Er du pendler?

Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2015.

Skatteetaten vil i dette brevet gi en kort orientering om regelverket vedrørende fradrag for merkostnader for sjøfolk. Vi håper dette kan bidra til at flest mulig skal kunne levere en korrekt utfylt selvangivelse. Frist for å levere selvangivelsen er 30. april.

 

Les mer her

Er du pendler?

Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2015.

Skatteetaten vil i dette brevet gi en kort orientering om regelverket vedrørende fradrag for merkostnader for sjøfolk. Vi håper dette kan bidra til at flest mulig skal kunne levere en korrekt utfylt selvangivelse. Frist for å levere selvangivelsen er 30. april.

 

Les mer her

Comments are closed.