Adresseendring

Har du flyttet, fått nytt telefonnummer eller ny epostadresse, eller endret stilling?

Fyll inn skjema så vi kan ha oppdatert medlemsdatabase.

Navn:

Skriv inn enten Medlemsnummer eller fødselsdato

Medlemsnr.:

Fødselsdato:

-

Gammel postadresse:

Gammelt postnr./sted:

-

Ny postadresse:

Nytt postnr./sted:

Telefon:

Mobiltelefon:

Epost:

-

Skipets navn:

Rederiets navn:

Endring av stilling ombord: