Category

Aktuelt

Protokoll angående Koronakrisen

By | Aktuelt

Viser til Korona protokoll fra 17.03.20

17.03.20 var det forhandlinger mellom sjøoffisersforbundet, sjømannsforbundet, maskinistforbundet og rederiforbundet. På grunn av Koronakrisen.
Der de fjerner de rettighetene som sjøfolk hadde tidligere i forhold til arbeid utover turnus og ekstra betaling. De er flere sjøfolk jeg har snakket med som sitter fast i utlandet. Alle vet om noen som gjør det i mange rederier. Det er flere sjøfolk som har reist ut i begynnelsen av februar, som ikke vet når de kan reise hjem.
Protokollen sier at de ikke har rett på ekstrabetaling for arbeid over turnus, tidligere fikk en ekstra betaling ved arbeid over 7 dager på utenriks. (Sør om Brest)

Varslingsfristen avvikes fra 14 dager til to dager. Sjøfolk som blir gående hjemme. Får utbetalt månedslønn, dette skal gjøres opp innen et år. Og dagene skal seiles inn igjen
Ekstra dager som blir opptjent skal utbetales et år etter er opptjent fra 01.06.20. Denne protokollen skal gjelde frem til 31.05.2020 og kan forandres etter hvert som krisen skrider frem.

Vi i FFFS er redd at sjøfolk som blir gående hjemme på ventelønn, kommer til å bli permittert. Rederiene kommer til å bruke denne krisen for alt det er verdt. Vi i FFFS forstår at dette er en verdens omfattende krise, som går hardt utover rederiene. Det kan ikke være meningen at det er den norske sjømann som skal betale for dette.
Når norske rederier og oljenæringen får krisepakker som skal forhindre at rederier og oljeselskaper går konkurs. Må det dryppe litt på sjøfolkene som bokstavelig står i stormen rundt om i verden. Det skal komme en ny lov om konkursbeskyttelse før sommeren.

Mvh
Thomas Hellevang
Fellesforbundet for sjøfolk

Godt nyttår norske sjøfolk

By | Aktuelt

Da nærmer det seg et nyttår. En får håpe at det blir oppgang for norske sjøfolk i de nye året. Flere rederier har store problemer på grunn av høy gjeld. Ser en tilbake på sjøfart og shipping. Har det vært store investeringer, store fortjenester og enorme tap. Det er oppgang og nedgang.
De siste månedene har det vært høy aktivitet og brukbare rater i offshore flåten. Vi må bare håpe at markedet vil stabilisere seg, og at på sikt vil rederiene kvitte seg med gamle båter og komme seg på beina igjen, eller bukke under. De sterkeste vil overleve.  Ser i dag at det er store mangel på norske sjøfolk, flere rederier har problemer med å finne nok folk. Til å bemanne båtene sine. Det blir et spennende år, i det nye året. 

Vi må kjempe for rettferdighet i det nye året. Kampen for norske sjøfolk er langt fra over. 

 

Vil med dette ønske alle sjøfolk et riktig godt nyttår. 

Mvh

Fellesforbundet for sjøfolk

Dårlige forhold for arbeidstakere på flerbruksskip i Nordsjøen

By | Aktuelt

Dårlige forhold for arbeidstakere på Flerbruksskip i Nordsjøen.

 

Ser en artikkel i Bergens Tidene 07.12.19, hvor Jonas Gahr Støre skriver at arbeidsforholdene er uholdbare for sjøfolkene som jobber på flerbruksskip som operer i Nordsjøen. Hilde Marit Rysst i Safe og Ommund Stokka i Industri og energi, sier at innleie av arbeidskraft får lønninger, som nordmenn ikke kan leve av. Det er vel meningen? Sist dette var oppe i stortinget i 2017, fikk ikke dette forslaget flertall. Sjøfolkene som jobber på flerbruksfarttøy i Nordsjøen, hører til petroleumsnæringen, men jobber på arbeids- og lønnsvilkår som er mye dårligere enn de som jobber på plattform. 

 

Regjeringen og rederiforbundet sier dette er for dyrt, hvis det blir innført i Nordsjøen. 

Fellesforbundet for sjøfolk skrev i Dråpen nr 2 i 2012, at det må bli innført proteksjonisme i Nordsjøen og på norsk sokkel for alle sjøfolk. Om ikke dette ble innført ville det snart bli slutt på norske sjøfolk både langs kysten og på sokkelen. 

 

Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet sier de vil ha allmengjøring på norsk sokkel, noe som har så mange elementer i seg at de vil forsvinne i forhandlingene. De tre forbundene vet dette, men gikk imot det FFFS mente. Det har de gjort i flere andre saker hvor FFFS mente det motsatte, som for eksempel 70 års aldergrense til sjøs. Noe FFFS vant frem med i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 

 

Denne politikken holder «de tre store» fremdeles på med, selv om det er lagt frem flere rapporter som sier at det går an å ha norske vilkår på sokkelen, og langs kysten.

 

Innen Transportnæringen på land, er det innført allmenngjøring, det vil si at utenlandske sjåfører skal blant annet ha norske lønns og arbeidsvilkår.

 

Jeg har personlig snakket med bussjåfører som kjørte turistbusser om sommeren i Norge tidligere. Nå er disse jobbene overtatt av sjåfører fra Øst-Europa. Sjåfører som kjører for langt dårligere betingelser enn norske sjåfører. De er under loven om allmengjøring, men arbeidsgiverne vrier seg unna, fordi det innvilges dispensasjoner slik at sjåførene kan jobbe på lave lønninger, om dette bare er for en kortere tid. Dette kommer rederne selvfølgelig til å gjøre også, om det blir innført allmengjøring i norsk del av Nordsjøen og på kysten.

 

Vi må få proteksjonisme på norsk sokkel, hvis ikke dette skjer er det bare et tidsspørsmål før den norske sjømannen er borte.

Når de har proteksjonisme i bla. Australia, Brasil og i USA ved Johns ACT, kan en gjennomføre dette i Norge også. 

 

Det må bli slutte å høre på de tre forbundene, som fortsatt trekker sjøfolk for kontingent, selv om de ikke er medlemmer i forbundene. De «tre store» er alle sammen marionetter for rederiforbundet, som slett ikke ønsker norske forhold på sokkelen.