Saker vi har løst eller arbeider med

FFFS ble opprettet 21.10.2000. Det ble lagt merke til i offshore. Det tok ikke lang tid før vi ble kontaktet av sjøfolk med problemer.

Den første saken vi fikk, var ikke uventet. Det var fritidsregnskap det gjaldt. En styrmann som mente han hadde mye penger til gode kontaktet oss. For oss som hadde startet forbundet, var det en ny hverdag. Nå satt vi faktisk med et ansvar vi måtte ta på alvor. Vi satte oss ned, gikk gjennom og satte opp regnskapet slik vi mente det burde være. Deretter forfattet vi et brev og sendte det til rederiet det angikk.

Etter noen dager fikk vi svar fra regnskapsansvarlig. Han takket oss for at vi hadde gjort ham oppmerksom på manglene i hans eget regnskap. Dette ga oss selvfølgelig mer selvtillit og ansporet til videre arbeid. Vår første sak var vellykket!
Vi slapp å tvinne tommeltotter lenge. Sakene bare strømmet på, mer fritidsregnskap, kostpenger, reiseregninger, mobbing på arbeidsplassen, overtid, hviletid, seilingsperioder og mye, mye mer.
På denne tiden seilte både Harald Prytz og jeg. Det ble det mange og lange dager på oss når vi var hjemme. Heldigvis forsto de fleste at sakene ofte tok tid å få løst. Noen gjorde det ikke, og meldte seg ut igjen.
Etter et halvt år ”bedret” det seg for foreningen. Jeg ble trafikkskadet og ble nektet å reise ut igjen. Det gjorde at det ble mer kontinuitet i arbeidet. Nå ble vi tilgjengelig per telefon og faks hele tiden. Dette til tross, etter en tid ble sakene hengende etter. Det ble rett og slett for mange saker.

I tillegg skulle medlemsbladet Dråpen lages. Selv om jeg arbeidet både natt og dag, når smertene ikke var for sterke, og Harald arbeidet alle friturene sine kom vi bakpå. Vi løste det til slutt ved at Harald sluttet på sjøen og ble fast ansatt.
I dag er Harald den eneste ansatte. Jeg fortsetter som før, og arbeider når jeg kan.
Til nå har vi hatt rundt 300 saker til behandling. Tilnærmet 100% er løst på vegne av medlemmene. De to sakene vi fremdeles ikke har løst vil bli ført for domstolene.
Den ene gjelder kontantavregnete kostpenger. Saken kommer opp i Trondheim tingrett senere. Den andre saken gjelder tvangstrekket i NIS området som vi er meget sterkt i mot, da det bryter retten til organisasjonsfrihet. Saken er anket fra FFFS til lagmannsretten i Oslo. Dette er en meget prinsipiell sak, som vi legger meget prestisje i. Denne saken skal vi vinne for demokratiets skyld, om vi så må ta den helt til Strasbourg.
Den saken, som til nå har fått mest medieomtale, er uten tvil, Secora saken. Det gjelder opprenskingen i Oslofjorden. Det hele begynte med at vi ble kontaktet av noen av våre medlemmer, som hadde rotete arbeidsforhold. Det er slik FFFS ser det, de er frastjålet hyre i forbindelse med sommeravviklingen. Da rederiet ikke ville ordne opp, og ikke en gang ville erkjenne at maritimt ansatte er for sjøfolk å regne, kontaktet vi media om det vi visste. Det tok mer eller mindre fyr da vi varslet myndigheter og media. Saken er ikke avsluttet. Vi tar sikkert ikke mye feil når vi spår at hele ledelsen i Secora må gå og at det blir påtale fra politiet.
Vi skulle ønske vi kunne gitt dere mange eksempler på enkeltsaker vi har løst, men kan ikke. Da kan de det gjelder bli gjenkjent, og vi bryter taushetsplikten.
Det er bare å sende inn saker dere trenger hjelp til.
FFFS er til for våre medlemmer – vi tar alle seilende på alvor.

Saker vi har løst eller arbeider med

FFFS ble opprettet 21.10.2000. Det ble lagt merke til i offshore. Det tok ikke lang tid før vi ble kontaktet av sjøfolk med problemer.

Den første saken vi fikk, var ikke uventet. Det var fritidsregnskap det gjaldt. En styrmann som mente han hadde mye penger til gode kontaktet oss. For oss som hadde startet forbundet, var det en ny hverdag. Nå satt vi faktisk med et ansvar vi måtte ta på alvor. Vi satte oss ned, gikk gjennom og satte opp regnskapet slik vi mente det burde være. Deretter forfattet vi et brev og sendte det til rederiet det angikk.

Etter noen dager fikk vi svar fra regnskapsansvarlig. Han takket oss for at vi hadde gjort ham oppmerksom på manglene i hans eget regnskap. Dette ga oss selvfølgelig mer selvtillit og ansporet til videre arbeid. Vår første sak var vellykket!
Vi slapp å tvinne tommeltotter lenge. Sakene bare strømmet på, mer fritidsregnskap, kostpenger, reiseregninger, mobbing på arbeidsplassen, overtid, hviletid, seilingsperioder og mye, mye mer.
På denne tiden seilte både Harald Prytz og jeg. Det ble det mange og lange dager på oss når vi var hjemme. Heldigvis forsto de fleste at sakene ofte tok tid å få løst. Noen gjorde det ikke, og meldte seg ut igjen.
Etter et halvt år ”bedret” det seg for foreningen. Jeg ble trafikkskadet og ble nektet å reise ut igjen. Det gjorde at det ble mer kontinuitet i arbeidet. Nå ble vi tilgjengelig per telefon og faks hele tiden. Dette til tross, etter en tid ble sakene hengende etter. Det ble rett og slett for mange saker.

I tillegg skulle medlemsbladet Dråpen lages. Selv om jeg arbeidet både natt og dag, når smertene ikke var for sterke, og Harald arbeidet alle friturene sine kom vi bakpå. Vi løste det til slutt ved at Harald sluttet på sjøen og ble fast ansatt.
I dag er Harald den eneste ansatte. Jeg fortsetter som før, og arbeider når jeg kan.
Til nå har vi hatt rundt 300 saker til behandling. Tilnærmet 100% er løst på vegne av medlemmene. De to sakene vi fremdeles ikke har løst vil bli ført for domstolene.
Den ene gjelder kontantavregnete kostpenger. Saken kommer opp i Trondheim tingrett senere. Den andre saken gjelder tvangstrekket i NIS området som vi er meget sterkt i mot, da det bryter retten til organisasjonsfrihet. Saken er anket fra FFFS til lagmannsretten i Oslo. Dette er en meget prinsipiell sak, som vi legger meget prestisje i. Denne saken skal vi vinne for demokratiets skyld, om vi så må ta den helt til Strasbourg.
Den saken, som til nå har fått mest medieomtale, er uten tvil, Secora saken. Det gjelder opprenskingen i Oslofjorden. Det hele begynte med at vi ble kontaktet av noen av våre medlemmer, som hadde rotete arbeidsforhold. Det er slik FFFS ser det, de er frastjålet hyre i forbindelse med sommeravviklingen. Da rederiet ikke ville ordne opp, og ikke en gang ville erkjenne at maritimt ansatte er for sjøfolk å regne, kontaktet vi media om det vi visste. Det tok mer eller mindre fyr da vi varslet myndigheter og media. Saken er ikke avsluttet. Vi tar sikkert ikke mye feil når vi spår at hele ledelsen i Secora må gå og at det blir påtale fra politiet.
Vi skulle ønske vi kunne gitt dere mange eksempler på enkeltsaker vi har løst, men kan ikke. Da kan de det gjelder bli gjenkjent, og vi bryter taushetsplikten.
Det er bare å sende inn saker dere trenger hjelp til.
FFFS er til for våre medlemmer – vi tar alle seilende på alvor.