Spørsmål til de borgerlige partiene før valget

By 24. september 2013 Aktuelt, hovedsaker

Ikke at vi tror det vil hjelpe, men vi, det vil si Thomas Hellevang stuert og opptatt av norsk sjøfartspolitikk, har stilt alle de forskjellige politiske partiene noen nærgående spørsmål på vegne av deg og meg. Jeg har forkortet innleggene til Thomas noe, men det vesentlige er tatt med, svarene derimot er ikke endret i det hele tatt. Svarene fra partiene vil for øvrig bli lagt inn etter hvert som vi får dem. Ha en hyggelig lesning. LRV

valgservicevignett

Oppdatering 21. august – Venstre sitt svar:

Hei Thomas

Takk for e-posten.

Venstre støtter ikke forslaget fra Høyre om at konkurranseutsatte passasjerskip i utenlandstrafikk skal kunne registreres i NIS. Venstre mener at det skal innføres en nasjonal minstelønn (fastsatt av Stortinget, f.eks. 90% av laveste tarifflønn) som skal være en minimumslønn for alle som jobber i Norge, inkludert passasjerskip med regelmessig anløp/avgang i Norge.

Du kan også lese mer i vårt program.

Vennlig hilsen

Camilla Edi Hille

Rådgiver i Venstres Stortingsgruppe

valgservicevignett

 Hei Erna Solberg.

 Høyre fremmet et forslag i sunnmøreposten 29. april i år om sitt maritime program, som de vil sette ut i livet. Hvis de danner regjering etter valget i september.

Den Maritime strategien til Høyre er døden for mange sjøfolk i Norge, hvis det blir iverksatt.  Da er det mange arbeidsplasser som er i fare.

Jeg startet en facebook gruppe mot Høyre sitt forslag 29 april. Facebook gruppen heter Facebook gruppe mot Høyres forslag om NIS registrerte båter i Nordsjøen, gruppen har over 2000 medlemmer.

Hvis Høyre gjennomfører deres sjøfartspolitikk, kommer dere til å rasere de arbeidsplassene som er igjen til sjøs. Hvis dere forandrer reglene for NIS, kommer matroser, kokker og forpleiningen til å bli skiftet ut med utlendinger. Rederiene betaler ikke 40.000 kr i måneden, for en norsk matros, når de kan ta en polakk eller en fra Ukraina til 2500 dollar i mnd. Utlendingene får kun betalt når de er ute, ikke når de er hjemme på fri. ( Offshoreflåten)

 

Svar fra Høyre (i to omganger)
Emne: Din mail til Erna Solberg om Høyres skipsfartspolitikk.
Hei,
Jeg viser til din mail og din Facebook-gruppe mot Høyres forslag om NIS-registrerte båter i Nordsjøen. Jeg synes det er flott at du er interessert i skipsfartspolitikken og at Høyre skal ha en best mulig politikk på dette området. Det er vi også. Men det kan være greit å forholde seg til fakta når en skal lage offentlige aksjonsgrupper. Høyre har ikke fremmet noe slikt forslag som gruppen aksjonerer imot. Det du vil finne som vi har foreslått er en gjennomgang av hvordan de norske skipsregistrene fungerer og hva som kan gjøres for å forbedre deres internasjonale posisjon. Vi forutsetter at en slik gjennomgang gjøres av et utvalg hvor alle parter i næringen deltar. Det ville forundre meg om et slikt utvalg kommer med konklusjoner som betyr å rasere norske arbeidsplasser til sjøs eller bidra til sosial dumping slik du skriver. Vår hensikt er det motsatte nemlig å styrke den maritime næringen internasjonalt og prøve å finne mer velfungerende ordninger for NIS/NOR registrene, hvis mulig. Jeg synes det er synd at de som deltar i en slik gruppe ikke får faktiske bakgrunnsopplysninger før de kan gjøre sine vurderinger. Det ville vært raskt tilgjengelig hvis vi hadde blitt kontaktet.
Når det gjelder nettolønnsordningen så har vi varslet en modell som vil omfatte alle maritime mannskaper. Hensikten med nettolønnsordningen har alltid vært å beholde mest mulig norsk maritim kompetanse og å kunne være konkurransedyktige i forhold til andre sjøfartsnasjoner. Vi mener derfor at vår modell sammen med forbedringer i den maritime utdanning , som vi også har foreslått, kan bidra til det. Forskjellen på hurtigrutens betingelser og Color Lines betingelser er forøvrig at Hurtigrutens betingelser er kontraktfestet i en avtale med Staten.
Vi står gjerne til disposisjon med informasjon om våre programformuleringer og hva vi har foreslått i Stortinget på det maritime området. Som du selv beskriver, det trenges stadige forbedringer og endringer i politikk, på alle områder. Vi ønsker å bidra til det. Vi er glade for alle innspill og for faktabaserte diskusjoner med de som er i næringen.

Mvh.
Svein Flåtten
Næringspolitisk talsmann Høyre

 

(I tillegg til sitt første svar til Hellevang, måtte Flåtten igjen ut og svare på nye spørsmål. Dere skjønner med en gang hvilke spørsmål når dere leser svaret. LRV)

 

Hei,

Jeg viser til din mail og din Facebook-gruppe mot Høyres forslag om NIS-registrerte båter i Nordsjøen. Jeg synes det er flott at du er interessert i skipsfartspolitikken og at Høyre skal ha en best mulig politikk på dette området. Det er vi også. Men det kan være greit å forholde seg til fakta når en skal lage offentlige aksjonsgrupper. Høyre har ikke fremmet noe slikt forslag som gruppen aksjonerer

imot. Det du vil finne som vi har foreslått er en gjennomgang av hvordan de norske skipsregistrene fungerer og hva som kan gjøres for å forbedre deres internasjonale posisjon. Vi forutsetter at en slik gjennomgang gjøres av et utvalg hvor alle parter i næringen deltar. Det ville forundre meg om et slikt utvalg kommer med konklusjoner som betyr å rasere norske arbeidsplasser til sjøs eller bidra til sosial dumping slik du skriver. Vår hensikt er det motsatte nemlig å styrke den maritime næringen internasjonalt og prøve å finne mer velfungerende ordninger for NIS/NOR registrene, hvis mulig. Jeg synes det er synd at de som deltar i en slik gruppe ikke får faktiske bakgrunnsopplysninger før de kan gjøre sine vurderinger. Det ville vært raskt tilgjengelig hvis vi hadde blitt kontaktet. Når det gjelder nettolønnsordningen så har vi varslet en modell som vil omfatte alle maritime mannskaper. Hensikten med nettolønnsordningen har alltid vært å beholde mest mulig norsk maritim kompetanse og å kunne være konkurransedyktige i forhold til andre sjøfartsnasjoner. Vi mener derfor at vår modell sammen med forbedringer i den maritime utdanning, som vi også har foreslått, kan bidra til det. Forskjellen på hurtigrutens betingelser og Color Lines betingelser er forøvrig at Hurtigrutens betingelser er kontraktfestet i en avtale med Staten. Vi står gjerne til disposisjon med informasjon om våre programformuleringer og hva vi har foreslått i Stortinget på det maritime området. Som du selv beskriver, det trenges stadige forbedringer og endringer i politikk, på alle områder. Vi ønsker å bidra til det. Vi er glade for alle innspill og for faktabaserte diskusjoner med de som er i næringen.

 

Mvh.

Svein Flåtten

Næringspolitisk talsmann Høyre

 

Thomas sendte en nesten likelydende mail til KrF.

 valgservicevignett

Hei Knut Arild Hareide.

Jeg heter Thomas Hellevang, jeg kommer fra Samnanger på Vestlandet. Jeg skriver til deg, fordi dere er potensiell regjeringspartner i en borgerlig regjering med Høyre. Høyre fremmet et forslag i sunnmøreposten 29. april i år om sitt maritime program som de vil sette ut i livet, hvis de danner regjering etter valget i september. I den forbindelse håper jeg at Krf ikke glemmer oss sjøfolk, hvis dere går i et regjeringssamarbeid med Høyre. Den Maritime strategien til Høyre er døden for mange sjøfolk i Norge, hvis den blir iverksatt.  Da er det mange arbeidsplasser som er i fare.

Trine Skei Grande V fikk også det samme spørsmålet. Fra begge partiene venter vi på svar. Les Venstre sitt svar øverst på siden.

FrP fikk også en mail, med samme innhold, og begynte som dette:

valgservicevignett

Hei Siv Jensen,

Jeg heter Thomas Hellevang, jeg kommer fra Samnanger. Utenfor Bergen. Jeg skriver til deg, fordi dere er potensiell regjeringspartner i en borgerlig regjering med Høyre. Høyre fremmet et forslag i sunnmøreposten 29. april i år om sitt maritime program som de vil sette ut i livet, hvis de danner regjering etter valget i september. I den forbindelse håper jeg at FRP ikke glemmer oss sjøfolk, hvis dere går i et regjeringssamarbeid med Høyre. Den Maritime strategien til Høyre er døden for mange sjøfolk i Norge, hvis den blir iverksatt.  Da er det mange arbeidsplasser som er i fare.
Jeg håper at Fremskrittspartiet forstår nødvendighet av å ha norske arbeidsplasser til sjøs! Når ikke Høyre ser ut til å forstå dette.

 

Svaret fra FrP kom raskt og med et innhold som ikke er til å misforstå.

 

 

Hei Thomas!

Jeg har som nærings – og maritimpolitisk talsmann fått oversendt din mail fra parlamentarisk leder Siv Jensen for besvarelse.

La meg helt innledningsvis bare slå fast at Fremskrittspartiet ikke er enig i det forslag til maritim politikk som Høyre har lagt da Fremskrittspartiet ønsker seg norske sjøfolk på norske båter. Det er ikke tilstrekkelig for en sjøfartsnasjon som Norge, og som i dag operer verdens femte største flåte, at vi har stor tonnasje i et skipsregister dersom vi ikke har norske sjøfolk som bemanner de fleste skipene. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har fremmet forslag i Stortinget om at det skal innføres en lovfestet fullverdig nettolønnsordning som skal innbefatte alle sjøfolk, uansett hva de jobber med på båtene. Dette forslaget ble fremmet så sent som i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for inneværende år. Under behandlingen av dette forslaget siste dag før Stortinget trådte fra hverandre i juni så fikk dette kun Fremskrittspartiets egne stemmer. INGEN andre partier støttet en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for alle norske sjøfolk som i dag er omfattet av refusjonsordningen.

 

I samme sak fremmet også Fremskrittspartiet forslag om at dagens refusjonsbeløp på 198 000 kroner, og som ikke har vært justert siden innføringen 1. juli 2008, skulle justeres opp tilsvarende lønns- og prisøkningen i perioden. Dette for å hindre en ytterligere svekkelse av ordningen. Dette ble også nedstemt av alle de andre partiene.

 

Når det gjelder fartsområdebegrensningen i Nordsjøen har Fremskrittspartiet ingen intensjoner om at dette skal endres all den tid at dersom man åpner for NIS på dette feltet med dagens system så settes sjøfolkene på land og det har ikke en sjøfartsnasjon som Norge råd til. Det er også grunn til å tro at dersom vi mister mange sjøfolk så vil også den maritime klyngen og det maritime miljøet på land også forvitre. Når det gjelder debatten knyttet til kokker og cateringpersonale så mener Fremskrittspartiet at dette viser liten forståelse for hva som skjer på et skip. Også denne delen av mannskapet er en del av sikkerhetsbemanningen i en krisesituasjon, og dette personale har i den forbindelse klare oppgaver.

Fremskrittspartiet står fast på at vi ønsker norske sjøfolk på norske båter og har også synliggjort dette i vårt nye program. Vi ønsker nå også å vurdere en innføring av full nettolønnsordning for norske sjøfolk ikke bare i NOR registeret, men også for norske sjøfolk i NIS registeret nettopp for å sikre den Norsk bemanning på norske båter.

Harald T. Nesvik
Maritimpolitisk talsmann