Ministeren for kysten har ingen tro på sjøfolks kunnskaper.

By 13. oktober 2011 Aktuelt, hovedsaker

Det kommer klart frem i et intervju med nrk.no. Slik vi oppfatter henne, sier hun i dette intervjuet mye mer om seg selv, enn om sjøfolks kunnskap.

Det hun sier er rett og slett at hun ikke har peiling på hva hun snakker om. Hun har ikke den ringeste anelse om hva sjøfolk gjør, og hvorfor de gjør det. Man skulle ikke tro at damen har vokst opp ved kysten, og sett båter komme og gå hver eneste dag. Hun forstår tydeligvis ikke at det står noen til rors hver gang en båt legger til, eller går fra kai. I tillegg til slik grunnleggende uvitenhet, driver damen med havbruksnæring, nemlig fiskeoppdrett.

Aldri før har vi hørt om en mer malplassert minister. Hun har ikke det fjerneste begrep om hva sjøfolk bedriver. Hun vet tydeligvis ikke, at for å «få» noen av de sertifikatene som skal til for å behandle større fartøy, tar det flere år på skole. De som blant annet leverer fòr til oppdrettene hennes, de som frakter fisk til slakteriene og mye annet er erfarne sjøfolk, som vil være i stand til treffe hvilket hull det skulle være, inkludert …

Tenk om samferdselsministeren hadde sagt det samme om bilførere, de treffer ikke hullet derfor er det ikke vits i å bygge vegtunneler, da hadde hun ikke blitt gammel som minister. Når kystministeren uttaler seg nedverdigende om sjøfolks dyktighet skjer det ingenting, det er jo bare sjøfolk, mener hun. Det er faktisk vanskelig å ta damen på alvor. Er hun virkelig så enfoldig?

Har man blitt minister, må man forvente at man har en minimumskunnskap for det departementet man skal bekle, ikke komme som en novise inn på et område som er en totalt fremmed. Derfor har vi ingen tro på at damen mente det hun sa om at sjøfolk sikkert kom til å bomme på hullet. Det som ligger bak er ganske sikkert noe helt annet. Det kan se ut som om regjeringen ikke vil at tunnelen skal bygges. Hvorfor er vanskelig å si, men man har jo noen mistanker.

Kan det tenkes at det er penger i å utrede noe så spennende som en skipstunnel?
Den utredningen som nå ligger på beddingen er nummer 18 i rekken og vi mistenker at ingen av dem er gratis. Tvert i mot så tror vi at de er ganske dyre.
Nå må vi slutte å bruke mer penger på utredninger. Den forrige utredningen konkluderte med at en tunnel vil koste 1,73 milliarder kroner, nå nærmer vi oss ganske sikker det samme i bare utredninger.

Som man kan lese under har ikke Lisbeth Berg-Hansen høye tanker om kystens slitere.
Usikre på om båtane vil treffe holet:
Årsaka er ifølgje fiskeriministeren at dei er i tvil om båtane kjem seg gjennom tunnelen i dårleg vêr. Spørsmålet om stengetid under svært dårlege vèrtilhøve skal ikkje vere tilstrekkeleg svart på i utgreiingane som ligg føre .
– Det har med å gjere om båtane faktisk treff holet, eller straumforhold eller bølgjeforhold, både utanfor og inni tunnelen, seier fiskeriministeren Lisbeth Berg-Hansen til NRK.no.


Les hele intervjuet her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7826642