Kjære FFFS medlem

By 10. februar 2012 Aktuelt, hovedsaker

– Kjære leser.

I går 09.02, var Harald Prytz og undertegnende på et meget viktig møte angående Scandinavian Star mordene.

Til stedet på møtet var også nylig pensjonert lensmann i Fana Norvald Visnes, to branntekniske ingeniører fra Skansen Consult Ståle Eilertsen og Håkon Winterseth, to jurister Erling Hansen og Torkjell Øverbø, mannen som siden ulykkesnatten i april 1991 har arbeidet med saken- Terje Bergsvåg, lederen i «Stiftelsen etterforskingen av mordbrannen Scandinavian Star» (SEAMST) Arne Steen, en rørspesialist fra Tess Are Aga, sammen ble vi enige om at avslaget fra Riksadvokaten i slutten av januar ikke kunne stå seg.
Til sammen ble 159 mennesker drept i brannen, mer enn dobbelt så mange som 22. juli i fjor. Tilstede på møtet var også journalist Asbjørn Leirvåg fra TV2

At Riksadvokaten nektet gjenopptakelse av saken, må bero på at han har veldig dårlige eller blinde rådgivere, som ikke ser sammenhengen i hendelsene. Vi, derimot, er alle 100% overbevist om at Riksadvokaten ser sammenhengen, men han velger ikke å gjøre noe fordi det har gått prestisje i saken, og derfor stikker han hodet i sanden.

Noen av sakene som ikke er etterforsket:
– Flere av det opprinnelige mannskapet på Scandinavian Star, hadde samtidig eller hver for seg, vært om bord på fem eller flere av rederiets skip, som tidligere hadde totalhavarert på grunn av brann.
– hydrolikkrør bøyd i tretti graders vinkel rett ut fra skottet, tanken på 400 liter ble tømt ned på brennende madrasser og det ble påstått av chiefen (en av de opprinnelige) ombord at det var varmen som hadde slitt røret fra hverandre. De fem seks andre rørene (av tynnere kvalitet) i samme rørgate hadde ingen synlige skader, men hydrolikkrøret som skal tåle 200 bars trykk var slitt fra hverandre.

-Scandinavian Star var kjøpt inn for $ 10,3 millioner. Uken før havariet ble skipet forsikret for
$ 24 millioner.
-Ingen har etterforsket eierforhold eller assuransesvindel.
-Brannmesteren i Gøteborg, som var første mann om bord, og som ledet slukningsarbeidet, har aldri vært i politi avhør.
-Branndører var blokkert i åpenstilling.
-Madrasser var plassert flere plasser i korridorer og trappehus.
-Gassflasker var sikret kun med tynn hyssing.
– Bildekksviftene ble brukt for å styre flammene nedover trappehus og for å spre brannen, alle disse og mange flere ting har ikke blitt etterforsket.

På denne bakgrunn inviterer vi alle med på en dugnad.

Frem til nå har ildsjelene selv stått for alle utlegg, men nå begynner det å røyne på økonomisk. På møtet ble det bestemt at vi skal fremme saken for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og det er ikke gratis- Tvert imot.
Derfor inviterer vi alle til å bli medlemmer i SEAMST, års kontingent kr 400.
Om noen har lyst til å donere mer, er dette fult mulig.
Besøksadresse Odins vei 29, 1811 Askim
Kontonummer 6116 05 39681
Organisasjons nr. i Brønnøysund: 995992841
mail adr: tebergsv@hotmail.com

Grunnen til at vi har involvert oss i saken er at Harald og jeg mener at dette må oppklares. Sikkerhet til sjøs betyr mye for oss, og vi er ganske sikre på at det gjør det også for dere.
Dette er ikke en sak for FFFS som sådan, alt vi gjør i denne forbindelse er av privat karakter, og vi har ikke brukt et øre av forbundets penger i forbindelse med dette.
Vi er begge medlemmer i stiftelsen. Hjertelig velkommen etter, skal dere være.

Med vennlig hilsen Harald Prytz og Leif R. Vervik

–>