God sommer til alle lesere av sidene våre.

By 29. juni 2011 Aktuelt, hovedsaker

Nå har vi lagt bak oss en en strevsom vår, og håper å stå forran en like avslappende sommer som våren var stri. Dråpen nr to er trykket og kan ventes å dette ned i postkassene etter hvert.
Nå ser vi frem til et par ukers (velfortjent?) ferie.

Helt fri får vi det ikke, for allerede 18 august dundrer det løs i Oslo Tingrett. Der skal vi sloss for at demokratiet skal ha like vilkår for alle arbeidstakere her i landet. Tingretten blir sikkert bare første slag i kampen om likebehandlig for loven. FFFS tar opp kampen på vegne av alle politisk uavhengige forbund, som i følge loven, ikke får skrive kontingentutgiftene av på skatten.
Ellers skal vi kose oss over de to seirene vi allerede har innkassert i rettsvesenet til nå i år.
Ved siden av de to seirene har vi også “vunnet” en sak i Pressens Faglige Utvalg (PFU).
Som PFU sier: ” Pressens Faglige Utvalg avviser klagen, idet den gjelder et medium som faller utenfor utvalgets område”.
Om Dr. Foss ønsker en videre forfølgelse av FFFS og det vi skriver om i Dråpen, vet han hvor han kan henvende seg.
Ser for øvrig at NSOF har nedsatt et utvalg som skal se på mulighetene for et enda tettere forhold til LO. NSOF som gjennom mange år har vært uavhengig- men har likevel hatt lov til å trekke kontingetutgiftene av på skatten, er nå i ferd med å bli et politisk forbund i LO familien. Vi får vel bare ønske lykke til.
De navigatørene som ikke liker det som skjer,og ser etter et upolitisk alternativ, kan gjøre som så mange andre navigatører har gjort, melde seg inn i FFFS.
Apropos LO, som dere sikkert husker vant vi en sak mot NSF/LO i november 2008. Den såkalte tvangstrekkssaken, den gikk ut på at det var ulovlig å trekke noen for kontinget/tariffavgift om man ikke personlig hadde meldt seg inn i vedkommende forbund. Nå ser vi til vår store forbauselse at dommen i Høyesterett blir neglisjert av de andre forbundene, de trekker fortsatt penger fra folk uten at de er innmeldt, til de forbund som får rederne til å urettmessig å tvangstrekke dem. De setter seg med andre ord over norsk lov, noe de vet kan få følger. Dette blir det ikke tatt lett på av FFFS, enten blir det stopp på denne ulovlige praksisen umiddelbart, eller så vil FFFS gå til politiet og anmelde tyveriet.
Med økende medlemsmasse blir det også økende saksmengder, derfor har vi ansatt en ny medarbeider på kontoret, Jens- Olav Johannesen. Vi tror at han vil bli en god støtte og lagspiller med sin bakgrunn fra forbundsarbeid i flere år. Han har blant annet jobbet som fylkessekretær i Fungsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Hordaland, og har fremragende attester derifra. Vi ser frem til samarbeidet. Han starter på jobb her ved kontoret den fjerde juli.
Siden vi får inn så mange saker, har vi vanskelig for å få dem behandlet innen rimelig tid. Derfor ber vi om forståelse for at det kan ta litt tid før”din” sak bli behandlet.
Til nå i år har vi fått inn 180 saker, og det sier seg selv at det tar tid med så mange saker. Sakene blir behandlet, men i og med at de er så forskjellige av natur, har de også forskjellig behandlingstid. Alle saker vil bli behandlet, og vedkommende vil bli underrettet om sakens fremgang.

Som sagt: GOD SOMMER.