Litt om hva som rører seg i FFFS om dagen. 30.03.11

By 30. mars 2011 Aktuelt, hovedsaker

Dråpen er ferdig og på vei til trykkeriet, den sendes i posten 11. april. Innholdet er som før, variert og interessant, med visdom, alvor og skjemt i skjønn forening.
Det som er litt skremmende er historien til tidligere brannmester i Göteborg, Ingvar Brynfors. Han var førstemann om bord, og ledet redningsarbeidet i Scandinavian Star den skjebnesvangre natten båten ble satt fyr på. Det han forteller er nesten for uvirkelig til å være sant, men jeg har møtt Ingvar og kjenner han som en ærlig kar, derfor tviler jeg ikke på det han sier.

Det han forteller fra redselsnatten er så grusomt at det nesten er ufattelig, dette handler om grådige menneskers ønske om mer penger. Det var sikkert ikke beregnet at det skulle gå med menneskeliv, men siden det nå gikk den vegen viste de heller ingen nåde. Et menneske fra eller til spilte ingen rolle for dem.
Det verste oppi det hele, er i våre øyne, at norsk politi aldri har avhørt Brynfors, det virker som om norsk politi ikke er interessert i å oppklare brannen om bord i Scandinavian Star. Har de noe å skjule?

12. april er vi igjen i Høyesterett, denne gang gjelder en kaptein som ble oppsagt i sykemeldingsperioden. Dette strider mot både Sjømannsloven og Arbeidsmiljøloven, det rare er at motpartens advokater har klart å overbevise både Tingrett og Lagmannsrett om at det er slik loven skal tolkes. Det er helt utrolig at vi må gå helt til landets høyeste domstol for å få dette avklart. Man har beskyttelse når man er sykemeldt, i seks eller tolv måneder. Alt etter hvor lenge man har vært ansatt, eller om det er Sjømannsloven eller Arbeidsmiljøloven som gjelder. Arbeidsmiljøloven gir beskyttelse i et år konsekvent.

Som dere vil se i Dråpen har vi også blitt tvunget til å gå til det drastiske skritt å ta ut stevning mot staten ved Finansdepartementet. Det dreier seg om retten til, på lik linje med andre organiserte i Norge, å trekke kontingenten av på skatten. Der har Finansdepartementet, med finansministeren i spissen, i sin store og uutgrunnelige visdom kommet frem til at det ”ikke ikke er brukt for det nye forbundet” medlemmene i FFFS kan bare melde seg inn i NSF, så får de kontingentfradrag der. Dette sier mer om Finansministeren en det sier om FFFS.
Uansett nå blir det sak i Oslo tingrett.

Apropos saker; det er ikke alle saker som må ha juridisk hjelp. Til nå i år har vi fått inn ca 90 saker, av dem har vi løst i underkant av femti, frem til nå. De resterende har vi ikke hatt tid til å ta fatt på enda, men det kommer. Vi har sluppet å engasjere advokat på saker som er kommet inn hittil i år, og det er bra, advokater er ikke noe man får på billigkjøp.
Takket være den mengden saker vi har, har vi allikevel vært i stand til å presse prisen ned en god del.

Vår egen saksbehandler, Harald Prytz, har virkelig vokst med oppgavene. Det er ikke sjelden at rederier kommer tilbake til oss med takk, på grunn av den måten vi har løst en sak. Det være seg fritidsregnskap, eller andre ting den ansatte og rederiet har hatt en disputt om. De ber oss også om hjelp i saker som ikke har noe med oss, eller en internkonflikt, mannskap/rederi, å gjøre i det hele tatt. De har forstått at vi har greie på det vi gjør, og kommer til oss for å få hjelp.

LRV