Kontigentsatser

Kontingentsatser pr. måned.

Kaptein og maskinsjef Kr. 295,00
Styrmann, maskinist, stuert, hotellsjef, restaurantsjef, hovmester, husøkonom, husøkonom ass., butikksjef, tekniker, elektriker, ingeniør, fabrikksjef fiske. Kr. 285,00
Matros, kokk, rep, tømmerm., forpleinings ass., kelner, resepsjonist, butikk medarb., motormann, fyrbøter, assistent, pumpemann, arbeidsleder, barkeeper, fiskere. Kr. 270,00
Lettmatros og smører Kr. 245,00
Lærling Kr. 50,00
Skoleelever, langtidssykemeldte over seks måneder, samt medlemmer som avtjener førstegangs militærplikt har kontingentfritak.
Satsene er vedtatt av styret 21.10.2000.

Kontigentsatser

Kontingentsatser pr. måned.

Kaptein og maskinsjef Kr. 295,00
Styrmann, maskinist, stuert, hotellsjef, restaurantsjef, hovmester, husøkonom, husøkonom ass., butikksjef, tekniker, elektriker, ingeniør, fabrikksjef fiske. Kr. 285,00
Matros, kokk, rep, tømmerm., forpleinings ass., kelner, resepsjonist, butikk medarb., motormann, fyrbøter, assistent, pumpemann, arbeidsleder, barkeeper, fiskere. Kr. 270,00
Lettmatros og smører Kr. 245,00
Lærling Kr. 50,00
Skoleelever, langtidssykemeldte over seks måneder, samt medlemmer som avtjener førstegangs militærplikt har kontingentfritak.
Satsene er vedtatt av styret 21.10.2000.