Category

hovedsaker

FFFS vant i Høyesterett- igjen!

By | Aktuelt, hovedsaker

Det viser seg at det er viktig å stå løpet ut, FFFS tapte i Tingretten og Lagmannsretten men ga ikke opp. Vi trodde på saken. Det skal ikke være mulig å bli oppsagt fra jobben fordi man blir syk eller skadet, og skadet på jobb ble vårt medlem. Les mer

Påsken er lagt bak oss og sommeren står for døren.

By | Aktuelt, hovedsaker

Dråpen er på gaten, Høyesterettssaken er ferdig (dommen har vi ikke fått enda) og Lagmannsretten er like om hjørnet.
Torsdag 28.04 møtes FFFS og Tide Sjø i retten igjen. Tide Sjø anket oppsigelsessaken etter at de tapte i Tingretten. Saken handler om det er lov å sparke noen etter at en urin prøve viser spor av alkohol. FFFS mener nei, det gjorde Tingretten også. Men Tide Sjø er av en annen mening, og har anket. les mer

11.04.11 møter FFFS i Høyesterett, igjen. Motparten denne gang er Hurtigruten ASA. Nå gjelder det retten for sjøfolk til å være sykemeldt, uten frykt for å miste jobben.

By | Aktuelt, hovedsaker

Det er utrolig at arbeidsfolk i et og samme land har to forskjellige lovverk å forholde seg til. Arbeidsmiljøloven på land og et misfoster av en lov, Sjømannsloven, til sjøs.
På land har man automatisk 12 mnd beskyttelse mot oppsigelse ved sykdom. På sjøen derimot, har man en prøvetid for å vise at man er samme tilliten verdig. Først etter 60 mnd har man opptjent samme tillit og beskyttelsen til sjøs.

I Sjømannsloven kan vi lese:
§ 14. Oppsigelsesvern ved sykdom eller skade.
1. Sjømann som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade kan ikke av den grunn sies opp i de første seks måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. Har sjømannen vært ansatt minst fem år sammenhengende i rederiet, eller skyldes arbeidsuførheten sykdom eller skade som sjømannen har pådratt seg i forbindelse med tjenesten, kan sjømannen ikke sies opp på grunn av uførheten i de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Hvorfor er det ikke gjort noe for å fjerne denne uretten, er det for at noen skal ha et skikkelig balletak på sjøfolkene og skape usikkerhet?
Det er skammelig at ingen har arbeidet for å innføre Arbeidsmiljøloven til sjøs. Grunnen er vel at ved hjelp av Sjømannsloven kan man kontrollere sjøfolkene mye bedre, personlig tror vi det virker mot sin hensikt.
Om sjøfolkene hadde hatt litt mer tillit hos forbund og arbeidsgivere, hadde de ganske sikkert også vært en friskere yrkesgruppe. Se SSB artikkel (http://turl.no/fbf) om arbeidsfolks vilkår. Der kommer sjøfolk desidert dårligst ut. Det er ikke for ingenting FFFS, i mange år, har krevd at vi får et annet lovverk til sjøs.

Litt om hva som rører seg i FFFS om dagen. 30.03.11

By | Aktuelt, hovedsaker

Dråpen er ferdig og på vei til trykkeriet, den sendes i posten 11. april. Innholdet er som før, variert og interessant, med visdom, alvor og skjemt i skjønn forening.
Det som er litt skremmende er historien til tidligere brannmester i Göteborg, Ingvar Brynfors. Han var førstemann om bord, og ledet redningsarbeidet i Scandinavian Star den skjebnesvangre natten båten ble satt fyr på. Det han forteller er nesten for uvirkelig til å være sant, men jeg har møtt Ingvar og kjenner han som en ærlig kar, derfor tviler jeg ikke på det han sier. Les mer

Stevning levert Oslo Tingrett.

By | Aktuelt, hovedsaker

23.02 leverte FFFS stevning til Oslo Tingrett mot staten ved Finansdepartementet.
Bakgrunnen for stevningen er at FFFS medlemmer ikke får skrive kontingenten av på skatten. Finansministeren mener at FFFS skal være medlem i en fellesorganisasjon, samt at han har meninger om hvorvidt det er behov for FFFS, noe han ikke har noe med.
les mer.

“Jeg vil vente til neste år med å melde meg inn…”

By | Aktuelt, hovedsaker

Jeg er helt enig med FFFS, vi skulle ikke vært mer enn et forbund. Jeg vet også at mitt forbund ikke arbeider for meg slik de sier, men jeg kan ikke melde meg inn til dere enda, jeg vil vente til neste år.

(fortalt til LRV på telefon 25.01.11)

Dette er argumentering vi hører stadig vekk. Til nå er det ingen som har en god forklaring på at de vil vente til neste år. Les mer

Sjøfolk kan sies opp når de er 62 år

By | Aktuelt, hovedsaker

I et brev til statsministeren krever Norsk Sjøoffisersforbund at også deres medlemmer må få lov å jobbe etter fylte 62 år.

Statsministeren sa i sin nyttårstale: -vi vil ha et arbeidsliv med plass for alle.

Sjøoffisersforbundet har bedt administrasjonsdepartementet fjerne rederienes mulighet til å si opp mannskaper etter fylte 62 år. Les mer

Hva med morgendagens handelsflåte?

By | Aktuelt, hovedsaker

Trangsynt norsk sjøfartspolitikk har ført til den situasjonen vi har i dag.
Alle vet hva Norge levde av før oljen ble funnet, det samme skal vi leve av når det er slutt på oljen. Da handelsflåten var på sitt største, sysselsatte den ca. 150 000 mennesker. Den fraktet varer av alle slag fra og til over hele verden. Det skal den fortsette med etter at den siste olje er hentet ut av kontinentalsokkelens skattkiste. Les mer