11.04.11 møter FFFS i Høyesterett, igjen. Motparten denne gang er Hurtigruten ASA. Nå gjelder det retten for sjøfolk til å være sykemeldt, uten frykt for å miste jobben.

By 8. april 2011 Aktuelt, hovedsaker

Det er utrolig at arbeidsfolk i et og samme land har to forskjellige lovverk å forholde seg til. Arbeidsmiljøloven på land og et misfoster av en lov, Sjømannsloven, til sjøs.
På land har man automatisk 12 mnd beskyttelse mot oppsigelse ved sykdom. På sjøen derimot, har man en prøvetid for å vise at man er samme tilliten verdig. Først etter 60 mnd har man opptjent samme tillit og beskyttelsen til sjøs.

I Sjømannsloven kan vi lese:
§ 14. Oppsigelsesvern ved sykdom eller skade.
1. Sjømann som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade kan ikke av den grunn sies opp i de første seks måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. Har sjømannen vært ansatt minst fem år sammenhengende i rederiet, eller skyldes arbeidsuførheten sykdom eller skade som sjømannen har pådratt seg i forbindelse med tjenesten, kan sjømannen ikke sies opp på grunn av uførheten i de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Hvorfor er det ikke gjort noe for å fjerne denne uretten, er det for at noen skal ha et skikkelig balletak på sjøfolkene og skape usikkerhet?
Det er skammelig at ingen har arbeidet for å innføre Arbeidsmiljøloven til sjøs. Grunnen er vel at ved hjelp av Sjømannsloven kan man kontrollere sjøfolkene mye bedre, personlig tror vi det virker mot sin hensikt.
Om sjøfolkene hadde hatt litt mer tillit hos forbund og arbeidsgivere, hadde de ganske sikkert også vært en friskere yrkesgruppe. Se SSB artikkel (http://turl.no/fbf) om arbeidsfolks vilkår. Der kommer sjøfolk desidert dårligst ut. Det er ikke for ingenting FFFS, i mange år, har krevd at vi får et annet lovverk til sjøs.