Dårlige forhold for arbeidstakere på flerbruksskip i Nordsjøen

By 8. desember 2019 Aktuelt

Dårlige forhold for arbeidstakere på Flerbruksskip i Nordsjøen.

 

Ser en artikkel i Bergens Tidene 07.12.19, hvor Jonas Gahr Støre skriver at arbeidsforholdene er uholdbare for sjøfolkene som jobber på flerbruksskip som operer i Nordsjøen. Hilde Marit Rysst i Safe og Ommund Stokka i Industri og energi, sier at innleie av arbeidskraft får lønninger, som nordmenn ikke kan leve av. Det er vel meningen? Sist dette var oppe i stortinget i 2017, fikk ikke dette forslaget flertall. Sjøfolkene som jobber på flerbruksfarttøy i Nordsjøen, hører til petroleumsnæringen, men jobber på arbeids- og lønnsvilkår som er mye dårligere enn de som jobber på plattform. 

 

Regjeringen og rederiforbundet sier dette er for dyrt, hvis det blir innført i Nordsjøen. 

Fellesforbundet for sjøfolk skrev i Dråpen nr 2 i 2012, at det må bli innført proteksjonisme i Nordsjøen og på norsk sokkel for alle sjøfolk. Om ikke dette ble innført ville det snart bli slutt på norske sjøfolk både langs kysten og på sokkelen. 

 

Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet sier de vil ha allmengjøring på norsk sokkel, noe som har så mange elementer i seg at de vil forsvinne i forhandlingene. De tre forbundene vet dette, men gikk imot det FFFS mente. Det har de gjort i flere andre saker hvor FFFS mente det motsatte, som for eksempel 70 års aldergrense til sjøs. Noe FFFS vant frem med i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 

 

Denne politikken holder «de tre store» fremdeles på med, selv om det er lagt frem flere rapporter som sier at det går an å ha norske vilkår på sokkelen, og langs kysten.

 

Innen Transportnæringen på land, er det innført allmenngjøring, det vil si at utenlandske sjåfører skal blant annet ha norske lønns og arbeidsvilkår.

 

Jeg har personlig snakket med bussjåfører som kjørte turistbusser om sommeren i Norge tidligere. Nå er disse jobbene overtatt av sjåfører fra Øst-Europa. Sjåfører som kjører for langt dårligere betingelser enn norske sjåfører. De er under loven om allmengjøring, men arbeidsgiverne vrier seg unna, fordi det innvilges dispensasjoner slik at sjåførene kan jobbe på lave lønninger, om dette bare er for en kortere tid. Dette kommer rederne selvfølgelig til å gjøre også, om det blir innført allmengjøring i norsk del av Nordsjøen og på kysten.

 

Vi må få proteksjonisme på norsk sokkel, hvis ikke dette skjer er det bare et tidsspørsmål før den norske sjømannen er borte.

Når de har proteksjonisme i bla. Australia, Brasil og i USA ved Johns ACT, kan en gjennomføre dette i Norge også. 

 

Det må bli slutte å høre på de tre forbundene, som fortsatt trekker sjøfolk for kontingent, selv om de ikke er medlemmer i forbundene. De «tre store» er alle sammen marionetter for rederiforbundet, som slett ikke ønsker norske forhold på sokkelen.