Category

Aktuelt

Litt om hva som rører seg i FFFS om dagen. 30.03.11

By | Aktuelt, hovedsaker

Dråpen er ferdig og på vei til trykkeriet, den sendes i posten 11. april. Innholdet er som før, variert og interessant, med visdom, alvor og skjemt i skjønn forening.
Det som er litt skremmende er historien til tidligere brannmester i Göteborg, Ingvar Brynfors. Han var førstemann om bord, og ledet redningsarbeidet i Scandinavian Star den skjebnesvangre natten båten ble satt fyr på. Det han forteller er nesten for uvirkelig til å være sant, men jeg har møtt Ingvar og kjenner han som en ærlig kar, derfor tviler jeg ikke på det han sier. Les mer

Stevning levert Oslo Tingrett.

By | Aktuelt, hovedsaker

23.02 leverte FFFS stevning til Oslo Tingrett mot staten ved Finansdepartementet.
Bakgrunnen for stevningen er at FFFS medlemmer ikke får skrive kontingenten av på skatten. Finansministeren mener at FFFS skal være medlem i en fellesorganisasjon, samt at han har meninger om hvorvidt det er behov for FFFS, noe han ikke har noe med.
les mer.

Radio Nordkapp skriver på sine sider 14.02 at Sjøoffisersforbundet forlanger at deres medlemmer får stå i arbeid etter fylte 62 år

By | Aktuelt

“Sjøfolk kan sies opp når de er 62 år
I et brev til statsministeren krever Norsk Sjøoffisersforbund at også deres medlemmer må få lov å jobbe etter fylte 62 år.
Statsministeren sa i sin nyttårstale: –vi vil ha et arbeidsliv med plass for alle.
Sjøoffisersforbundet har bedt administrasjonsdepartementet fjerne rederienes mulighet til å si opp mannskaper etter fylte 62 år.
Den samme reglen er nå fjernet for de som jobber på flyterigger, men ikke for de som er om bord i fartøyer.
I brevet til statsministeren skriver Norges Sjøoffisersforbund at det er mange medlemmer som synes det er urimelig at de kan sies opp ene og alene fordi de er 62 år.
Det er i dag et skrikende behov etter sjøoffiserer nasjonal og internasjonalt”.

18.02.10 avsa Høyesterett dom i 62 årssaken, HR-2010-00303-A(sak nr. 2009/1594).
Da hadde FFFS gått hele den lange veien fra Tingretten via Lagmannsretten til Høyesterett, hvor vi tapte i hver rettsinstans. Kravet var at sjøfolkene skulle få stå i arbeid etter fylte 62 år. Nå er saken sendt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (EMD)
Hvor var NSOF da vi hadde behov dem?
Ikke var de interesserte tilhørere i noen av rettssakene, de støttet heller ikke FFFS sitt krav om likhet for loven. De eneste som skrev om saken var NSF, i fellesbladet de har med NSOF, og DNMF. De skrev på en slik måte at det kunne oppfattes som om det var de som førte saken på vegne av et av sine egne medlemmer. Sannheten er at de hadde nektet å ta saken opp på vegne det medlemmet, som senere meldte seg inn i FFFS. Vi førte saken for henne og en til.
DNMF og NSOF glimret på lik linje med NSF med sitt fravær. Nå når de vet at Høyesterett har avgjort at § 19 i Sjømannsloven gir rederne rett i å si opp arbeidstakere ved 62 år, skriver de brev til statsministeren, vel vitende om at han ikke kan gjøre noe. Dette er ikke alvorlig ment fra NSOF, dette er spill for galleriet. Dette er å kaste blår i øynene på sjøfolkene generelt og sine egne medlemmer spesielt. De tjener like mye på utenlandske sjøfolk, så hvorfor ha norske som klager? De er ikke opptatt av å gjøre noe for medlemmer som har passert 62 år.
Vi er takknemlig overfor Radio Nordkapp som plukket opp historien, slik at vi kunne få kommentere den. Når NSOF nå har sluppet katten ut av sekken, hva sekstitoårssaken angår, regner vi også med økonomisk støtte i saken som står foran oss i Strasbourg. Om de det gjør ja da skal vi også tro på deres krav.
LRV

“Jeg vil vente til neste år med å melde meg inn…”

By | Aktuelt, hovedsaker

Jeg er helt enig med FFFS, vi skulle ikke vært mer enn et forbund. Jeg vet også at mitt forbund ikke arbeider for meg slik de sier, men jeg kan ikke melde meg inn til dere enda, jeg vil vente til neste år.

(fortalt til LRV på telefon 25.01.11)

Dette er argumentering vi hører stadig vekk. Til nå er det ingen som har en god forklaring på at de vil vente til neste år. Les mer

Sjøfolk kan sies opp når de er 62 år

By | Aktuelt, hovedsaker

I et brev til statsministeren krever Norsk Sjøoffisersforbund at også deres medlemmer må få lov å jobbe etter fylte 62 år.

Statsministeren sa i sin nyttårstale: -vi vil ha et arbeidsliv med plass for alle.

Sjøoffisersforbundet har bedt administrasjonsdepartementet fjerne rederienes mulighet til å si opp mannskaper etter fylte 62 år. Les mer

Hva med morgendagens handelsflåte?

By | Aktuelt, hovedsaker

Trangsynt norsk sjøfartspolitikk har ført til den situasjonen vi har i dag.
Alle vet hva Norge levde av før oljen ble funnet, det samme skal vi leve av når det er slutt på oljen. Da handelsflåten var på sitt største, sysselsatte den ca. 150 000 mennesker. Den fraktet varer av alle slag fra og til over hele verden. Det skal den fortsette med etter at den siste olje er hentet ut av kontinentalsokkelens skattkiste. Les mer

Hva har vi Nato og FN til?

By | Aktuelt, hovedsaker

Er det ikke for å beskytte uskyldige mennesker mot terror, uansett hvor i verden terroren måtte forekomme?

Ser i et felles skriv fra de tre andre sjømannsorganisasjonene (19.01.11) at de mener at verdens handelsflåter bør begynne å gå rundt Afrika, for å unngå pirater. Dette mener FFFS er knefall for terroristene, for det er det piratene er. Ca 700 uskyldige sjøfolk holdes som gisler hos kyniske terrorister i Somalia. Les mer

Kystverket sitt forslag til å innføre losplikt.

By | Aktuelt, hovedsaker

Kommentar til RLF.

Vi har lest deres henvendelse til Kystverket men mener at vesentlige viktige momenter er utelatt. Kystverket har utsatt høringsfristen til 1.8.2010 og på vegne av næringen håper vi at dere som største rederiorganisasjon vil medvirke til at forslag til ny losforskrift blir forkastet eller revidert. Les mer

“Direkte slavepenger”

By | Aktuelt, hovedsaker

I fjor tjente Sjømannsforbundet flere titalls millioner kroner på utenlandske sjøfolk.
– Direkte slavepenger, mener Fellesforbundet.
Bakgrunnen er at en månedlig sum blir trukket direkte fra sjøfolkenes lønn selv om de ikke er medlem i forbundet.

Hver måned må norske rederier ut med 38 dollar for hver filippinske sjømann de har om bord. I beløpet inngår det rederiet trekker den enkelte filippinske sjømann i fagforeningskontingent (union dues). Pengene går til et felles sekretariat som kalles «Joint Administration» og som forvaltes av de norske sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk maskinistforbund.

Scandinavian Star

By | Aktuelt

Støttegruppen m. fl etter Scandinavian Star forbrytelsen, har levert inn en gjenopptakelsesbegjæring til danske myndigheter.

Justitsministeriet
Att: Justitsminister Lars Barfoed
Slotholmsgade 10
1216 København K
Danmark

Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
Danmark

Oslo, 7. november 2010

Støttegruppen etter Scandinavian Star anmoder om ny granskning og / eller etterforskning etter mordbrannen natt til 7. april 1990

Støttegruppen for pårørende etter Scandinavian Star har utarbeidet denne anmodning på bakgrunn av Justitsministeriets brev datert 13. april 2010 til Rigsadvokaten og Søfartsstyrelsen.

Vårt budskap til Justitsministeriet og Rigsadvokaten er følgende: Les mer