Sjøfolk kan sies opp når de er 62 år

By 22. februar 2011 Aktuelt, hovedsaker

I et brev til statsministeren krever Norsk Sjøoffisersforbund at også deres medlemmer må få lov å jobbe etter fylte 62 år.

Statsministeren sa i sin nyttårstale: -vi vil ha et arbeidsliv med plass for alle.

Sjøoffisersforbundet har bedt administrasjonsdepartementet fjerne rederienes mulighet til å si opp mannskaper etter fylte 62 år.

Den samme reglen er nå fjernet for de som jobber på flyterigger, men ikke for de som er om bord i fartøyer.

I brevet til statsministeren skriver Norges Sjøoffisersforbund at det er mange medlemmer som synes det er urimelig at de kan sies opp ene og alene fordi de er 62 år.

Det er i dag et skrikende behov etter sjøoffiserer nasjonal og internasjonalt.

18.02.10 avsa Høyesterett dom i 62 årssaken, HR-2010-00303-A(sak nr. 2009/1594).
Da hadde FFFS gått hele den lange veien fra Tingretten via Lagmannsretten til Høyesterett, hvor vi tapte i hver rettsinstans. Kravet var at sjøfolkene skulle få stå i arbeid etter fylte 62 år. Nå er saken sendt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (EMD)
Hvor var NSOF da vi hadde behov dem?

Ikke var de interesserte tilhørere i noen av rettssakene, de støttet heller ikke FFFS sitt krav om likhet for loven. De eneste som skrev om saken var NSF, i fellesbladet de har med NSOF, og DNMF. De skrev på en slik måte at det kunne oppfattes som om det var de som førte saken på vegne av et av sine egne medlemmer. Sannheten er at de hadde nektet å ta saken opp på vegne det medlemmet, som senere meldte seg inn i FFFS. Vi førte saken for henne og en til.

DNMF og NSOF glimret på lik linje med NSF med sitt fravær. Nå når de vet at Høyesterett har avgjort at § 19 i Sjømannsloven gir rederne rett i å si opp arbeidstakere ved 62 år, skriver de brev til statsministeren, vel vitende om at han ikke kan gjøre noe. Dette er ikke alvorlig ment fra NSOF, dette er spill for galleriet. Dette er å kaste blår i øynene på sjøfolkene generelt og sine egne medlemmer spesielt. De tjener like mye på utenlandske sjøfolk, så hvorfor ha norske som klager? De er ikke opptatt av å gjøre noe for medlemmer som har passert 62 år.

Vi er takknemlig overfor Radio Nordkapp som plukket opp historien, slik at vi kunne få kommentere den. Når NSOF nå har sluppet katten ut av sekken, hva sekstitoårssaken angår, regner vi også med økonomisk støtte i saken som står foran oss i Strasbourg. Om de det gjør ja da skal vi også tro på deres krav.
LRV