Om FFFS

FFFS ble opprettet, som Seilende Oljearbeideres Forening (SOF). 21.10.2000. Grunnen var rett og slett at vi forsto at våre forbund ikke tok medlemmene på alvor.

At vi startet et nytt forbund ble spesielt lagt merke til i offshore, det var det fartsområdet vi selv kom fra, og kjente best. På landsmøtet i 2004, ble det fremmet forslag om å bli et forbund for alle seilende, dette ble vedtatt, og navnet på det nye forbundet ble, som dere kjenner, Fellesforbundet For Sjøfolk.

Vi slapp å tvinne tommeltotter lenge. Sakene bare strømmet på, fritidsregnskap, kostpenger, reiseregninger, mobbing på arbeidsplassen, overtid, hviletid, seilingsperioder, tvangstrekk av kontingent og mye, mye mer.

Formålet med forbundet er å samle alle sjøfolk fra kaptein til lærling i et forbund. Videre skal vi arbeide for at hele næringen skal få politiske forhold slik at den overlever.

Da vi var etablert, skulle vi også fremstå som et oppegående forbund, og da trengte vi et medlemsblad. Dråpen ble navnet, og innholdet skulle avspeile det vi sto for. Den første utgaven så dagens lys i mars 2002 (alle utgaver kan leses på sidene våre). Selvsagt ble det mye prøving og feiling i starten, men litt etter litt ble det til den Dråpen vi kjenner i dag.

I dag er vi tre fulltidsansatte ved kontoret Leif R. Vervik, formann, Harald J. Prytz, viseformann og kontormedarbeider Jens Olav Johannessen.

Siden oppstarten har vi ført et tosifret antall saker for retten. Tre av disse har vi ført helt til høyesterett. To har vi vunnet direkte, den tredje måtte vi ta til Strasbourg, hvor vi vant over Norges høyeste retts organ. I tillegg til de sakene vi har ført for retten har vi hatt hundre, om ikke tusenvis, av saker som vi har løst utenfor rettslokalene. Vi tar også en stor del av æren for at vi i dag har en Skipsarbeids lov, som speiler dagens virkelighet mye bedre enn den gamle Sjømannsloven, som vi måtte ta til retten gang på gang.

FFFS er til for våre medlemmer. Vi tar sjøfolk på alvor.

Om FFFS

FFFS ble opprettet, som Seilende Oljearbeideres Forening (SOF). 21.10.2000. Grunnen var rett og slett at vi forsto at våre forbund ikke tok medlemmene på alvor.

At vi startet et nytt forbund ble spesielt lagt merke til i offshore, det var det fartsområdet vi selv kom fra, og kjente best. På landsmøtet i 2004, ble det fremmet forslag om å bli et forbund for alle seilende, dette ble vedtatt, og navnet på det nye forbundet ble, som dere kjenner, Fellesforbundet For Sjøfolk.

Vi slapp å tvinne tommeltotter lenge. Sakene bare strømmet på, fritidsregnskap, kostpenger, reiseregninger, mobbing på arbeidsplassen, overtid, hviletid, seilingsperioder, tvangstrekk av kontingent og mye, mye mer.

Formålet med forbundet er å samle alle sjøfolk fra kaptein til lærling i et forbund. Videre skal vi arbeide for at hele næringen skal få politiske forhold slik at den overlever.

Da vi var etablert, skulle vi også fremstå som et oppegående forbund, og da trengte vi et medlemsblad. Dråpen ble navnet, og innholdet skulle avspeile det vi sto for. Den første utgaven så dagens lys i mars 2002 (alle utgaver kan leses på sidene våre). Selvsagt ble det mye prøving og feiling i starten, men litt etter litt ble det til den Dråpen vi kjenner i dag.

I dag er vi tre fulltidsansatte ved kontoret Leif R. Vervik, formann, Harald J. Prytz, viseformann og kontormedarbeider Jens Olav Johannessen.

Siden oppstarten har vi ført et tosifret antall saker for retten. Tre av disse har vi ført helt til høyesterett. To har vi vunnet direkte, den tredje måtte vi ta til Strasbourg, hvor vi vant over Norges høyeste retts organ. I tillegg til de sakene vi har ført for retten har vi hatt hundre, om ikke tusenvis, av saker som vi har løst utenfor rettslokalene. Vi tar også en stor del av æren for at vi i dag har en Skipsarbeids lov, som speiler dagens virkelighet mye bedre enn den gamle Sjømannsloven, som vi måtte ta til retten gang på gang.

FFFS er til for våre medlemmer. Vi tar sjøfolk på alvor.