Pressemelding

By 1. oktober 2007 Presse

Rydd opp Helga!

Den senere tid er det avslørt en rekke urovekkende forhold rundt det statseide rederiet Secora i forbindelse med oppdraget å gjøre Oslofjorden renere. Det er fiskeriminister og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen som er generalforsamling i selskapet.

– Nå må fiskeriminister Helga Pedersen øyeblikkelig ta affære og få ryddet opp, sier Harald Prytz som er nestleder i Fellesforbundet for Sjøfolk. – Tiltroen til ledelsen er borte etter det som er kommet frem i media. Vi har selv prøvd å få ledelsen i selskapet i tale for å få orden i avtaleverket til selskapets maritimt ansatte. Secora-ledelsen finner det ikke en gang verd bryet å svare oss. Vi er alvorlig bekymret for arbeidsplassene i selskapet dersom eieren ikke umiddelbart sørger for at selskapet driver lovlig og forsvarlig. Vi må kunne forlange at et statseid rederi driver i henhold til lover og regler. Når ledelsen ikke er i stand til å få orden må eieren ta affære. Det er derfor vi nå ber Helga Pedersen rydde opp.

Fellesforbundet for sjøfolk organiserer flere av de ansatte ombord på fartøyene til Secora og er opptatt av at disse skal få sikre og ordnede arbeidsforhold som de sjøfolka de er.

Kontakt informasjon:

Leder Leif Vervik, tlf 9089 7073, email: leif@fffs.no
Nestleder Harald Prytz, tlf 4165 6292, email: harald@fffs.no