Nyhetsbrev 31.01.12

By 1. februar 2012 Aktuelt, hovedsaker

Kjære medlem.


Først av alt, et riktig godt nyttår, ønskes dere alle.

2011 ble avsluttet både turbulent og innholdsrikt. Vi hadde rettssak mot Finansdepartementet i saken om skattefradrag på innbetalt kontingent. Vi ble ikke særlig overasket over dommen da vi så at det var en ung dommer (dette er ikke ment som noen diskriminering, men som en observasjon) som skulle administrere retten. Vi tapte et slag, men vi skal vinne krigen. Vi anker til lagmannsretten, våre medlemmer skal ikke ha dårligere behandling enn det LO- medlemmer har.

Det nye året startet mer eller mindre på samme måte som det gamle sluttet- gammel strid, men i ny innpakning med staten. Vår klage til Den Europeiske Sosialpakten (ESP) blir angrepet av Riksadvokaten. At vi blir motsagt fra den kanten er ikke noe nytt, men at vi blir beskyldt i tilsvaret til ESP for å fare med uærligheter, det er noe nytt. Vi hadde faktisk høyere tanker om statens håndgangne.

I stedet for å komme med objektiv argumentering for at 62 års grensen og § 19 i Sjømannsloven bør bestå, tar de mannen i stedet for ballen, og kommer med åstander om meg og forbundet. For det første stiller Riksadvokaten spørsmålstegn ved min troverdighet og rett til å signere på forbundets vegne. Deretter lanserer de teorien om at fagforbund må ha en viss størrelse for å påpeke, og å gjøre noe med urett. I stedet for å rettferdiggjøre sine synspunkter prøver de i stedet å svekke vår integritet. Illustrerende er det også at Riksadvokaten mener at det er nok med tre sjømannsforbund.

Ett eller flere forbund?

Riksadvokaten til de tre andre forbundene ved flere anledninger, selv har vi litt vanskelig å skille dem fra hverandre. NSF er LO forbund, NSOF er på full fart inn i LO om ledelsen får det som de vil. DNMF er vel heller ikke så langt vekke fra å være en integrert del av de to andre. Alle tre har nemlig felles adresse, felles medlemsblad, som blir laget i meget tett samarbeid med LO. Redaktør er NSF leder J. Smith og layouten er gjort av LO Media. Og på toppen av det hele har de felles kontonummer for kontingenten. Hvor mye nærmere kan man komme uten å hoppe i samme bingen?

Slik vi ser det er ikke vi det fjerde minste av forbundene, vi er vel nærmest nummer to bak en stor politisk (LO?) sammenslutning. En sammenslutning som er mer opptatt av å ha monopol på å drive fagforbund til sjøs, enn å drive medlemspleie.

Det viser at Riksadvokaten ikke har fulgt særlig godt med når de mener at det er tilstrekkelig med de tre andre forbundene, når det beviselig har forsvunnet ti tusenvis av norske arbeidsplasser med dem ved roret.

Nytt utvalg.

Det er påfallende at det ble nedsatt et bredt sammensatt utvalg, som skulle gjennomgå hele sjømannsloven. Mandatet de fikk sier at sjømannsloven skal gjennomgås, men ikke fjernes. Den skal bestå. Det som er det mest illustrerende med utvalget, er at det er nedsatt den 28.11 i fjor, etter at staten hadde fått brev fra ESP om at FFFS hadde klaget til Sosialpakten.

Det er skuffende at vi som tilbød våre tjenester til utvalget ikke er tatt med, men de som ikke har klaget i det hele tatt på Sjømannsloven er tatt med. På grunn av at vi ikke i det hele tatt ble spurt, selv om det beviselig er FFFS som har arbeidet i flere år med å få gjort noe med loven, har saken nå havnet på stortingspresidentens bord.

Stortinget, 26. januar 2012.
Stortingets president.
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til nærings- og handelsministeren:

18. november 2011 oppnevnte regjeringen et bredt sammensatt utvalg som skal foreta en helhetlig revisjon av sjømannsloven og utarbeide utkast til ny lov. Undertegnede har blitt kontaktet av Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) hvor de opplyser at de har vært i kontakt med Næringsdepartementet, og hvor de fremmet et klart ønske om å få sitte i utvalget, men at dette ikke ble imøtekommet. Vil statsråden legge til rette for at det oppnevnte utvalg kan suppleres med ett medlem fra FFFS?

Begrunnelse:

Det vises til at regjeringen ved kongelig resolusjon av den, 18. november 2011, oppnevnte et bredt sammensatt utvalg som skal foreta en helhetlig revisjon av sjømannsloven og utarbeide utkast til ny lov.

Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) har gjennom flere år, kanskje vært den mest ivrige aktør i å få endret og erstattet dagens sjømannslov. Noe flere rettssaker underbygger. Undertegnede mener det vil være viktig at alle relevante synspunkter og erfaringer med dagens sjømannslov fremkommer i utvalgets arbeid, og mener derfor det burde vært en styrke for det arbeid som er igangsatt at utvalget hadde blitt supplert med et medlem fra FFFS.

Undertegnede håper statsråden vil tilrettelegge for at utvalget kan suppleres med ett medlem, slik at de ansatte som er organisert hos FFFS også har en stemme inn i utvalget.

Robert Eriksson
Stortingsrepresentant (FrP)
Leder arbeids- og sosialkomiteen

Det er størrelsen det kommer an på.

Når Riksadvokaten påstår at vi er for små til å gjøre noe med urett som blir begått, kan man begynne å lure på hvor de har fått sin utdannelse, men det forteller meg også, kjære medlem, at det er noe du også kan bidra med i sakens anledning. Om alle medlemmer gjorde en ekstra innsats med verving av nye medlemmer, kan vi kanskje heretter få lov av Riksadvokaten å melde fra om ulovligheter i samfunnet. Spesielt de som er begås av staten.

Scandinavian Star

Det er med beklagelse vi kan meddele at Riksadvokat Tor Aksel Buch nekter å ta opp igjen Scandinavian Star saken. Den gruppen vi samarbeider med, har på Riksadvokatens anmodning presentert ganske mye nytt i saken. Det beklagelige er at Buch ikke finner nyhetene gode nok til å åpne saken på nytt. FFFS og resten av gruppen, derimot, har ikke tenkt å gi oss. I neste nummer av dråpen (30 mars) kan dere lese mer om det. Avslaget til Riksadvokaten kan dere lese i sin helhet her.

Med vennlig hilsen FFFS

Leif R. Vervik