Endelig kan det se ut for at noen har fått en god idé.

By 21. oktober 2011 Aktuelt, hovedsaker

Det vi ikke liker er at de som har fått denne idéen, slett ikke har kommet på den selv. Det beklagelige er at når FFFS har arbeidet så lenge med en sak at når politikerne begynner å stille spørsmål, tar de som er spurt opp saken som om det var de selv, som hadde kommet på det.

Det er skuffende at statssekretær i Nærings og Handelsdepartementet, Rikke Lind, sender ut en pressemelding, hvor hun sier at det er på tide å ta en gjennomgang av Sjømannsloven, uten å grunngi hvorfor. Og det, bare to uker etter at Dråpen kom på gata.
På side 37 i siste nr. skriver vi at vi er invitert, av opinionen til Stortinget i oktober, for å redegjøre om vår mening av Sjømannsloven. Vi har tatt opp temaet mange ganger gjennom flere år, men først når vi blir invitert til Stortinget, føler enkelte at her er det best å være først ute. Er det for å begrense skaden mest mulig?

Fra pressemeldingen, 14.10.2011
«Regjeringen har besluttet å nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreta en helhetlig revisjon av sjømannsloven og utarbeide utkast til en ny lov», sier hun i meldingen.

Hun nevner ikke med et ord at FFFS har arbeidet for dette i mange år, og på toppen av det hele at vi har møter på Stortinget den 27. 10. 11 om det samme.
Dråpen går til alle partikontor på Stortinget, samt alle departementer, også det departementet Rikke Lind arbeider i. Det som også uroer oss er at Rikke Lind kommer som statssekretær fra en stilling i Norges Rederiforbund, ifølge Wikipedia.

FFFS har sendt forespørsel til Justis departementet, som har videresendt saken over til Nærings og Handelsdepartementet hvor Rikke Lind er statssekretær, med spørsmål om å bytte ut Sjømannsloven med Arbeidsmiljøloven, men fått avslag.
«Tiden er ikke inne for det enda» fikk vi til svar der i fra. Nå derimot, vet tydeligvis alle at vi skal ha møte med stortingspolitikere om saken i denne måneden. Nå er det altså viktig å se på Sjømannsloven, før vi kommer.

Er det slik å forstå at det som skal gjøres med loven skal skje uten at vi, som har arbeidet utrettelig i flere år med å fjerne den, skal holdes utenfor?
Dette kan vi ikke finne oss i. Det må da finnes et minimum av redelighet. Hvorfor er ikke vi kontaktet, og invitert til å være med for å se på hva som må gjørers. Det er beviselig FFFS som har tatt det ene oppgjøret med loven, etter det andre.

Vi har på grunn av Sjømannslovens utforming vært nødt til å ta den til retten flere ganger, ikke bare i Norge men også internasjonalt. Nå sier også NSF at det er på høy tid at Sjømannsloven blir gjennomgått, de som stilletiende har akseptert loven som den er. De har sågar vært med å godkjenne den. Vi er ganske sikre på at om noen utenfor Stortingets vegger blir invitert til å være med i utvalget som skal nedsettes, så blir det de som har sett på loven som OK i alle år.

Det er på tide at vi nå foretar en gjennomgang av sjømannsloven. Både arbeidstakere og arbeidsgivere har ønsket denne gjennomgangen. En ny sjømannslov bør utformes slik at den blir enklere å forholde seg til for brukerne og enklere å forvalte for samfunnet, sier statssekretær Rikke Lind.

Linjene over er som en kopi av det vi har skrevet til departementet tidligere. Det er det samme vi har skrevet i Dråpen i mange år. At AP nå sier at det er på tide å gjøre noe med det, er helt forståelig, men hvorfor ikke fortelle hvem som har vært pådriver. Når hun skriver at både arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker denne gjennomgangen, må arbeidstakerne være FFFS medlemmer. Vi jo vet at de andre forbundene ikke har ønsket dette, enkelte har til og med kalt oss idioter som vil fjerne Sjømannsloven.

Når det gjelder arbeidsgiverne, har nok de en helt annen agenda en den vi har. De vil være først ute for å hindre at vi får innført hele Arbeidsmiljøloven. De ønsker bare å flikke litt på de mest opplagte uhyrlighetene i Sjømannsloven.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2011/gjennomgang-av-sjomannsloven.html?id=660688#