Pressemelding

By 1. februar 2011 Presse

DEN FRIE ORGANISASJONSRETTEN ER ENDELIG INNFØRT I NORGE!

Den 27. November 2008 ble endelig en av de siste restene av planøkonomisk stalinisme gravlagt i Norge. Dette var dagen da Høyesterett slo fast at praksisen til Norges Sjømannsforbund der tvangstrekk i lønn av alle ansatte om bord i norske skip tilsvarende kontingent i NSF, også av de som er organisert i andre forbund, er ulovlig og skal bringes til umiddelbart opphør.

Dette innebærer at et mer enn tretti år gammelt åk er løftet av skuldrene til ansatte om bord i norske skip, og at man nå står fritt til å velge hvor man ønsker å være organisert. Fremst i kampen har FFFS medlemmene Elin Tåsås, Reidar Bale og Øyvind Andersen stått, og de tre har tatt støyten for alle norske arbeidstakere som har hatt motforestillinger til organiseringstyranniet til LO-forbundene.

Fellesforbundet For Sjøfolk (FFFS) er et lite og relativt nystartet alternativ for de som har ønsket et uavhengig alternativ for skipsansatte. Vi opplever derfor også denne seieren som en seier over all den motarbeidelse og trakassering som er blitt oss til del fra det etablerte pampeveldet i Sjømannsforbundet helt fra den dagen de innså at vi ikke kunne overses lenger. Med denne avgjørelsen kan verken vi eller de som ønsker å være organisert hos oss trues til taushet eller knekkes økonomisk.

For det kan ikke herske tvil om at dersom de tre ikke hadde vunnet frem, så hadde LO benyttet sjansen til å innføre tvangstrekk av kontingent for arbeidstakere i et langt større antall bransjer. Det er derfor en velkommen seier for demokratiet at Høyesterett nå har satt en stopper for en praksis som er så vel lov- som fornuftsstridig.

Sjømannsforbundet kan kalle tvangstrekket ”tariffavgift” så mye de vil. Det er like fullt et ubestridelig faktum at NSF samvittighetsløst har utnyttet sin makt til å true til seg deler av lønna til skipsansatte som aldri har ønsket å ha noe med forbundet å gjøre, og som i disse tilfellene i virkeligheten har vært organisert i et annet forbund.

Dette har vært en lukrativ melkeku for Sjømannsforbundet, og vi har en viss forståelse for at det brer seg en bekymring for at skipsansatte nå med Høyesteretts avgjørelse i hende kan kreve tilbakebetalt fra forbundet utbyttet av denne svindelvirksomheten innefor de rammer som settes av foreldelseslovgivningen.

Vi i FFFS vil likevel gi vår helhjertede støtte til alle som velger å fremme slik krav – i rettferdighetens og rettssikkerhetens navn. Det er samtidig å anta at samtlige norske rederier umiddelbart stanser denne mildt sagt usmakelige praksisen.

Det mest sentrale prinsippet som slås fast i dommen er en sterk beskyttelse av den negative organisasjonsfriheten, og i det perspektivet vil den komme alle norske arbeidstakere til gode.

Høyesteretts dom fremstår som sterk og klar, og den inneholder svært skarp kritikk av de saksøkte forbundene. Det blir derfor så vel usmakelig som litt patetisk når de første uttalelsene fra NSF forsøker å bagatellisere innholdet i dommen. Og vi ser det som et uttrykk for et mildt sagt usunt syn på rettsstaten og dens prinsipper at NSFs første signal er at man vil finne andre måter å reetablere tvangsregimet på.

Her kan du lese hele Høyesteretts dom som slår fast prinsippet om reell organisasjonsfrihet i Norge: www.fffs.no

For ytterligere informasjon og detaljer, vennligst kontakt: Leif R. Vervik, forbundsleder i FFFS, tlf.: 908 970 73.