FFFS VANT OVER STATEN I OSLO TINGRETT

FFFS VANT OVER STATEN I OSLO TINGRETT

Saken gjelder saksomkostninger i forbindelse med Nye Kystlink saken (62 år saken) 
Hele dommen kan leses i sin helhet her


Her er domsslutningen.
1. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet dømmes til å betale erstatning på 1- en- million kroner.
2 Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet dømmes til å betale sakens omkostninger med kr. 125.000,- pluss merverdiavgift og kr 350, i omkostninger samt rettsgebyr.

Underskrevet at Tingrettsdommer Grete Hillestad Hoff.

FFFS VANT OVER STATEN I OSLO TINGRETT

FFFS VANT OVER STATEN I OSLO TINGRETT

Saken gjelder saksomkostninger i forbindelse med Nye Kystlink saken (62 år saken) 
Hele dommen kan leses i sin helhet her


Her er domsslutningen.
1. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet dømmes til å betale erstatning på 1- en- million kroner.
2 Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet dømmes til å betale sakens omkostninger med kr. 125.000,- pluss merverdiavgift og kr 350, i omkostninger samt rettsgebyr.

Underskrevet at Tingrettsdommer Grete Hillestad Hoff.

Comments are closed.