Påsken er lagt bak oss og sommeren står for døren.

By 27. april 2011 Aktuelt, hovedsaker

Dråpen er på gaten, Høyesterettssaken er ferdig (dommen har vi ikke fått enda) og Lagmannsretten er like om hjørnet.
Torsdag 28.04 møtes FFFS og Tide Sjø i retten igjen. Tide Sjø anket oppsigelsessaken etter at de tapte i Tingretten. Saken handler om det er lov å sparke noen etter at en urin prøve viser spor av alkohol. FFFS mener nei, det gjorde Tingretten også. Men Tide Sjø er av en annen mening, og har anket.
De mener at en urinprøve er like gyldig som utåndings eller blodprøve er, og viser til praksis som utøves i enkelte utland, hva alkoholtesting angår. I Norge er det Pt. kun utåndings og blodprøver som teller, nå blir det opp til retten enda en gang å fortelle dette til Tide. Denne saken blir sikkert anket til Høyesterett på grunn av sin prinsipielle betydning.
Uansett utfallet i Høyesterett, kan ikke vårt medlem, slik vi ser det, bli sagt opp på bakgrunn av § 97 i Grunnloven. Den sier nemlig at ingen lov kan ha tilbakevirkende kraft, og skal vårt medlem fradømmes jobben, må det bli av allerede eksisterende lover. Ikke nye lover.
Derfor er vi sikre på at vårt medlem får jobben igjen, samt erstatning for tapt inntekt fra oppsigelsestidspunktet.
Innmeldingstørken ser endelig ut til å gi seg, vi ser en gledelig økning i innmeldingstakten igjen. Det har vært litt stillstand på den fronten i det siste, men som sagt, det lysner.
Saksmengden derimot har det ikke vært noen tørke i, det ser ikke ut for at vi skal bli arbeidsløse med det første. Til nå i år har vi fått inn ca. 125 saker, heldigvis vet vi av erfaring at ikke alle saker trenger assistanse av jurister, de fleste løser vi selv.

Når man vet at FFFS har hatt tre saker for Høyesterett de siste årene, og forventer at det blir enda flere innen forholdsvis kort tid, da må det være noe riv ruskende galt med det lovverket sjøfolk er underlagt. Enda verre er det at andre forbund har levd med disse lovene, i årevis, uten å ha gjort noe for å rette opp i feilene. Tvert i mot har FFFS vært nødt å ta også dem til retten og få dem dømt for ulovlig å ha utnyttet sjøfolk til egen vinning.
En annen ting vi har problemer med er at tariffer ikke blir fremlagt på enkelte båter, det fører til at ikke alle(spesielt våre medlemmer) får se dem. Om ikke kapteinene på de enkelte skip legger disse frem er det beheftet med straffeansvar for vedkommende. Dette er rett og slett sabotering. Se for øvrig Sjømannslovens § 52
§ 52. Bestemmelser som skal være tilgjengelige for mannskapet.
Skipsføreren skal sørge for at et eksemplar av denne lov og av bestemmelser som er gitt i medhold av loven, finnes om bord og er tilgjengelig for mannskapet. Viser ansettelsesavtalen til en tariffavtale, skal skipsføreren sørge for at det om bord finnes et avtrykk til bruk for mannskapet.