All Posts By

FFFS

“Jeg vil vente til neste år med å melde meg inn…”

By | Aktuelt, hovedsaker

Jeg er helt enig med FFFS, vi skulle ikke vært mer enn et forbund. Jeg vet også at mitt forbund ikke arbeider for meg slik de sier, men jeg kan ikke melde meg inn til dere enda, jeg vil vente til neste år.

(fortalt til LRV på telefon 25.01.11)

Dette er argumentering vi hører stadig vekk. Til nå er det ingen som har en god forklaring på at de vil vente til neste år. Les mer

Sjøfolk kan sies opp når de er 62 år

By | Aktuelt, hovedsaker

I et brev til statsministeren krever Norsk Sjøoffisersforbund at også deres medlemmer må få lov å jobbe etter fylte 62 år.

Statsministeren sa i sin nyttårstale: -vi vil ha et arbeidsliv med plass for alle.

Sjøoffisersforbundet har bedt administrasjonsdepartementet fjerne rederienes mulighet til å si opp mannskaper etter fylte 62 år. Les mer

Hva med morgendagens handelsflåte?

By | Aktuelt, hovedsaker

Trangsynt norsk sjøfartspolitikk har ført til den situasjonen vi har i dag.
Alle vet hva Norge levde av før oljen ble funnet, det samme skal vi leve av når det er slutt på oljen. Da handelsflåten var på sitt største, sysselsatte den ca. 150 000 mennesker. Den fraktet varer av alle slag fra og til over hele verden. Det skal den fortsette med etter at den siste olje er hentet ut av kontinentalsokkelens skattkiste. Les mer

Hva har vi Nato og FN til?

By | Aktuelt, hovedsaker

Er det ikke for å beskytte uskyldige mennesker mot terror, uansett hvor i verden terroren måtte forekomme?

Ser i et felles skriv fra de tre andre sjømannsorganisasjonene (19.01.11) at de mener at verdens handelsflåter bør begynne å gå rundt Afrika, for å unngå pirater. Dette mener FFFS er knefall for terroristene, for det er det piratene er. Ca 700 uskyldige sjøfolk holdes som gisler hos kyniske terrorister i Somalia. Les mer

Pressemelding

By | Presse

DEN FRIE ORGANISASJONSRETTEN ER ENDELIG INNFØRT I NORGE!

Den 27. November 2008 ble endelig en av de siste restene av planøkonomisk stalinisme gravlagt i Norge. Dette var dagen da Høyesterett slo fast at praksisen til Norges Sjømannsforbund der tvangstrekk i lønn av alle ansatte om bord i norske skip tilsvarende kontingent i NSF, også av de som er organisert i andre forbund, er ulovlig og skal bringes til umiddelbart opphør. Les mer

Kystverket sitt forslag til å innføre losplikt.

By | Aktuelt, hovedsaker

Kommentar til RLF.

Vi har lest deres henvendelse til Kystverket men mener at vesentlige viktige momenter er utelatt. Kystverket har utsatt høringsfristen til 1.8.2010 og på vegne av næringen håper vi at dere som største rederiorganisasjon vil medvirke til at forslag til ny losforskrift blir forkastet eller revidert. Les mer

“Direkte slavepenger”

By | Aktuelt, hovedsaker

I fjor tjente Sjømannsforbundet flere titalls millioner kroner på utenlandske sjøfolk.
– Direkte slavepenger, mener Fellesforbundet.
Bakgrunnen er at en månedlig sum blir trukket direkte fra sjøfolkenes lønn selv om de ikke er medlem i forbundet.

Hver måned må norske rederier ut med 38 dollar for hver filippinske sjømann de har om bord. I beløpet inngår det rederiet trekker den enkelte filippinske sjømann i fagforeningskontingent (union dues). Pengene går til et felles sekretariat som kalles «Joint Administration» og som forvaltes av de norske sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk maskinistforbund.

Scandinavian Star

By | Aktuelt

Støttegruppen m. fl etter Scandinavian Star forbrytelsen, har levert inn en gjenopptakelsesbegjæring til danske myndigheter.

Justitsministeriet
Att: Justitsminister Lars Barfoed
Slotholmsgade 10
1216 København K
Danmark

Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
Danmark

Oslo, 7. november 2010

Støttegruppen etter Scandinavian Star anmoder om ny granskning og / eller etterforskning etter mordbrannen natt til 7. april 1990

Støttegruppen for pårørende etter Scandinavian Star har utarbeidet denne anmodning på bakgrunn av Justitsministeriets brev datert 13. april 2010 til Rigsadvokaten og Søfartsstyrelsen.

Vårt budskap til Justitsministeriet og Rigsadvokaten er følgende: Les mer

Pressemelding

By | Presse

Rydd opp Helga!

Den senere tid er det avslørt en rekke urovekkende forhold rundt det statseide rederiet Secora i forbindelse med oppdraget å gjøre Oslofjorden renere. Det er fiskeriminister og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen som er generalforsamling i selskapet. Les mer