Rowan Norway får 6 nye brønner i Norge

By 27. november 2019 Aktuelt

ConocoPhillips har tatt utøvd opsjoner på boring av seks brønner med Rowan Norway.
Riggen er alt på kontrakt med oljeselskapet og nå plusses det på cirka 300 dager i kontrakten, på grunn av denne opsjonsutøvelsen. De seks brønnene skal bores fra mai 2020 til sent februar 2021.

 

 

 

https://petro.no/nyheter/rowan-norway-far-seks-nye-bronner