Adresseendring

Har du flyttet, fått nytt telefonnummer eller ny epostadresse, eller endret stilling?

Fyll inn skjema så vi kan ha oppdatert medlemsdatabase.

  Navn:

  Skriv inn enten Medlemsnummer eller fødselsdato

  Medlemsnr.:

  Fødselsdato:

  -

  Gammel postadresse:

  Gammelt postnr./sted:

  -

  Ny postadresse:

  Nytt postnr./sted:

  Telefon:

  Mobiltelefon:

  Epost:

  -

  Skipets navn:

  Rederiets navn:

  Endring av stilling ombord: