Viktig informasjon fra Skatteetaten for sjøfolk

Skatteetaten ønsker å informere sjøfolk og offshore-arbeidere om regelverket vedrørende fradrag for merkostnader for sokkelarbeidere og sjøfolk.

art-pendler

art-lettere

Viktig informasjon fra Skatteetaten for sjøfolk

Skatteetaten ønsker å informere sjøfolk og offshore-arbeidere om regelverket vedrørende fradrag for merkostnader for sokkelarbeidere og sjøfolk.

art-pendler

art-lettere

Comments are closed.