Dråpen- en premissleverandør?

By 13. februar 2012 Aktuelt, hovedsaker

Det er positivt å se at Dråpen blir lest av både politikere og de tre andre forbundene. I alle fall blir sakene vi tar opp i Dråpen satt på dagsordenen ganske snart etter at vi har omtalt dem.

Mer gods på kjøl.
I Dråpen nr. 1 i fjor skrev vi om alle trafikkulykkene på norske veier- om hvilke lidelser de påfører mennesker og om hva de koster samfunnet, og om hvordan vi kan forhindre mange av dem. Vi fulgte også opp saken i Dråpen nr. 2 og 3 i fjor (2554 gode grunner- Det er godt å se at vi ikke er alene…). Vi har gjentatte ganger tidligere også skrevet om det samme. Utflagging av kystflåten for eksempel.
Mer frakt på kjøl vil ikke bare forhindre ulykker på veiene, men også skape sårt tiltrengte og langsiktige arbeidsplasser til sjøs.

Fredag 10. februar var saken i ca. 40 aviser over hele landet-A pressen. Tipser til avisene var NSF. FFFS takker og bukker.

Fra 7 til 19ulykker på bare fem år, var overskriften på en artikkel i forrige nr. av Dråpen.
Knappe to måneder senere står NSOF frem på TV 2, og sier mer eller mindre ordrett, det som sto i Dråpen. Takk til dem også.

Vi har i flere år skrevet i Dråpen om Sjømannsloven, om dens svakheter og dens diskriminerende innhold, og bedt om at noe må gjøres snarest mulig. Vi hadde allikevel ikke, i vår villeste fantasi, trodd at Norge måtte ha et spark bak for å få gjort noe med det. Men det er tilfelle. Etter at vi sendte saken til Den Europeiske Sosialpakten (ESP), begynte ting å skje. Nå er det satt ned et «bredt» utvalg som skal se på loven. Ikke slik som FFFS ønsket det riktig nok, med å bytte den ut med Arbeidsmiljøloven. Neida bare litt endret slik at ESP blir beroliget. Noe som gjør opinionen på stortinget forundret, er at FFFS ikke tatt med i utvalget, de har også stilt næringsministeren skriftlig spørsmål om det samme (se neste Dråpen). Men nå har de tre andre forbundene heldigvis bestemt seg for å rydde opp i problemene FFFS tar opp. FFFS takker og ønsker lykke til.

Slik det ser ut for oss, er det FFFS som påpeker problemene, og de andre som tar æren for å ordne opp i tingene. Det vi ikke forstår helt oppi dette her, er at de kunne gjort noe med disse sakene tidligere, istedenfor å vente til FFFS har påpekt skjevhetene, men uansett er det fantastisk godt å se at noe blir gjort. Kanskje vil de også støtte vårt arbeid med Scandinavian Star saken. Slik der ser ut nå er det bare å komme til oss med problemene, så skriver vi om dem og de andre ordner opp. Med en slik ordning vil sjøfolkene gå en lys fremtid i møte. FFFS retter en stor takk til alle tre.
LRV