FFFS vant også i Lagmannsretten i Bergen

By 16. mai 2011 Aktuelt, hovedsaker

Denne saken gjaldt oppsigelse av vårt medlem Øyvind Soldal. Han ble oppsagt i Tide Sjø på feilt grunnlag. Tide mente at han kunne sies opp på grunnlag av en urinprøve, selv om blåseprøven viste grønt. Dette slo retten atter en gang fast ikke er rett etter norsk lov. Det samme sa Tingretten i oktober.
Når har Tide Sjø fått 14 dager på seg til å betale Soldal kr. 300 000, samt å betale saksomkostninger for både Tingrett og Lagmannsrett. Ankefristen går ut fire uker etter forkynnelse av dommen, 10. juni. Det ville ikke forundre oss mye om Tide anker.
Etter to så glade meldinger om seier i rettsapparatet, lar vi ikke slike tanker ødelegge gleden over å ha hjulpet andre. Les hele dommen her: