“Jeg vil vente til neste år med å melde meg inn…”

By 22. februar 2011 Aktuelt, hovedsaker

Jeg er helt enig med FFFS, vi skulle ikke vært mer enn et forbund. Jeg vet også at mitt forbund ikke arbeider for meg slik de sier, men jeg kan ikke melde meg inn til dere enda, jeg vil vente til neste år.

(fortalt til LRV på telefon 25.01.11)

Dette er argumentering vi hører stadig vekk. Til nå er det ingen som har en god forklaring på at de vil vente til neste år.

De er alle enige i at det hadde vært best med bare et forbund for sjøfolkene, de er også redd for at neste år er det utlendlendinger som har overtatt jobbene deres. De har alle fått med seg hva som har skjedd med norske arbeidsplasser til sjøs de siste 40 årene, men å gjøre noe for å forandre på tingene, ser det ikke ut for at de tør. Hvilke garantier er det de ønsker fra FFFS for å gjøre det de sier at de har mest lyst til, å bytte forbund?
Min, nå avdøde svigermor, brukte å si at; ”jeg har å by men ikke å nøde”. Det samme er det med oss, vi har å tilby men ikke å nøde. Sjøfolkene får dømme oss på det vi gjør, vi er for tiden mer en vaktbikkje, som ser etter at ting foregår etter loven og at ingen blir utsatt for ulovligheter. De siste tre årene har vi fått igjennom tre forskjellige ankesaker til Høyesterett. En har vi vunnet frem med, Tvangstrekksaken, en har vi tapt, 62 årssaken, den er anket til EMD.
Den foreløpig siste anken til Høyesterett, avskjedigelse i sykemeldingsperioden, gikk igjennom Høyesteretts kjæremålsutvalg den 11. januar i år, den kommer opp i Høyesterett 12 april. I tillegg har vi drøssevis av andre saker, vi har saker i lavere rettsinstanser, og vi har saker som vi ganske enkelt løser selv, uten hjelp av advokater.

En annen ting vi byr på er respekt, vi svarer på alle henvendelser, uansett om vi liker det eller ikke, men våre medlemmer har betalt for en vare, og den har de krav på. Vi tilbyr dem å arbeide for at de skal kunne føle seg trygge i sitt arbeid. FFFS er ikke en interesseorganisasjon for en spesiell gruppe sjøfolk (maskinister, styrmenn etc.), vi tilbyr alle sjøfolk tilhørighet i et og samme forbund.
Videre tilbyr vi medbestemmelsesrett for alle medlemmer, de skal om de ønsker det, få informasjon om hva forbundet til enhver tid arbeider med. Likeledes har de krav på å få vite hvordan økonomien forvaltes. Vi arbeider også med å få på plass avtalerett med de forskjellige rederiforbund, selv om dette ser ut til å trekke noe ut i tid.
FFFS krever ingenting men har mye og tilby.
LRV