe om hvordan det hadde gått. Dessverre får vi ikke dommen, før ca. 24. mai.

På bakgrunn av at statsadvokaten har inngitt uriktige opplysninger til ESP, har vi vært nødt til å avholde ekstraordinært styremøte (på telefon) for å motbevise påstandene fra staten.
Det ble påstått at jeg ikke hadde rett, på vegne av forbundet, å skrive under på saker, der i blant å klage Norge inn for domstolen. (Se vedlegg)

Det er beklagelig når vi blir nødt til å bruke så mye tid på å avvise sludder fra regjeringshold. Påstandene derifra har nå blitt ganske drøye, og dette er andre gang vi blir nødt til å tilbakevise deres forsøk på diskreditere oss. Vi skulle ønske at de heller hadde kommet med objektiv argumentering for å få saken fra oss, avvist.

Så en liten påminnelse om Landsmøtet. Om du ønsker, og det håper vi inderlig du gjør, så er du hjertelig velkommen til landsmøtet her i Bergen åttende juni kl. 12. Tenk gjerne over hvilke saker som bør behandles under avsnittet Eventuelt. I følge Vedtektene, er det nå for sent å sende inn saker til behandling.
Husk å gi oss snarest beskjed, om du trenger overnatting.

Om du ikke har Avtalegiro: Det er mange som er i en slik seilingsmessig situasjon at det er vanskelig å alltid betale inn kontingenten i tide, derfor har vi et tilbud til dem som ønsker det, og som vi sterkt anbefaler, avtalegiro. Ta kontakt med oss oss og vi ordner, sammen med deg, en ordning som gjør tingene lettere for deg, og som forbundet sparer penger på.

Vi har til enhver tid veldig mange saker på gang. Mange av dem krever at vi benytter advokat. De er ikke gratis, tvert i mot, selv om de advokatene vi samarbeider med har redusert sine salærer ganske kraftig, når de arbeider for oss. Grunnen er ganske enkelt at vi har så mange saker at det mer enn oppveier timehonoraret de mister, men allikevel er de en stor utgiftspost for forbundet. Derfor er det også helt avgjørenede at vi også får inn kontingeten fra alle våre medlemmer.

Verving: Vi ser heldigvis at veldig mange av våre nye medlemmer er vervet av andre medlemmer. Dette forteller oss at våre medlemmer er aktive og interesserte folk, og at de liker den jobben forbundet gjør.
Husk at vi også har kjempeflotte T-skjorter til salgs, om du ønsker å fronte FFFS.

Med vennlig hilsen FFFS
Leif R Vervik