Jeg er ikke synsk, det ser bare slik ut.

By 4. januar 2012 Aktuelt, hovedsaker

Vi har skrevet om Sjømannsloven mange ganger før, men denne gang har vi grunn til å tro at noe er på gang fra offisielt hold. Før jul fikk Norge beskjed fra Den Europeiske Sosialpakt (ESP) om at de hadde frist til 13. januar med å komme med et tilsvar på anken FFFS sendte domstolen. Dette som en reaksjon på tapet i norsk rettsvesen, i forbindelse med 62 års saken.
Som et resultat av denne svarfristen har Norge selvsagt kommet på en fantastisk løsning på et problem de ikke hadde regnet med å få i fanget. De har satt ned en kommisjon som skal gjennomgå Sjømannsloven, og komme med forslag til om hvordan den skal bli seende ut i fremtiden. Arbeidet skal være avsluttet innen 30. oktober i år. På denne måten regner Nærings og Handelsdepartementet (N&H) med å roe ned kritikken og spørsmålene fra ESP.
Dette kunne selvsagt vært gjort for lenge siden, men rådene fra FFFS har ikke blitt tatt på alvor. Nå derimot er de tvunget til å gjøre noe, og det helst før Europa legger merke til at vi har menneskerettighetskrenkende lover i Norge. Når de nå kan si at de har påbegynt arbeidet, vil de vise at Norge er en moderne og lovlydig stat. Paradokset er at dette kunne de gjort for lenge siden, men ingenting ble gjort før ESP krevde et svar på vår godt formulerte anke.
Vi har, som dere vet tilbudt våre tjenester både med og uten en av våre flinke advokater, men Rikke Lind statssekretær i N&H, har i sin klokskap takket nei til vår deltakelse. Selv om vi har arbeidet med å endre/fjerne Sjømannsloven i mange år, er vi ikke invitert til å være med i utvalget. Det geniale trekket hennes er at de tre andre sjømannsforbundene, som aldri har sett eller hatt noen problemer med loven, er tatt med som fullverdige medlemmer, eller som varamedlemmer.
N&H tror at vi ikke vet hva som blir resultatet av utvalgets arbeid, men det er vi temmelig overbevist om at vi gjør. Da vil ganske sikkert store deler av innholdet i § 19 i sjømannsloven bli dramatisk endret, og ganske sikker også noen andre småting hist og her. Dette for å få Europarådet til å stanse sine undersøkelser, og dermed kan AS Norge holde frem med å undertrykke sine sjøfolk så mye de vil. 

Jeg er ikke synsk, men jeg er faktisk villig til å satse mye på at jeg får rett.
Siden jeg ikke er synsk, men mest sannsynlig får rett allikevel, da er vel bedraget om en ærlig gjennomgang avslørt? En annen ting som vi også er ganske sikre på, er at om vi hadde fått lov til å delta i utvalget, hadde resultatet også fått et annet navn. Da hadde nemlig den nye Sjømannsloven mest sannsynlig blitt hetende Arbeidsmiljøloven.
Vedlagt er navnene på utvalgets medlemmer

LRV

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å revidere sjømannsloven:

 • Professor dr. juris Hans Jacob Bull, leder, Oslo
 • Driftssjef Webjørn Barstad, Norges Fiskarlag/Fiskebåtredernes forbund, Ålesund
 • Administrerende direktør Harald Thomassen, Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes Rederiforening/Hurtigbåtredernes Rederiforbund, Oslo
 • Advokat Viggo Bondi, Norges Rederiforbund, Bærum
Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, Det norske maskinistforbund, Oslo
 • Forbundsleder Jaqueline Smith, Norsk Sjømannsforbund, Oslo
 • Fagdirektør Gundla Kvam, Bærum
Seniorrådgiver Terje Hernes Pettersen, Oslo
 • Seniorrådgiver Unn Lem, Haugesund
Advokat Birger Mordt, Norsk Sjøoffisersforbund, Fredrikstad
 • Advokat Roald M. Engeness, Trondheim
Førsteamanuensis Irene Vanja Dahl, Tromsø
 • Vararepresentanter:
Avdelingsleder Beate Nørvåg, Norges Fiskarlag/Fiskebåtredernes forbund, Ålesund
 • Administrerende direktør Siri Hatland, Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes Rederiforening/Hurtigbåtredernes Rederiforbund, Bergen
 • Advokat Mari Kimsås, Norges Rederiforbund, Oslo
 • Fagsjef Odd Rune Malterud, Det norske maskinistforbund, Strand
 • Advokat Sigmund Zwilgmeyer Berg, Norsk Sjømannsforbund, Fredrikstad
 • Direktør Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund, Sandefjord
 • Seniorrådgiver Erik Engløkk, Haugesund
 • Avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna, Oppegård
 • Seniorrådgiver Camilla Rise, Drøbak