Innspill til svar på høring om ny lov om norske lønns og arbeidsvilkår

By 29. juni 2022 Aktuelt

Her er forslag til ny lov om norske lønns og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Kom gjerne med innspill, denne høringen skal Fellesforbundet for sjøfolk svare på innen fristen som er 31.08.22

Mvh

Thomas Hellevang

Fellesforbundet for sjøfolk

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-lov-om-norske-lonns-og-arbeidsvilkar-pa-skip-i-norske-farvann-og-pa-norsk-sokkel/id2916350/

Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip (3781825)Høringsliste(3781827)Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip(3781629)Høringsnotat om forslag til lov om norske lønns- og arbeid(3781824)