Knefall for piratene!

By 2. juli 2011 Aktuelt, hovedsaker

Nå har regjeringen tenkt lenge nok, de har toet sine hender og latt piratene overta kontrollen. Når regjeringen tillater våpenbruk på norskeide/flaggede skip i piratutsatte farvann, har de gitt ansvaret fra seg, men ikke fjernet problemet.

FN har gjennom resolusjon nr. 1851 åpnet for internasjonal intervensjon i Somalia, men den norske regjering, sammen med resten av verdens skipsfartsnasjoner vegrer seg for å ta ondet ved roten. I stedet for å fjerne problemet en gang for alle, lar de heller piratene få utspillet. Det er som å pisse i buksa vintersdagen, for å holde varmen.
Se vedlagte link: http://turl.no/gyu
Det som nå vil skje er at de fartøyene som ikke har råd til væpnede vakter ombord blir utvalgte mål, og folkene om bord får en enda tøffere behandling om mulig, enn de ellers ville fått. Norge og skipsfartsnæringen kvitter seg ikke med problemet, de skyver det foran seg og overlater det til andre og svakere grupper, det blir som i eventyret om de tre bukkene Bruse, ikke ta meg- ta heller…
20.06 skrev organisasjonen Save Our Seafarers (SOS) at i løpet av de siste fire årene er 62 sjøfolk drept av pirater, vil vi at disse drapene skal fortsette?
Har ikke den norske regjering mer ryggrad enn at de overlater problemet til de som ikke har råd til å betale for vakthold?
Er det bare rike rederier som skal få lov til å føle trygghet for sine skip og ansatte, mot uvesenet i Adenbukta og det Indiske hav?
FFFS mener at det Norge nå må gjøre er å gå i spissen for at det internasjonale samfunnet gjør en grunnleggende og fundamental endring i Somalia.Vi må intervenere i FNs regi , bygge opp igjen den nasjonale strukturen med regjering, forsvar, politi,skoler og et sosialvesen som fungerer. Fjern piratvirksomheten en gang for alle, vi vet det virker.
USAs første krig på fremmed jord, i 1801 var krigen mot nordafrikanske pirater, den førte til piratstopp for alltid i Middelhavet.