Hva har vi Nato og FN til?

By 21. februar 2011 Aktuelt, hovedsaker

Er det ikke for å beskytte uskyldige mennesker mot terror, uansett hvor i verden terroren måtte forekomme?

Ser i et felles skriv fra de tre andre sjømannsorganisasjonene (19.01.11) at de mener at verdens handelsflåter bør begynne å gå rundt Afrika, for å unngå pirater. Dette mener FFFS er knefall for terroristene, for det er det piratene er. Ca 700 uskyldige sjøfolk holdes som gisler hos kyniske terrorister i Somalia.

FFFS mener at for å få slutt på piratvirksomheten må det gjøres på land, ikke med henrettelser ute på havet, som skipsreder Jakob Stolt Nielsen ønsker. Vi skal heller ikke overse problemet med å gå ukelange omveier rundt Afrika, med den forurensningen og de omkostninger dette medfører, man skal heller ikke ensidig satse på å anholde enkeltpersoner ute på havet. 
Dette er sløsing med miljø og resurser. Send en internasjonal styrke inn i Somalia å få slutt på galskapen en gang for alle.

Nrk hadde for en tid tilbake en reportasje fra Somalia hvor de presenterte store bygg, veier etc. alle bygd med penger som kommer fra kapringsvirksomheten. Dette forteller meg og andre at dette er en vel planlagt operasjon, med ”myndighetenes” velsignelse.
Det viser seg også at interessen for å stoppe uvesenet er totalt fraværende. Dette kan ikke det internasjonale samfunnet finne seg i lenger.
Det er ikke å blande seg inn i et lands indre anliggender å intervenere i Somalia. Somalia har ikke en indre struktur som er i stand til å ta seg av problemene, vi er heller ikke sikre på om de ville vært interessert. I alle fall er det ikke store overskrifter om hva de har foretatt seg. Tvert i mot kan man nesten daglig lese og se på fjernsyn hvordan Somaliske bander forbryter seg mot det internasjonale samfunnet. I våre øyne er det regelrette krigshandlinger de her foretar seg. Da må de også forvente å få svar med samme mynt.

Det internasjonale samfunn kan da umulig være så svakt at det er maktesløst overfor en gjeng med sjørøvere. Det kan umulig være slik at det skal bli et vigilante forsvar som skal ivareta verdens handelsinteresser. Er det den enkelte sjømann som skal væpnes? Dette er etter vår oppfatning galskap og det rene knefall for en lurvete gjeng pirater med en tøff forrentningsstrategi.

La heller internasjonale styrker gå inn og rydde opp, det har vært gjort på svakere grunnlag en dette før. Faktisk har store kriger vært startet på dårligere grunnlag enn dette. I dette tilfellet trenger man ikke løgner engang for å intervenere, beviselige forbrytelser foreligger i fleng. Ca 700 av de internasjonale bevisene sitter fremdeles som gisler, la oss gå inn å fjerne piratvirksomheten og redde de stakkarene som holdes som gisler, før det er for sent. Dette er ikke en oppgave for enkelt stater, men et internasjonalt ansvar. Derfor er dette en oppgave for FN og Nato
LRV